Adding upstream version 0.1.2.
[debian/lxmenu-data.git] / po / ky.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Translation of gnome-menus to Kirghiz
2# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3# Copyright (C) 2003,2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
4# Timur Jamakeev <ztimur@gmail.com>, 2005.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gnome-menus 2.12.1\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
0e006e30 10"POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
44e1791e
DB
11"PO-Revision-Date: 2005-10-29 09:18+0600\n"
12"Last-Translator: Timur Jamakeev <ztimur@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Kirghiz\n"
0e006e30 14"Language: \n"
44e1791e
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
19
20#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
21msgid "Multimedia menu"
22msgstr "Мультимедиа"
23
24#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
25msgid "Sound & Video"
26msgstr "Аудио и видео"
27
28#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
29msgid "Programming"
30msgstr "Программалоо"
31
32#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
33msgid "Tools for software development"
34msgstr "Программа иштеп чыгуу аспаптары"
35
36#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
37msgid "Education"
38msgstr "Билим берүү иштемелери"
39
40#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
41msgid "Games"
42msgstr "Оюндар"
43
44#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
45msgid "Games and amusements"
46msgstr "Оюндар жана эс алуу"
47
48#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
49msgid "Graphics"
50msgstr "Графика"
51
52#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
53msgid "Graphics applications"
54msgstr "Графикалык иштемелер"
55
56#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
57msgid "Hardware"
58msgstr ""
59
60#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
61msgid "Settings for several hardware devices"
62msgstr ""
63
64#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
65msgid "Internet and Network"
66msgstr ""
67
68#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
69msgid "Network-related settings"
70msgstr ""
71
72#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
73msgid "Look and Feel"
74msgstr ""
75
76#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
77msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
78msgstr ""
79
80#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
81msgid "Applications"
82msgstr "Иштемелер"
83
84#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
85msgid "Personal preferences and administration settings"
86msgstr "Өздүк жактыруулар жана административдик параметрлер"
87
88#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
89#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
90#, fuzzy
91msgid "System"
92msgstr "Системалык аспаптар"
93
94#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
95msgid "Internet"
96msgstr "Интернет"
97
98#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
99msgid "Programs for Internet access such as web and email"
100msgstr "Интернет менен иштөө программалары (почта, аралагыч ж.б.)"
101
102#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
103msgid "Office"
104msgstr "Офис"
105
106#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
107msgid "Office Applications"
108msgstr "Офистик иштемелер"
109
110#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
111msgid "Applications that did not fit in other categories"
112msgstr "Эч бир категорияга туура келбеген иштемелер"
113
114#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
115msgid "Other"
116msgstr "Башкалар"
117
118#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
119msgid "Personal"
120msgstr ""
121
122#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
123#, fuzzy
124msgid "Personal settings"
125msgstr "Өздүк ырастоолор жана параметрлер"
126
127#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
128msgid "Personal preferences"
129msgstr "Өздүк жактыруулар"
130
131#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
132msgid "Preferences"
133msgstr "Ырастоолор"
134
135#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
136msgid "Administration"
137msgstr "Системаны башкаруу"
138
139#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
140#, fuzzy
141msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
142msgstr "Системалык ырастоолорду өзгөртүү (бардык колдонуучуларга таасир этет)"
143
144#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
145msgid "System settings"
146msgstr ""
147
148#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
149msgid "System Tools"
150msgstr "Системалык аспаптар"
151
152#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
153msgid "System configuration and monitoring"
154msgstr "Системаны конфигурациялоо жана аны байкоо аспаптары"
155
156#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
157msgid "Universal Access"
158msgstr ""
159
160#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
161#, fuzzy
162msgid "Universal Access Settings"
163msgstr "Ыңгайлуулуктарды ырастоо"
164
165#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
166msgid "Accessories"
167msgstr "Стандарттык иштемелер"
168
169#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
170msgid "Desktop accessories"
171msgstr "Иш столунун иштемелери"
172
173#~ msgid "Accessibility"
174#~ msgstr "Ыңгайлуулуктар"
175
176#~ msgid "Desktop"
177#~ msgstr "Иш столу"
178
179#~ msgid "Accessibility related preferences"
180#~ msgstr "Атайын мүмкүнчүлүктөргө байланышкан ырастоолор"
181
182#~ msgid "Menu Editor"
183#~ msgstr "Меню оңдогучу"
184
185#~ msgid "Edit Menus"
186#~ msgstr "Менюну оңдоо"
187
188#~ msgid "_Applications:"
189#~ msgstr "_Иштемелер:"
190
191#~ msgid "_Defaults"
192#~ msgstr "_Баштапкы"
193
194#~ msgid "_Menus:"
195#~ msgstr "_Меню:"
196
197#~ msgid "Name"
198#~ msgstr "Аты"
199
200#~ msgid "Show"
201#~ msgstr "Көрсөтүү"
202
203#~ msgid ""
204#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
205#~ "in environment"
206#~ msgstr ""
207#~ "Өздүк каталог табылбады: /etc/passwd ичинде дагы, $HOME өзгөрмөсү аркылуу "
208#~ "дагы көрсөтүлгөн эмес"
209
210#~ msgid "Menu file"
211#~ msgstr "Меню файлы"
212
213#~ msgid "MENU_FILE"
214#~ msgstr "MENU_FILE"
215
216#~ msgid "Monitor for menu changes"
217#~ msgstr "Менюдагы өзгөрүлүүлөрдү байкоо"
218
219#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
220#~ msgstr "Алынып салынган (<Exclude>) элементтерди кошуу"
221
222#~ msgid "Invalid desktop file ID"
223#~ msgstr "desktop-файлынын туура эмес IDси"
224
225#~ msgid "[Invalid Filename]"
226#~ msgstr "[туура эмес файл аты]"
227
228#~ msgid " <excluded>"
229#~ msgstr " <excluded>"
230
231#~ msgid ""
232#~ "\n"
233#~ "\n"
234#~ "\n"
235#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
236#~ "\n"
237#~ "\n"
238#~ msgstr ""
239#~ "\n"
240#~ "\n"
241#~ "\n"
242#~ "==== Меню өзгөртүлдү, кайра жүктөлүүдө ====\n"
243#~ "\n"
244#~ "\n"
245
246#~ msgid "Menu tree is empty"
247#~ msgstr "Меню дарагы бош"
248
249#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
250#~ msgstr ""
251#~ "- GNOMEдо колдонулуучу Desktop Menu спецификациясынын ишке ашырылгандыгын "
252#~ "текшерүү"