Adding myself to Uploaders.
[debian/lxmenu-data.git] / po / pl.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
2# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
3# Aviary.pl
4# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
5# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
6# gnomepl@aviary.pl
7# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome-menus\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
1ba9830c
DB
12"POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2010-01-13 23:29+0200\n"
14"Last-Translator: Artur <mazdac@gmail.com>\n"
44e1791e 15"Language-Team: Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>\n"
1ba9830c 16"Language: pl\n"
44e1791e
DB
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22"X-Poedit-Language: Polish\n"
44e1791e 23"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
1ba9830c
DB
24"X-Poedit-Country: POLAND\n"
25"X-Generator: Pootle 2.0.0\n"
44e1791e
DB
26
27#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
28msgid "Multimedia menu"
1ba9830c 29msgstr "Menu multimediów"
44e1791e
DB
30
31#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
32msgid "Sound & Video"
33msgstr "Dźwięk i obraz"
34
35#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
36msgid "Programming"
37msgstr "Programowanie"
38
39#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
40msgid "Tools for software development"
41msgstr "Narzędzia do tworzenia oprogramowania"
42
43#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
44msgid "Education"
45msgstr "Nauka"
46
47#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
48msgid "Games"
49msgstr "Gry"
50
51#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
52msgid "Games and amusements"
53msgstr "Gry i rozrywka"
54
55#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
56msgid "Graphics"
57msgstr "Grafika"
58
59#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
60msgid "Graphics applications"
61msgstr "Programy graficzne"
62
63#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
64msgid "Hardware"
65msgstr "Sprzęt"
66
67#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
68msgid "Settings for several hardware devices"
69msgstr "Ustawienia dla wielu urządzeń"
70
71#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
72msgid "Internet and Network"
1ba9830c 73msgstr "Internet i sieć"
44e1791e
DB
74
75#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
76msgid "Network-related settings"
77msgstr "Ustawienia związane z siecią"
78
79#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
80msgid "Look and Feel"
81msgstr "Wygląd"
82
83#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
84msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
85msgstr "Ustawienia wyglądu i działania środowiska"
86
87#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
88msgid "Applications"
89msgstr "Programy"
90
91#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
92msgid "Personal preferences and administration settings"
93msgstr "Preferencje osobiste i ustawienia administracyjne"
94
95#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
96#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
97msgid "System"
98msgstr "System"
99
100#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
101msgid "Internet"
102msgstr "Internet"
103
104#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
105msgid "Programs for Internet access such as web and email"
106msgstr "Programy umożliwiające dostęp do Internetu, jak strony WWW, czy e-mail"
107
108#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
109msgid "Office"
110msgstr "Biuro"
111
112#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
113msgid "Office Applications"
114msgstr "Programy biurowe"
115
116#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
117msgid "Applications that did not fit in other categories"
118msgstr "Programy niepasujące do innych kategorii"
119
120#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
121msgid "Other"
122msgstr "Inne"
123
124#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
125msgid "Personal"
126msgstr "Osobiste"
127
128#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
129msgid "Personal settings"
130msgstr "Ustawienia osobiste"
131
132#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
133msgid "Personal preferences"
1ba9830c 134msgstr "Preferencje osobiste"
44e1791e
DB
135
136#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
137msgid "Preferences"
138msgstr "Preferencje"
139
140#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
141msgid "Administration"
142msgstr "Administracja"
143
144#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
145msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
146msgstr "Zmiana ustawień systemowych (wpływa na wszystkich użytkowników)"
147
148#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
149msgid "System settings"
150msgstr "Ustawienia systemowe"
151
152#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
153msgid "System Tools"
154msgstr "Narzędzia systemowe"
155
156#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
157msgid "System configuration and monitoring"
158msgstr "Monitorowanie i konfiguracja systemu"
159
160#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
161msgid "Universal Access"
162msgstr "Dostęp uniwersalny"
163
164#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
165msgid "Universal Access Settings"
166msgstr "Ustawienia uniwersalnego dostępu"
167
168#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
169msgid "Accessories"
170msgstr "Akcesoria"
171
172#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
173msgid "Desktop accessories"
174msgstr "Akcesoria pulpitu"
175
176#~ msgid "Menu Editor"
177#~ msgstr "Edytor menu"
178
179#~ msgid "Edit Menus"
180#~ msgstr "Modyfikuje menu"
181
182#~ msgid "_Applications:"
183#~ msgstr "Progr_amy:"
184
185#~ msgid "_Defaults"
186#~ msgstr "_Domyślne"
187
188#~ msgid "_Menus:"
189#~ msgstr "_Menu:"
190
191#~ msgid "Name"
192#~ msgstr "Nazwa"
193
194#~ msgid "Show"
195#~ msgstr "Wyświetlanie"
196
197#~ msgid ""
198#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
199#~ "in environment"
200#~ msgstr ""
201#~ "Nie można odnaleźć katalogu domowego: brak ustawień w /etc/passwd i "
202#~ "wartości zmiennej środowiskowej $HOME"
203
204#~ msgid "Menu file"
205#~ msgstr "Plik menu"
206
207#~ msgid "MENU_FILE"
208#~ msgstr "PLIK_MENU"
209
210#~ msgid "Monitor for menu changes"
211#~ msgstr "Śledzenie zmian menu"
212
213#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
214#~ msgstr "Włącznie z <wykluczonymi> elementami"
215
216#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
217#~ msgstr "Włącznie z niewyświetlanymi elementami"
218
219#~ msgid "Invalid desktop file ID"
220#~ msgstr "Niepoprawny ID pliku pulpitu"
221
222#~ msgid "[Invalid Filename]"
223#~ msgstr "[Niepoprawna nazwa pliku]"
224
225#~ msgid " <excluded>"
226#~ msgstr " <wykluczone>"
227
228#~ msgid ""
229#~ "\n"
230#~ "\n"
231#~ "\n"
232#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
233#~ "\n"
234#~ "\n"
235#~ msgstr ""
236#~ "\n"
237#~ "\n"
238#~ "\n"
239#~ "==== Menu uległo zmianie, ponowne wczytywanie ====\n"
240#~ "\n"
241#~ "\n"
242
243#~ msgid "Menu tree is empty"
244#~ msgstr "Drzewo menu jest puste"
245
246#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
247#~ msgstr "- testuje specyfikację menu pulpitu zaimplementowaną w GNOME"
248
249#~ msgid "Universal access related preferences"
250#~ msgstr "Preferencje związane z uniwersalną dostępnością"
251
252#~ msgid "Personal preferences and settings"
253#~ msgstr "Ustawienia i osobiste preferencje"
254
255#~ msgid "Accessibility"
256#~ msgstr "Dostępność"
257
258#~ msgid "Accessibility Settings"
259#~ msgstr "Ustawienia dostępności"
260
261#~ msgid "Desktop"
262#~ msgstr "Pulpit"