Adding upstream version 0.1.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / et.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# GNOME menüüde eesti keele tõlge
2# Estonian translation of Gnome-menus
3#
4# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
5# Copyright (C) 2007 The GNOME Project
6# This file is distributed under the same license as the Gnome-menus package.
7#
8# Priit Laes <amd@store20.com>, 2005.
9# Ivar Smolin <okul@linux.ee>, 2005, 2007.
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gnome-menus HEAD\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
e36c141d
DB
15"POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
16"PO-Revision-Date: 2009-01-19 09:19+0300\n"
17"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
44e1791e
DB
18"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
e36c141d 20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44e1791e
DB
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
23#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
24msgid "Multimedia menu"
25msgstr "Multimeediamenüü"
26
27#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
28msgid "Sound & Video"
29msgstr "Audio ja video"
30
31#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
32msgid "Programming"
33msgstr "Programmeerimine"
34
35#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
36msgid "Tools for software development"
37msgstr "Tarkvaraarenduse tööriistad"
38
39#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
40msgid "Education"
41msgstr "Õppeprogrammid"
42
43#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
44msgid "Games"
45msgstr "Mängud"
46
47#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
48msgid "Games and amusements"
49msgstr "Mängud ja meelelahutus"
50
51#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
52msgid "Graphics"
53msgstr "Graafika"
54
55#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
56msgid "Graphics applications"
57msgstr "Graafikatöötlusprogrammid"
58
59#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
60msgid "Hardware"
61msgstr "Riistvara"
62
63#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
64msgid "Settings for several hardware devices"
65msgstr "Mõnede riistvaraliste seadmete sätted"
66
67#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
68msgid "Internet and Network"
69msgstr "Internet ja võrk"
70
71#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
72msgid "Network-related settings"
73msgstr "Võrguga seotud sätted"
74
75#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
76msgid "Look and Feel"
77msgstr "Välimus ja tunnetus"
78
79#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
80msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
81msgstr "Töölaua välimuse ja käitumise juhtimine"
82
83#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
84msgid "Applications"
85msgstr "Rakendused"
86
87#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
88msgid "Personal preferences and administration settings"
89msgstr "Isiklikud eelistused ja haldussätted"
90
91#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
92#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
93msgid "System"
94msgstr "Süsteem"
95
96#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
97msgid "Internet"
98msgstr "Internet"
99
100#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
101msgid "Programs for Internet access such as web and email"
e36c141d 102msgstr "Internetirakendused - näiteks veebi ja e-posti jaoks"
44e1791e
DB
103
104#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
105msgid "Office"
106msgstr "Kontor"
107
108#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
109msgid "Office Applications"
110msgstr "Kontoritarkvara"
111
112#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
113msgid "Applications that did not fit in other categories"
114msgstr "Rakendused, mis ei sobinud teistesse kategooriatesse"
115
116#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
117msgid "Other"
118msgstr "Muu"
119
120#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
121msgid "Personal"
122msgstr "Isiklik"
123
124#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
125msgid "Personal settings"
126msgstr "Isiklikud sätted"
127
128#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
129msgid "Personal preferences"
130msgstr "Isiklikud eelistused"
131
132#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
133msgid "Preferences"
134msgstr "Eelistused"
135
136#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
137msgid "Administration"
138msgstr "Haldamine"
139
140#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
141msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
142msgstr "Ülesüsteemiliste sätete muutmine (mõjutab kõiki kasutajaid)"
143
144#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
145msgid "System settings"
146msgstr "Süsteemi sätted"
147
148#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
149msgid "System Tools"
150msgstr "Süsteemi tööriistad"
151
152#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
153msgid "System configuration and monitoring"
154msgstr "Süsteemi seadistamine ja jälgimine"
155
156#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
157msgid "Universal Access"
158msgstr "Universaalne ligipääs"
159
160#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
161msgid "Universal Access Settings"
162msgstr "Universaalse ligipääsu sätted"
163
164#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
165msgid "Accessories"
166msgstr "Tarvikud"
167
168#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
169msgid "Desktop accessories"
170msgstr "Töölaua tarvikud"
171
172#~ msgid "Universal access related preferences"
173#~ msgstr "Universaalse ligipääsuga seotud eelistused"
174
175#~ msgid "Personal preferences and settings"
176#~ msgstr "Isiklikud eelistused ja sätted"
177
178#~ msgid "Menu Editor"
179#~ msgstr "Menüüredaktor"
180
181#~ msgid "Edit Menus"
182#~ msgstr "Menüüde redigeermine"
183
184#~ msgid "_Applications:"
185#~ msgstr "_Rakendused:"
186
187#~ msgid "_Defaults"
188#~ msgstr "_Vaikimisi"
189
190#~ msgid "_Menus:"
191#~ msgstr "_Menüüd:"
192
193#~ msgid "Name"
194#~ msgstr "Nimi"
195
196#~ msgid "Show"
197#~ msgstr "Vaade"
198
199#~ msgid ""
200#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
201#~ "in environment"
202#~ msgstr ""
203#~ "Kodukausta pole võimalik leida: seda pole määratud ei /etc/passwd failis "
204#~ "ega $HOME keskkonnamuutujas"
205
206#~ msgid "Menu file"
207#~ msgstr "Menüüfail"
208
209#~ msgid "MENU_FILE"
210#~ msgstr "MENU_FILE"
211
212#~ msgid "Monitor for menu changes"
213#~ msgstr "Jälgi muudatusi menüüs"
214
215#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
216#~ msgstr "Kaasa ka <välistatud> kirjed"
217
218#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
219#~ msgstr "Kaasa ka <NoDisplay=true> kirjed"
220
221#~ msgid "Invalid desktop file ID"
222#~ msgstr "Vigane töölauafaili ID"
223
224#~ msgid "[Invalid Filename]"
225#~ msgstr "[Vigane failinimi]"
226
227#~ msgid " <excluded>"
228#~ msgstr "<välistatud>"
229
230#~ msgid ""
231#~ "\n"
232#~ "\n"
233#~ "\n"
234#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
235#~ "\n"
236#~ "\n"
237#~ msgstr ""
238#~ "\n"
239#~ "\n"
240#~ "\n"
241#~ "==== Menüü muudetud, laaditakse uuesti ====\n"
242#~ "\n"
243#~ "\n"
244
245#~ msgid "Menu tree is empty"
246#~ msgstr "Menüüpuu on tühi"
247
248#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
249#~ msgstr "- testi GNOME'ipoolset teostust Töölauamenüü spetsifikatsioonist"