Adding upstream version 0.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / pl.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
2# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
3# Aviary.pl
4# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
5# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
6# gnomepl@aviary.pl
7# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome-menus\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2008-12-10 13:23+0800\n"
13"PO-Revision-Date: 2008-07-10 21:42+0100\n"
14"Last-Translator: Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>\n"
15"Language-Team: Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21"X-Poedit-Language: Polish\n"
22"X-Poedit-Country: POLAND\n"
23"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24
25#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
26msgid "Multimedia menu"
27msgstr "Multimedia"
28
29#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
30msgid "Sound & Video"
31msgstr "Dźwięk i obraz"
32
33#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
34msgid "Programming"
35msgstr "Programowanie"
36
37#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
38msgid "Tools for software development"
39msgstr "Narzędzia do tworzenia oprogramowania"
40
41#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
42msgid "Education"
43msgstr "Nauka"
44
45#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
46msgid "Games"
47msgstr "Gry"
48
49#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
50msgid "Games and amusements"
51msgstr "Gry i rozrywka"
52
53#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
54msgid "Graphics"
55msgstr "Grafika"
56
57#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
58msgid "Graphics applications"
59msgstr "Programy graficzne"
60
61#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
62msgid "Hardware"
63msgstr "Sprzęt"
64
65#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
66msgid "Settings for several hardware devices"
67msgstr "Ustawienia dla wielu urządzeń"
68
69#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
70msgid "Internet and Network"
71msgstr "Internet i sieć "
72
73#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
74msgid "Network-related settings"
75msgstr "Ustawienia związane z siecią"
76
77#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
78msgid "Look and Feel"
79msgstr "Wygląd"
80
81#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
82msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
83msgstr "Ustawienia wyglądu i działania środowiska"
84
85#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
86msgid "Applications"
87msgstr "Programy"
88
89#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
90msgid "Personal preferences and administration settings"
91msgstr "Preferencje osobiste i ustawienia administracyjne"
92
93#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
94#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
95msgid "System"
96msgstr "System"
97
98#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
99msgid "Internet"
100msgstr "Internet"
101
102#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
103msgid "Programs for Internet access such as web and email"
104msgstr "Programy umożliwiające dostęp do Internetu, jak strony WWW, czy e-mail"
105
106#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
107msgid "Office"
108msgstr "Biuro"
109
110#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
111msgid "Office Applications"
112msgstr "Programy biurowe"
113
114#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
115msgid "Applications that did not fit in other categories"
116msgstr "Programy niepasujące do innych kategorii"
117
118#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
119msgid "Other"
120msgstr "Inne"
121
122#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
123msgid "Personal"
124msgstr "Osobiste"
125
126#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
127msgid "Personal settings"
128msgstr "Ustawienia osobiste"
129
130#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
131msgid "Personal preferences"
132msgstr "Ustawienia osobiste"
133
134#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
135msgid "Preferences"
136msgstr "Preferencje"
137
138#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
139msgid "Administration"
140msgstr "Administracja"
141
142#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
143msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
144msgstr "Zmiana ustawień systemowych (wpływa na wszystkich użytkowników)"
145
146#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
147msgid "System settings"
148msgstr "Ustawienia systemowe"
149
150#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
151msgid "System Tools"
152msgstr "Narzędzia systemowe"
153
154#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
155msgid "System configuration and monitoring"
156msgstr "Monitorowanie i konfiguracja systemu"
157
158#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
159msgid "Universal Access"
160msgstr "Dostęp uniwersalny"
161
162#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
163msgid "Universal Access Settings"
164msgstr "Ustawienia uniwersalnego dostępu"
165
166#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
167msgid "Accessories"
168msgstr "Akcesoria"
169
170#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
171msgid "Desktop accessories"
172msgstr "Akcesoria pulpitu"
173
174#~ msgid "Menu Editor"
175#~ msgstr "Edytor menu"
176
177#~ msgid "Edit Menus"
178#~ msgstr "Modyfikuje menu"
179
180#~ msgid "_Applications:"
181#~ msgstr "Progr_amy:"
182
183#~ msgid "_Defaults"
184#~ msgstr "_Domyślne"
185
186#~ msgid "_Menus:"
187#~ msgstr "_Menu:"
188
189#~ msgid "Name"
190#~ msgstr "Nazwa"
191
192#~ msgid "Show"
193#~ msgstr "Wyświetlanie"
194
195#~ msgid ""
196#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
197#~ "in environment"
198#~ msgstr ""
199#~ "Nie można odnaleźć katalogu domowego: brak ustawień w /etc/passwd i "
200#~ "wartości zmiennej środowiskowej $HOME"
201
202#~ msgid "Menu file"
203#~ msgstr "Plik menu"
204
205#~ msgid "MENU_FILE"
206#~ msgstr "PLIK_MENU"
207
208#~ msgid "Monitor for menu changes"
209#~ msgstr "Śledzenie zmian menu"
210
211#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
212#~ msgstr "Włącznie z <wykluczonymi> elementami"
213
214#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
215#~ msgstr "Włącznie z niewyświetlanymi elementami"
216
217#~ msgid "Invalid desktop file ID"
218#~ msgstr "Niepoprawny ID pliku pulpitu"
219
220#~ msgid "[Invalid Filename]"
221#~ msgstr "[Niepoprawna nazwa pliku]"
222
223#~ msgid " <excluded>"
224#~ msgstr " <wykluczone>"
225
226#~ msgid ""
227#~ "\n"
228#~ "\n"
229#~ "\n"
230#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
231#~ "\n"
232#~ "\n"
233#~ msgstr ""
234#~ "\n"
235#~ "\n"
236#~ "\n"
237#~ "==== Menu uległo zmianie, ponowne wczytywanie ====\n"
238#~ "\n"
239#~ "\n"
240
241#~ msgid "Menu tree is empty"
242#~ msgstr "Drzewo menu jest puste"
243
244#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
245#~ msgstr "- testuje specyfikację menu pulpitu zaimplementowaną w GNOME"
246
247#~ msgid "Universal access related preferences"
248#~ msgstr "Preferencje związane z uniwersalną dostępnością"
249
250#~ msgid "Personal preferences and settings"
251#~ msgstr "Ustawienia i osobiste preferencje"
252
253#~ msgid "Accessibility"
254#~ msgstr "Dostępność"
255
256#~ msgid "Accessibility Settings"
257#~ msgstr "Ustawienia dostępności"
258
259#~ msgid "Desktop"
260#~ msgstr "Pulpit"