Adding upstream version 0.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / ky.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Translation of gnome-menus to Kirghiz
2# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3# Copyright (C) 2003,2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
4# Timur Jamakeev <ztimur@gmail.com>, 2005.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gnome-menus 2.12.1\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2008-12-10 13:23+0800\n"
11"PO-Revision-Date: 2005-10-29 09:18+0600\n"
12"Last-Translator: Timur Jamakeev <ztimur@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Kirghiz\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
18
19#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
20msgid "Multimedia menu"
21msgstr "Мультимедиа"
22
23#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
24msgid "Sound & Video"
25msgstr "Аудио и видео"
26
27#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
28msgid "Programming"
29msgstr "Программалоо"
30
31#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
32msgid "Tools for software development"
33msgstr "Программа иштеп чыгуу аспаптары"
34
35#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
36msgid "Education"
37msgstr "Билим берүү иштемелери"
38
39#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
40msgid "Games"
41msgstr "Оюндар"
42
43#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
44msgid "Games and amusements"
45msgstr "Оюндар жана эс алуу"
46
47#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
48msgid "Graphics"
49msgstr "Графика"
50
51#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
52msgid "Graphics applications"
53msgstr "Графикалык иштемелер"
54
55#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
56msgid "Hardware"
57msgstr ""
58
59#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
60msgid "Settings for several hardware devices"
61msgstr ""
62
63#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
64msgid "Internet and Network"
65msgstr ""
66
67#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
68msgid "Network-related settings"
69msgstr ""
70
71#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
72msgid "Look and Feel"
73msgstr ""
74
75#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
76msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
77msgstr ""
78
79#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
80msgid "Applications"
81msgstr "Иштемелер"
82
83#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
84msgid "Personal preferences and administration settings"
85msgstr "Өздүк жактыруулар жана административдик параметрлер"
86
87#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
88#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
89#, fuzzy
90msgid "System"
91msgstr "Системалык аспаптар"
92
93#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
94msgid "Internet"
95msgstr "Интернет"
96
97#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
98msgid "Programs for Internet access such as web and email"
99msgstr "Интернет менен иштөө программалары (почта, аралагыч ж.б.)"
100
101#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
102msgid "Office"
103msgstr "Офис"
104
105#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
106msgid "Office Applications"
107msgstr "Офистик иштемелер"
108
109#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
110msgid "Applications that did not fit in other categories"
111msgstr "Эч бир категорияга туура келбеген иштемелер"
112
113#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
114msgid "Other"
115msgstr "Башкалар"
116
117#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
118msgid "Personal"
119msgstr ""
120
121#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
122#, fuzzy
123msgid "Personal settings"
124msgstr "Өздүк ырастоолор жана параметрлер"
125
126#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
127msgid "Personal preferences"
128msgstr "Өздүк жактыруулар"
129
130#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
131msgid "Preferences"
132msgstr "Ырастоолор"
133
134#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
135msgid "Administration"
136msgstr "Системаны башкаруу"
137
138#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
139#, fuzzy
140msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
141msgstr "Системалык ырастоолорду өзгөртүү (бардык колдонуучуларга таасир этет)"
142
143#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
144msgid "System settings"
145msgstr ""
146
147#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
148msgid "System Tools"
149msgstr "Системалык аспаптар"
150
151#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
152msgid "System configuration and monitoring"
153msgstr "Системаны конфигурациялоо жана аны байкоо аспаптары"
154
155#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
156msgid "Universal Access"
157msgstr ""
158
159#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
160#, fuzzy
161msgid "Universal Access Settings"
162msgstr "Ыңгайлуулуктарды ырастоо"
163
164#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
165msgid "Accessories"
166msgstr "Стандарттык иштемелер"
167
168#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
169msgid "Desktop accessories"
170msgstr "Иш столунун иштемелери"
171
172#~ msgid "Accessibility"
173#~ msgstr "Ыңгайлуулуктар"
174
175#~ msgid "Desktop"
176#~ msgstr "Иш столу"
177
178#~ msgid "Accessibility related preferences"
179#~ msgstr "Атайын мүмкүнчүлүктөргө байланышкан ырастоолор"
180
181#~ msgid "Menu Editor"
182#~ msgstr "Меню оңдогучу"
183
184#~ msgid "Edit Menus"
185#~ msgstr "Менюну оңдоо"
186
187#~ msgid "_Applications:"
188#~ msgstr "_Иштемелер:"
189
190#~ msgid "_Defaults"
191#~ msgstr "_Баштапкы"
192
193#~ msgid "_Menus:"
194#~ msgstr "_Меню:"
195
196#~ msgid "Name"
197#~ msgstr "Аты"
198
199#~ msgid "Show"
200#~ msgstr "Көрсөтүү"
201
202#~ msgid ""
203#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
204#~ "in environment"
205#~ msgstr ""
206#~ "Өздүк каталог табылбады: /etc/passwd ичинде дагы, $HOME өзгөрмөсү аркылуу "
207#~ "дагы көрсөтүлгөн эмес"
208
209#~ msgid "Menu file"
210#~ msgstr "Меню файлы"
211
212#~ msgid "MENU_FILE"
213#~ msgstr "MENU_FILE"
214
215#~ msgid "Monitor for menu changes"
216#~ msgstr "Менюдагы өзгөрүлүүлөрдү байкоо"
217
218#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
219#~ msgstr "Алынып салынган (<Exclude>) элементтерди кошуу"
220
221#~ msgid "Invalid desktop file ID"
222#~ msgstr "desktop-файлынын туура эмес IDси"
223
224#~ msgid "[Invalid Filename]"
225#~ msgstr "[туура эмес файл аты]"
226
227#~ msgid " <excluded>"
228#~ msgstr " <excluded>"
229
230#~ msgid ""
231#~ "\n"
232#~ "\n"
233#~ "\n"
234#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
235#~ "\n"
236#~ "\n"
237#~ msgstr ""
238#~ "\n"
239#~ "\n"
240#~ "\n"
241#~ "==== Меню өзгөртүлдү, кайра жүктөлүүдө ====\n"
242#~ "\n"
243#~ "\n"
244
245#~ msgid "Menu tree is empty"
246#~ msgstr "Меню дарагы бош"
247
248#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
249#~ msgstr ""
250#~ "- GNOMEдо колдонулуучу Desktop Menu спецификациясынын ишке ашырылгандыгын "
251#~ "текшерүү"