Adding upstream version 0.1.2.
[debian/lxmenu-data.git] / po / et.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# GNOME menüüde eesti keele tõlge
2# Estonian translation of Gnome-menus
3#
4# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
5# Copyright (C) 2007 The GNOME Project
6# This file is distributed under the same license as the Gnome-menus package.
7#
8# Priit Laes <amd@store20.com>, 2005.
9# Ivar Smolin <okul@linux.ee>, 2005, 2007.
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gnome-menus HEAD\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
0e006e30 15"POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
e36c141d
DB
16"PO-Revision-Date: 2009-01-19 09:19+0300\n"
17"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
44e1791e 18"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
0e006e30 19"Language: et\n"
44e1791e 20"MIME-Version: 1.0\n"
e36c141d 21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44e1791e
DB
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
24#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
25msgid "Multimedia menu"
26msgstr "Multimeediamenüü"
27
28#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
29msgid "Sound & Video"
30msgstr "Audio ja video"
31
32#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
33msgid "Programming"
34msgstr "Programmeerimine"
35
36#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
37msgid "Tools for software development"
38msgstr "Tarkvaraarenduse tööriistad"
39
40#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
41msgid "Education"
42msgstr "Õppeprogrammid"
43
44#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
45msgid "Games"
46msgstr "Mängud"
47
48#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
49msgid "Games and amusements"
50msgstr "Mängud ja meelelahutus"
51
52#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
53msgid "Graphics"
54msgstr "Graafika"
55
56#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
57msgid "Graphics applications"
58msgstr "Graafikatöötlusprogrammid"
59
60#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
61msgid "Hardware"
62msgstr "Riistvara"
63
64#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
65msgid "Settings for several hardware devices"
66msgstr "Mõnede riistvaraliste seadmete sätted"
67
68#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
69msgid "Internet and Network"
70msgstr "Internet ja võrk"
71
72#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
73msgid "Network-related settings"
74msgstr "Võrguga seotud sätted"
75
76#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
77msgid "Look and Feel"
78msgstr "Välimus ja tunnetus"
79
80#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
81msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
82msgstr "Töölaua välimuse ja käitumise juhtimine"
83
84#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
85msgid "Applications"
86msgstr "Rakendused"
87
88#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
89msgid "Personal preferences and administration settings"
90msgstr "Isiklikud eelistused ja haldussätted"
91
92#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
93#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
94msgid "System"
95msgstr "Süsteem"
96
97#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
98msgid "Internet"
99msgstr "Internet"
100
101#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
102msgid "Programs for Internet access such as web and email"
e36c141d 103msgstr "Internetirakendused - näiteks veebi ja e-posti jaoks"
44e1791e
DB
104
105#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
106msgid "Office"
107msgstr "Kontor"
108
109#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
110msgid "Office Applications"
111msgstr "Kontoritarkvara"
112
113#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
114msgid "Applications that did not fit in other categories"
115msgstr "Rakendused, mis ei sobinud teistesse kategooriatesse"
116
117#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
118msgid "Other"
119msgstr "Muu"
120
121#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
122msgid "Personal"
123msgstr "Isiklik"
124
125#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
126msgid "Personal settings"
127msgstr "Isiklikud sätted"
128
129#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
130msgid "Personal preferences"
131msgstr "Isiklikud eelistused"
132
133#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
134msgid "Preferences"
135msgstr "Eelistused"
136
137#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
138msgid "Administration"
139msgstr "Haldamine"
140
141#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
142msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
143msgstr "Ülesüsteemiliste sätete muutmine (mõjutab kõiki kasutajaid)"
144
145#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
146msgid "System settings"
147msgstr "Süsteemi sätted"
148
149#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
150msgid "System Tools"
151msgstr "Süsteemi tööriistad"
152
153#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
154msgid "System configuration and monitoring"
155msgstr "Süsteemi seadistamine ja jälgimine"
156
157#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
158msgid "Universal Access"
159msgstr "Universaalne ligipääs"
160
161#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
162msgid "Universal Access Settings"
163msgstr "Universaalse ligipääsu sätted"
164
165#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
166msgid "Accessories"
167msgstr "Tarvikud"
168
169#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
170msgid "Desktop accessories"
171msgstr "Töölaua tarvikud"
172
173#~ msgid "Universal access related preferences"
174#~ msgstr "Universaalse ligipääsuga seotud eelistused"
175
176#~ msgid "Personal preferences and settings"
177#~ msgstr "Isiklikud eelistused ja sätted"
178
179#~ msgid "Menu Editor"
180#~ msgstr "Menüüredaktor"
181
182#~ msgid "Edit Menus"
183#~ msgstr "Menüüde redigeermine"
184
185#~ msgid "_Applications:"
186#~ msgstr "_Rakendused:"
187
188#~ msgid "_Defaults"
189#~ msgstr "_Vaikimisi"
190
191#~ msgid "_Menus:"
192#~ msgstr "_Menüüd:"
193
194#~ msgid "Name"
195#~ msgstr "Nimi"
196
197#~ msgid "Show"
198#~ msgstr "Vaade"
199
200#~ msgid ""
201#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
202#~ "in environment"
203#~ msgstr ""
204#~ "Kodukausta pole võimalik leida: seda pole määratud ei /etc/passwd failis "
205#~ "ega $HOME keskkonnamuutujas"
206
207#~ msgid "Menu file"
208#~ msgstr "Menüüfail"
209
210#~ msgid "MENU_FILE"
211#~ msgstr "MENU_FILE"
212
213#~ msgid "Monitor for menu changes"
214#~ msgstr "Jälgi muudatusi menüüs"
215
216#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
217#~ msgstr "Kaasa ka <välistatud> kirjed"
218
219#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
220#~ msgstr "Kaasa ka <NoDisplay=true> kirjed"
221
222#~ msgid "Invalid desktop file ID"
223#~ msgstr "Vigane töölauafaili ID"
224
225#~ msgid "[Invalid Filename]"
226#~ msgstr "[Vigane failinimi]"
227
228#~ msgid " <excluded>"
229#~ msgstr "<välistatud>"
230
231#~ msgid ""
232#~ "\n"
233#~ "\n"
234#~ "\n"
235#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
236#~ "\n"
237#~ "\n"
238#~ msgstr ""
239#~ "\n"
240#~ "\n"
241#~ "\n"
242#~ "==== Menüü muudetud, laaditakse uuesti ====\n"
243#~ "\n"
244#~ "\n"
245
246#~ msgid "Menu tree is empty"
247#~ msgstr "Menüüpuu on tühi"
248
249#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
250#~ msgstr "- testi GNOME'ipoolset teostust Töölauamenüü spetsifikatsioonist"