Adding upstream version 0.1.2.
[debian/lxmenu-data.git] / po / fa.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Persian translation of gnome-menus.
2# Copyright (C) 2005 Sharif FarsiWeb, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
4# Farzaneh Sarafraz <farzaneh@farsiweb.info>, 2005.
5# Meelad Zakaria <meelad@farsiweb.info>, 2005.
6# Roozbeh Pournader <roozbeh@gmail.com>, 2005, 2008.
7# Arash Mousavi <mousavi.arash@gmail.com>, 2008.
8# Elnaz Sarbar <elnaz.s@gmail.com>, 2008.
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: gnome-menus HEAD\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
0e006e30 14"POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
44e1791e
DB
15"PO-Revision-Date: 2008-09-18 22:48-0700\n"
16"Last-Translator: Roozbeh Pournader <roozbeh@gmail.com>\n"
17"Language-Team: Persian\n"
0e006e30 18"Language: \n"
44e1791e
DB
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
23#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
24msgid "Multimedia menu"
25msgstr "منوی چندرسانه‌ای"
26
27#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
28msgid "Sound & Video"
29msgstr "صدا و تصویر"
30
31#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
32msgid "Programming"
33msgstr "برنامه‌سازی"
34
35#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
36msgid "Tools for software development"
37msgstr "ابزارهای تولید نرم‌افزار"
38
39#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
40msgid "Education"
41msgstr "آموزش"
42
43#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
44msgid "Games"
45msgstr "بازی‌ها"
46
47#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
48msgid "Games and amusements"
49msgstr "بازی و سرگرمی"
50
51#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
52msgid "Graphics"
53msgstr "گرافیک"
54
55#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
56msgid "Graphics applications"
57msgstr "برنامه‌های گرافیکی"
58
59#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
60msgid "Hardware"
61msgstr "سخت‌افزار"
62
63#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
64msgid "Settings for several hardware devices"
65msgstr "تنظیمات دستگاه‌های مختلف سخت‌افزاری"
66
67#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
68msgid "Internet and Network"
69msgstr "اینترنت و شبکه"
70
71#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
72msgid "Network-related settings"
73msgstr "تنظیمات مربوط به شبکه"
74
75#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
76msgid "Look and Feel"
77msgstr "شکل و رفتار"
78
79#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
80msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
81msgstr "تنظیماتی که ظاهر و رفتار رومیزی را کنترل می‌کنند"
82
83#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
84msgid "Applications"
85msgstr "برنامه‌ها"
86
87#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
88msgid "Personal preferences and administration settings"
89msgstr "ترجیحات شخصی و تنظیمات مدیریتی"
90
91#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
92#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
93msgid "System"
94msgstr "سیستم"
95
96#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
97msgid "Internet"
98msgstr "اینترنت"
99
100#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
101msgid "Programs for Internet access such as web and email"
102msgstr "برنامه‌هایی برای دست‌یابی به اینترنت مثل وب و پست الکترونیکی"
103
104#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
105msgid "Office"
106msgstr "اداری"
107
108#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
109msgid "Office Applications"
110msgstr "برنامه‌های اداری"
111
112#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
113msgid "Applications that did not fit in other categories"
114msgstr "برنامه‌هایی که در مقولات دیگر جا نمی‌گیرند"
115
116#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
117msgid "Other"
118msgstr "غیره"
119
120#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
121msgid "Personal"
122msgstr "شخصی"
123
124#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
125msgid "Personal settings"
126msgstr "تنظیمات شخصی"
127
128#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
129msgid "Personal preferences"
130msgstr "ترجیحات شخصی"
131
132#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
133msgid "Preferences"
134msgstr "ترجیحات"
135
136#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
137msgid "Administration"
138msgstr "مدیریت"
139
140#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
141msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
142msgstr "تغییر تنظیمات کل سیستم (همه‌ی کاربران متأثر می‌شوند)‏"
143
144#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
145msgid "System settings"
146msgstr "تنظیمات سیستم"
147
148#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
149msgid "System Tools"
150msgstr "ابزارهای سیستم"
151
152#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
153msgid "System configuration and monitoring"
154msgstr "پیکربندی و پایشگری سیستم"
155
156#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
157msgid "Universal Access"
158msgstr "دسترسی همگانی"
159
160#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
161msgid "Universal Access Settings"
162msgstr "تنظیمات دسترسی همگانی"
163
164#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
165msgid "Accessories"
166msgstr "لوازم"
167
168#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
169msgid "Desktop accessories"
170msgstr "لوازم رومیزی"
171
172#~ msgid "Menu Editor"
173#~ msgstr "ویرایشگر منو"
174
175#~ msgid "Edit Menus"
176#~ msgstr "ویرایش منوها"
177
178#~ msgid "_Applications:"
179#~ msgstr "_برنامه‌ها:"
180
181#~ msgid "_Defaults"
182#~ msgstr "_پیش‌فرض‌ها"
183
184#~ msgid "_Menus:"
185#~ msgstr "_منوها:"
186
187#~ msgid "Name"
188#~ msgstr "نام"
189
190#~ msgid "Show"
191#~ msgstr "نشان دادن"
192
193#~ msgid ""
194#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
195#~ "in environment"
196#~ msgstr ""
197#~ "شاخه‌ی آغازه پیدا نمی‌شود: در ‎/etc/passwd تنظیم نشده و ‎$HOME نیز در محیط "
198#~ "مقدار ندارد"
199
200#~ msgid "Menu file"
201#~ msgstr "پرونده‌ی منو"
202
203#~ msgid "MENU_FILE"
204#~ msgstr "MENU_FILE"
205
206#~ msgid "Monitor for menu changes"
207#~ msgstr "پایشگر تغییرات منو"
208
209#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
210#~ msgstr "شامل کردن مدخل‌های <Exclude>شده‏"
211
212#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
213#~ msgstr "شامل کردن مدخل‌های NoDisplay=درست"
214
215#~ msgid "Invalid desktop file ID"
216#~ msgstr "شناسه‌ی نامعتبر برای پرونده‌ی رومیزی"
217
218#~ msgid "[Invalid Filename]"
219#~ msgstr "[پرونده‌ی نامعتبر]"
220
221#~ msgid " <excluded>"
222#~ msgstr " <کنار گذاشته شده>"
223
224#~ msgid ""
225#~ "\n"
226#~ "\n"
227#~ "\n"
228#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
229#~ "\n"
230#~ "\n"
231#~ msgstr ""
232#~ "\n"
233#~ "\n"
234#~ "\n"
235#~ "==== منو تغییر کرد، مجدداً بارگیری می‌شود ====\n"
236#~ "\n"
237#~ "\n"
238
239#~ msgid "Menu tree is empty"
240#~ msgstr "درخت منو خالی است"
241
242#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
243#~ msgstr "- آزمایش پیاده‌سازی گنوم از توصیف منوی رومیزی"
244
245#~ msgid "Accessibility"
246#~ msgstr "دسترسی‌پذیری"
247
248#~ msgid "Desktop"
249#~ msgstr "رومیزی"
250
251#~ msgid "Accessibility related preferences"
252#~ msgstr "ترجیحات مربوط به دسترسی‌پذیری"