Adding upstream version 0.1.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / fa.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Persian translation of gnome-menus.
2# Copyright (C) 2005 Sharif FarsiWeb, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
4# Farzaneh Sarafraz <farzaneh@farsiweb.info>, 2005.
5# Meelad Zakaria <meelad@farsiweb.info>, 2005.
6# Roozbeh Pournader <roozbeh@gmail.com>, 2005, 2008.
7# Arash Mousavi <mousavi.arash@gmail.com>, 2008.
8# Elnaz Sarbar <elnaz.s@gmail.com>, 2008.
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: gnome-menus HEAD\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
e36c141d 14"POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
44e1791e
DB
15"PO-Revision-Date: 2008-09-18 22:48-0700\n"
16"Last-Translator: Roozbeh Pournader <roozbeh@gmail.com>\n"
17"Language-Team: Persian\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
22#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
23msgid "Multimedia menu"
24msgstr "منوی چندرسانه‌ای"
25
26#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
27msgid "Sound & Video"
28msgstr "صدا و تصویر"
29
30#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
31msgid "Programming"
32msgstr "برنامه‌سازی"
33
34#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
35msgid "Tools for software development"
36msgstr "ابزارهای تولید نرم‌افزار"
37
38#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
39msgid "Education"
40msgstr "آموزش"
41
42#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
43msgid "Games"
44msgstr "بازی‌ها"
45
46#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
47msgid "Games and amusements"
48msgstr "بازی و سرگرمی"
49
50#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
51msgid "Graphics"
52msgstr "گرافیک"
53
54#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
55msgid "Graphics applications"
56msgstr "برنامه‌های گرافیکی"
57
58#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
59msgid "Hardware"
60msgstr "سخت‌افزار"
61
62#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
63msgid "Settings for several hardware devices"
64msgstr "تنظیمات دستگاه‌های مختلف سخت‌افزاری"
65
66#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
67msgid "Internet and Network"
68msgstr "اینترنت و شبکه"
69
70#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
71msgid "Network-related settings"
72msgstr "تنظیمات مربوط به شبکه"
73
74#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
75msgid "Look and Feel"
76msgstr "شکل و رفتار"
77
78#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
79msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
80msgstr "تنظیماتی که ظاهر و رفتار رومیزی را کنترل می‌کنند"
81
82#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
83msgid "Applications"
84msgstr "برنامه‌ها"
85
86#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
87msgid "Personal preferences and administration settings"
88msgstr "ترجیحات شخصی و تنظیمات مدیریتی"
89
90#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
91#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
92msgid "System"
93msgstr "سیستم"
94
95#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
96msgid "Internet"
97msgstr "اینترنت"
98
99#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
100msgid "Programs for Internet access such as web and email"
101msgstr "برنامه‌هایی برای دست‌یابی به اینترنت مثل وب و پست الکترونیکی"
102
103#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
104msgid "Office"
105msgstr "اداری"
106
107#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
108msgid "Office Applications"
109msgstr "برنامه‌های اداری"
110
111#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
112msgid "Applications that did not fit in other categories"
113msgstr "برنامه‌هایی که در مقولات دیگر جا نمی‌گیرند"
114
115#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
116msgid "Other"
117msgstr "غیره"
118
119#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
120msgid "Personal"
121msgstr "شخصی"
122
123#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
124msgid "Personal settings"
125msgstr "تنظیمات شخصی"
126
127#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
128msgid "Personal preferences"
129msgstr "ترجیحات شخصی"
130
131#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
132msgid "Preferences"
133msgstr "ترجیحات"
134
135#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
136msgid "Administration"
137msgstr "مدیریت"
138
139#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
140msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
141msgstr "تغییر تنظیمات کل سیستم (همه‌ی کاربران متأثر می‌شوند)‏"
142
143#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
144msgid "System settings"
145msgstr "تنظیمات سیستم"
146
147#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
148msgid "System Tools"
149msgstr "ابزارهای سیستم"
150
151#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
152msgid "System configuration and monitoring"
153msgstr "پیکربندی و پایشگری سیستم"
154
155#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
156msgid "Universal Access"
157msgstr "دسترسی همگانی"
158
159#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
160msgid "Universal Access Settings"
161msgstr "تنظیمات دسترسی همگانی"
162
163#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
164msgid "Accessories"
165msgstr "لوازم"
166
167#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
168msgid "Desktop accessories"
169msgstr "لوازم رومیزی"
170
171#~ msgid "Menu Editor"
172#~ msgstr "ویرایشگر منو"
173
174#~ msgid "Edit Menus"
175#~ msgstr "ویرایش منوها"
176
177#~ msgid "_Applications:"
178#~ msgstr "_برنامه‌ها:"
179
180#~ msgid "_Defaults"
181#~ msgstr "_پیش‌فرض‌ها"
182
183#~ msgid "_Menus:"
184#~ msgstr "_منوها:"
185
186#~ msgid "Name"
187#~ msgstr "نام"
188
189#~ msgid "Show"
190#~ msgstr "نشان دادن"
191
192#~ msgid ""
193#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
194#~ "in environment"
195#~ msgstr ""
196#~ "شاخه‌ی آغازه پیدا نمی‌شود: در ‎/etc/passwd تنظیم نشده و ‎$HOME نیز در محیط "
197#~ "مقدار ندارد"
198
199#~ msgid "Menu file"
200#~ msgstr "پرونده‌ی منو"
201
202#~ msgid "MENU_FILE"
203#~ msgstr "MENU_FILE"
204
205#~ msgid "Monitor for menu changes"
206#~ msgstr "پایشگر تغییرات منو"
207
208#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
209#~ msgstr "شامل کردن مدخل‌های <Exclude>شده‏"
210
211#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
212#~ msgstr "شامل کردن مدخل‌های NoDisplay=درست"
213
214#~ msgid "Invalid desktop file ID"
215#~ msgstr "شناسه‌ی نامعتبر برای پرونده‌ی رومیزی"
216
217#~ msgid "[Invalid Filename]"
218#~ msgstr "[پرونده‌ی نامعتبر]"
219
220#~ msgid " <excluded>"
221#~ msgstr " <کنار گذاشته شده>"
222
223#~ msgid ""
224#~ "\n"
225#~ "\n"
226#~ "\n"
227#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
228#~ "\n"
229#~ "\n"
230#~ msgstr ""
231#~ "\n"
232#~ "\n"
233#~ "\n"
234#~ "==== منو تغییر کرد، مجدداً بارگیری می‌شود ====\n"
235#~ "\n"
236#~ "\n"
237
238#~ msgid "Menu tree is empty"
239#~ msgstr "درخت منو خالی است"
240
241#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
242#~ msgstr "- آزمایش پیاده‌سازی گنوم از توصیف منوی رومیزی"
243
244#~ msgid "Accessibility"
245#~ msgstr "دسترسی‌پذیری"
246
247#~ msgid "Desktop"
248#~ msgstr "رومیزی"
249
250#~ msgid "Accessibility related preferences"
251#~ msgstr "ترجیحات مربوط به دسترسی‌پذیری"