Adding upstream version 0.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / sk.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# translation of sk.po to Slovak
2# Slovak translations for gnome-menus package.
3# Copyright (C) 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
5#
6# $Id: sk.po,v 1.11 2005/12/15 23:37:52 marcel Exp $
7#
8# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
9# Peter Tuharsky <tuharsky@misbb.sk>, 2007.
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: sk\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2008-12-10 13:23+0800\n"
15"PO-Revision-Date: 2007-09-13 13:21+0100\n"
16"Last-Translator: Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>\n"
17"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
22"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
23"X-Poedit-Language: Slovak\n"
24"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
25
26#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
27msgid "Multimedia menu"
28msgstr "Ponuka multimédií"
29
30#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
31msgid "Sound & Video"
32msgstr "Zvuk a video"
33
34#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
35msgid "Programming"
36msgstr "Programovanie"
37
38#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
39msgid "Tools for software development"
40msgstr "Nástroje pre vývoj softvéru"
41
42#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
43msgid "Education"
44msgstr "Vzdelávanie"
45
46#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
47msgid "Games"
48msgstr "Hry"
49
50#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
51msgid "Games and amusements"
52msgstr "Hry a zábava"
53
54#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
55msgid "Graphics"
56msgstr "Grafika"
57
58#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
59msgid "Graphics applications"
60msgstr "Grafické aplikácie"
61
62#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
63msgid "Hardware"
64msgstr "Hardvér"
65
66#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
67msgid "Settings for several hardware devices"
68msgstr "Nastavenia pre viacero hardvérových zariadení"
69
70#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
71msgid "Internet and Network"
72msgstr "Internet a Sieť"
73
74#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
75msgid "Network-related settings"
76msgstr "Nastavenia súvisiace so sieťou"
77
78#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
79msgid "Look and Feel"
80msgstr "Vzhľad a dojem"
81
82#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
83msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
84msgstr "Nastavenia vzhľadu a správania pracovnej plochy"
85
86#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
87msgid "Applications"
88msgstr "Aplikácie"
89
90#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
91msgid "Personal preferences and administration settings"
92msgstr "Osobné predvoľby a správcovské nastavenia"
93
94#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
95#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
96msgid "System"
97msgstr "Systém"
98
99#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
100msgid "Internet"
101msgstr "Internet"
102
103#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
104msgid "Programs for Internet access such as web and email"
105msgstr "Programy pre prístup k Internetu, ako je www a E-mail"
106
107#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
108msgid "Office"
109msgstr "Kancelária"
110
111#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
112msgid "Office Applications"
113msgstr "Kancelárske aplikácie"
114
115#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
116msgid "Applications that did not fit in other categories"
117msgstr "Aplikácie, ktoré nepatria do ostatných kategórií"
118
119#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
120msgid "Other"
121msgstr "Ostatné"
122
123#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
124msgid "Personal"
125msgstr "Osobný"
126
127#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
128msgid "Personal settings"
129msgstr "Osobné nastavenia"
130
131#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
132msgid "Personal preferences"
133msgstr "Osobné predvoľby"
134
135#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
136msgid "Preferences"
137msgstr "Predvoľby"
138
139#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
140msgid "Administration"
141msgstr "Správa"
142
143#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
144msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
145msgstr "Zmeniť systémové nastavenia (ovplyvní všetkých používateľov)"
146
147#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
148msgid "System settings"
149msgstr "Systémové nastavenia"
150
151#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
152msgid "System Tools"
153msgstr "Systémové nástroje"
154
155#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
156msgid "System configuration and monitoring"
157msgstr "Systémová konfigurácia a sledovanie"
158
159#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
160msgid "Universal Access"
161msgstr "Pre postihnutých"
162
163#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
164msgid "Universal Access Settings"
165msgstr "Nastavenia pre postihnutých"
166
167#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
168msgid "Accessories"
169msgstr "Príslušenstvo"
170
171#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
172msgid "Desktop accessories"
173msgstr "Príslušenstvo pracovnej plochy"
174
175#~ msgid "Universal access related preferences"
176#~ msgstr "Predvoľby súvisiace s postihnutými"
177
178#~ msgid "Personal preferences and settings"
179#~ msgstr "Osobné predvoľby a nastavenia"
180
181#~ msgid "Menu Editor"
182#~ msgstr "Editor ponúk"
183
184#~ msgid "Edit Menus"
185#~ msgstr "Upraviť ponuky"
186
187#~ msgid "_Applications:"
188#~ msgstr "_Aplikácie:"
189
190#~ msgid "_Defaults"
191#~ msgstr "_Predvolené"
192
193#~ msgid "_Menus:"
194#~ msgstr "_Ponuky:"
195
196#~ msgid "Name"
197#~ msgstr "Názov"
198
199#~ msgid "Show"
200#~ msgstr "Zobraziť"
201
202#~ msgid ""
203#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
204#~ "in environment"
205#~ msgstr ""
206#~ "Nepodarilo sa nájsť domovský priečinok: nie je nastavený v /etc/passwd a "
207#~ "nie je nastavená hodnota premennej prostredia $HOME"
208
209#~ msgid "Menu file"
210#~ msgstr "Súbor ponuky"
211
212#~ msgid "MENU_FILE"
213#~ msgstr "SÚBOR_PONUKY"
214
215#~ msgid "Monitor for menu changes"
216#~ msgstr "Sledovanie zmien ponuky"
217
218#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
219#~ msgstr "Zahrnúť <Vynechané> položky"
220
221#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
222#~ msgstr "Zahrnúť položky NoDisplay=true"
223
224#~ msgid "Invalid desktop file ID"
225#~ msgstr "Neplatné ID súboru pracovnej plochy"
226
227#~ msgid "[Invalid Filename]"
228#~ msgstr "[Neplatný názov súboru]"
229
230#~ msgid " <excluded>"
231#~ msgstr " <vynechané>"
232
233#~ msgid ""
234#~ "\n"
235#~ "\n"
236#~ "\n"
237#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
238#~ "\n"
239#~ "\n"
240#~ msgstr ""
241#~ "\n"
242#~ "\n"
243#~ "\n"
244#~ "==== Ponuka sa zmenila, načítavam znovu ====\n"
245#~ "\n"
246#~ "\n"
247
248#~ msgid "Menu tree is empty"
249#~ msgstr "Strom ponuky je prázdny"
250
251#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
252#~ msgstr ""
253#~ "- testovacia GNOME implementácia Špecifikácie ponuky pracovnej plochy"