Merging upstream version 0.1.3.
[debian/lxmenu-data.git] / po / pl.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
2# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
3# Aviary.pl
4# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
5# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
6# gnomepl@aviary.pl
7# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome-menus\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
a9eb2d9f
AG
12"POT-Creation-Date: 2013-11-13 23:49+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2014-05-29 06:22+0000\n"
14"Last-Translator: Piotr <strebski@o2.pl>\n"
44e1791e 15"Language-Team: Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>\n"
1ba9830c 16"Language: pl\n"
44e1791e
DB
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
a9eb2d9f 22"X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
44e1791e 23"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
a9eb2d9f 24"X-POOTLE-MTIME: 1401344567.0\n"
44e1791e
DB
25
26#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
a9eb2d9f
AG
27msgid "Sound & Video"
28msgstr "Dźwięk i wideo"
44e1791e
DB
29
30#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
a9eb2d9f
AG
31msgid "Multimedia menu"
32msgstr "Menu multimediów"
44e1791e
DB
33
34#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
35msgid "Programming"
36msgstr "Programowanie"
37
38#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
39msgid "Tools for software development"
40msgstr "Narzędzia do tworzenia oprogramowania"
41
42#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
43msgid "Education"
44msgstr "Nauka"
45
46#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
47msgid "Games"
48msgstr "Gry"
49
50#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
51msgid "Games and amusements"
52msgstr "Gry i rozrywka"
53
54#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
55msgid "Graphics"
56msgstr "Grafika"
57
58#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
59msgid "Graphics applications"
60msgstr "Programy graficzne"
61
62#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
63msgid "Hardware"
64msgstr "Sprzęt"
65
66#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
67msgid "Settings for several hardware devices"
68msgstr "Ustawienia dla wielu urządzeń"
69
70#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
71msgid "Internet and Network"
1ba9830c 72msgstr "Internet i sieć"
44e1791e
DB
73
74#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
75msgid "Network-related settings"
76msgstr "Ustawienia związane z siecią"
77
78#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
79msgid "Look and Feel"
80msgstr "Wygląd"
81
82#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
83msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
84msgstr "Ustawienia wyglądu i działania środowiska"
85
86#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
87msgid "Applications"
88msgstr "Programy"
89
90#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
44e1791e
DB
91#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
92msgid "System"
93msgstr "System"
94
a9eb2d9f
AG
95#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
96msgid "Personal preferences and administration settings"
97msgstr "Preferencje osobiste i ustawienia administracyjne"
98
44e1791e
DB
99#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
100msgid "Internet"
101msgstr "Internet"
102
103#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
104msgid "Programs for Internet access such as web and email"
a9eb2d9f 105msgstr "Programy umożliwiające dostęp do Internetu, np. do stron WWW czy e-maila"
44e1791e
DB
106
107#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
108msgid "Office"
109msgstr "Biuro"
110
111#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
112msgid "Office Applications"
113msgstr "Programy biurowe"
114
115#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
44e1791e
DB
116msgid "Other"
117msgstr "Inne"
118
a9eb2d9f
AG
119#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
120msgid "Applications that did not fit in other categories"
121msgstr "Programy, które nie pasują do innych kategorii"
122
44e1791e
DB
123#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
124msgid "Personal"
125msgstr "Osobiste"
126
127#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
128msgid "Personal settings"
129msgstr "Ustawienia osobiste"
130
131#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
44e1791e
DB
132msgid "Preferences"
133msgstr "Preferencje"
134
a9eb2d9f
AG
135#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
136msgid "Personal preferences"
137msgstr "Preferencje osobiste"
138
44e1791e
DB
139#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
140msgid "Administration"
141msgstr "Administracja"
142
143#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
144msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
145msgstr "Zmiana ustawień systemowych (wpływa na wszystkich użytkowników)"
146
147#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
148msgid "System settings"
149msgstr "Ustawienia systemowe"
150
151#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
152msgid "System Tools"
153msgstr "Narzędzia systemowe"
154
155#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
156msgid "System configuration and monitoring"
157msgstr "Monitorowanie i konfiguracja systemu"
158
159#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
160msgid "Universal Access"
161msgstr "Dostęp uniwersalny"
162
163#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
164msgid "Universal Access Settings"
165msgstr "Ustawienia uniwersalnego dostępu"
166
167#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
168msgid "Accessories"
169msgstr "Akcesoria"
170
171#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
172msgid "Desktop accessories"
173msgstr "Akcesoria pulpitu"
174
175#~ msgid "Menu Editor"
176#~ msgstr "Edytor menu"
177
178#~ msgid "Edit Menus"
179#~ msgstr "Modyfikuje menu"
180
181#~ msgid "_Applications:"
182#~ msgstr "Progr_amy:"
183
184#~ msgid "_Defaults"
185#~ msgstr "_Domyślne"
186
187#~ msgid "_Menus:"
188#~ msgstr "_Menu:"
189
190#~ msgid "Name"
191#~ msgstr "Nazwa"
192
193#~ msgid "Show"
194#~ msgstr "Wyświetlanie"
195
196#~ msgid ""
197#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
198#~ "in environment"
199#~ msgstr ""
200#~ "Nie można odnaleźć katalogu domowego: brak ustawień w /etc/passwd i "
201#~ "wartości zmiennej środowiskowej $HOME"
202
203#~ msgid "Menu file"
204#~ msgstr "Plik menu"
205
206#~ msgid "MENU_FILE"
207#~ msgstr "PLIK_MENU"
208
209#~ msgid "Monitor for menu changes"
210#~ msgstr "Śledzenie zmian menu"
211
212#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
213#~ msgstr "Włącznie z <wykluczonymi> elementami"
214
215#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
216#~ msgstr "Włącznie z niewyświetlanymi elementami"
217
218#~ msgid "Invalid desktop file ID"
219#~ msgstr "Niepoprawny ID pliku pulpitu"
220
221#~ msgid "[Invalid Filename]"
222#~ msgstr "[Niepoprawna nazwa pliku]"
223
224#~ msgid " <excluded>"
225#~ msgstr " <wykluczone>"
226
227#~ msgid ""
228#~ "\n"
229#~ "\n"
230#~ "\n"
231#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
232#~ "\n"
233#~ "\n"
234#~ msgstr ""
235#~ "\n"
236#~ "\n"
237#~ "\n"
238#~ "==== Menu uległo zmianie, ponowne wczytywanie ====\n"
239#~ "\n"
240#~ "\n"
241
242#~ msgid "Menu tree is empty"
243#~ msgstr "Drzewo menu jest puste"
244
245#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
246#~ msgstr "- testuje specyfikację menu pulpitu zaimplementowaną w GNOME"
247
248#~ msgid "Universal access related preferences"
249#~ msgstr "Preferencje związane z uniwersalną dostępnością"
250
251#~ msgid "Personal preferences and settings"
252#~ msgstr "Ustawienia i osobiste preferencje"
253
254#~ msgid "Accessibility"
255#~ msgstr "Dostępność"
256
257#~ msgid "Accessibility Settings"
258#~ msgstr "Ustawienia dostępności"
259
260#~ msgid "Desktop"
261#~ msgstr "Pulpit"