Adding upstream version 0.1.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / da.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Danish translation of gnome-menus.
2# Copyright (C) 2007 Mark McLoughlin
3# This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
4# David Nielsen <dnielsen@breakmygentoo.net>, 2004.
5# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2005.
6# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2006.
7# Peter Bach <bach.peter@gmail.com>, 2007.
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gnome-menus\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
e36c141d
DB
13"POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2009-03-16 20:46+0100\n"
15"Last-Translator: charlie tyrrestrup <chalze06@gmail.com>\n"
44e1791e
DB
16"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
e36c141d 20"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
44e1791e
DB
21
22#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
23msgid "Multimedia menu"
24msgstr "Multimedie-menu"
25
26#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
27msgid "Sound & Video"
28msgstr "Lyd og video"
29
30#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
31msgid "Programming"
32msgstr "Programmering"
33
34#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
35msgid "Tools for software development"
e36c141d 36msgstr "Værktøjer til programudvikling"
44e1791e
DB
37
38#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
39msgid "Education"
40msgstr "Læringsprogrammer"
41
42#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
43msgid "Games"
44msgstr "Spil"
45
46#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
47msgid "Games and amusements"
48msgstr "Spil og underholdning"
49
50#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
51msgid "Graphics"
52msgstr "Grafik"
53
54#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
55msgid "Graphics applications"
56msgstr "Grafikprogrammer"
57
58#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
59msgid "Hardware"
60msgstr "Hardware"
61
62#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
63msgid "Settings for several hardware devices"
64msgstr "Indstillinger for flere hardware-enheder"
65
66#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
67msgid "Internet and Network"
68msgstr "Internet og netværk"
69
70#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
71msgid "Network-related settings"
72msgstr "Netværksrelaterede indstillinger"
73
74# det er et fast udtryk på engelsk, skal ikke opfattes bogstaveligt
75#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
76msgid "Look and Feel"
77msgstr "Udseende og opførsel"
78
79#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
80msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
81msgstr "Indstillinger for kontrol af skrivebordets udseende og opførelse"
82
83#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
84msgid "Applications"
85msgstr "Programmer"
86
87#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
88msgid "Personal preferences and administration settings"
89msgstr "Personlige indstillinger og administrationskonfiguration"
90
91#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
92#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
93msgid "System"
94msgstr "System"
95
96#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
97msgid "Internet"
98msgstr "Internet"
99
100#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
101msgid "Programs for Internet access such as web and email"
102msgstr "Programmer til internetadgang, såsom web og e-post"
103
104#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
105msgid "Office"
106msgstr "Kontor"
107
108#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
109msgid "Office Applications"
110msgstr "Kontorprogrammer"
111
112#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
113msgid "Applications that did not fit in other categories"
114msgstr "Programmer som ikke passer i andre katagorier"
115
116#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
117msgid "Other"
118msgstr "Andre"
119
120#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
121msgid "Personal"
122msgstr "Personlig"
123
124#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
125msgid "Personal settings"
126msgstr "Personlige indstillinger"
127
128#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
129msgid "Personal preferences"
130msgstr "Personlige indstillinger"
131
132#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
133msgid "Preferences"
134msgstr "Indstillinger"
135
136#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
137msgid "Administration"
138msgstr "Administration"
139
140#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
141msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
e36c141d 142msgstr "Ændre systemindstillinger (påvirker alle brugere)"
44e1791e
DB
143
144#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
145msgid "System settings"
146msgstr "Systemindstillinger"
147
148#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
149msgid "System Tools"
150msgstr "Systemværktøjer"
151
152#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
153msgid "System configuration and monitoring"
154msgstr "Systemkonfiguration og -overvågning"
155
156#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
157msgid "Universal Access"
158msgstr "Universel adgang"
159
160#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
161msgid "Universal Access Settings"
162msgstr "Indstillinger for universel adgang"
163
164#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
165msgid "Accessories"
166msgstr "Tilbehør"
167
168#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
169msgid "Desktop accessories"
170msgstr "Skrivebordstilbehør"
171
172#~ msgid "Universal access related preferences"
173#~ msgstr "Indstillinger relateret til universel adgang"
174
175#~ msgid "Personal preferences and settings"
176#~ msgstr "Personlige indstillinger"
177
178#~ msgid "Menu Editor"
179#~ msgstr "Menuredigering"
180
181#~ msgid "Edit Menus"
182#~ msgstr "Redigér menuer"
183
184#~ msgid "_Applications:"
185#~ msgstr "_Programmer:"
186
187#~ msgid "_Defaults"
188#~ msgstr "_Forvalg"
189
190#~ msgid "_Menus:"
191#~ msgstr "_Menuer:"
192
193#~ msgid "Name"
194#~ msgstr "Navn"
195
196#~ msgid "Show"
197#~ msgstr "Vis"
198
199#~ msgid ""
200#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
201#~ "in environment"
202#~ msgstr ""
203#~ "Kan ikke finde hjemmekataloget: det er ikke i /etc/passwd og der findes "
204#~ "ingen værdi for $HOME i miljøet"
205
206#~ msgid "Menu file"
207#~ msgstr "Menufil"
208
209#~ msgid "MENU_FILE"
210#~ msgstr "MENU_FIL"
211
212#~ msgid "Monitor for menu changes"
213#~ msgstr "Overvåg menuændringer"
214
215#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
216#~ msgstr "Medtag ekskluderede punkter (<Exclude>)"
217
218#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
219#~ msgstr "Medtag punkter med NoDisplay=true"
220
221#~ msgid "Invalid desktop file ID"
222#~ msgstr "Ugyldig skrivebordsfil-id"
223
224#~ msgid "[Invalid Filename]"
225#~ msgstr "[Ugyldigt filnavn]"
226
227#~ msgid " <excluded>"
228#~ msgstr " <ekskluderet>"
229
230#~ msgid ""
231#~ "\n"
232#~ "\n"
233#~ "\n"
234#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
235#~ "\n"
236#~ "\n"
237#~ msgstr ""
238#~ "\n"
239#~ "\n"
240#~ "\n"
241#~ "==== Menu ændret, genindlæser ====\n"
242#~ "\n"
243#~ "\n"
244
245#~ msgid "Menu tree is empty"
246#~ msgstr "Menutræ er tomt"
247
248#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
249#~ msgstr ""
250#~ "- test Gnomes implementering af specifikationen til skrivebordsmenuer"
251
252#~ msgid "Accessibility"
253#~ msgstr "Tilgængelighed"
254
255#~ msgid "Accessibility Settings"
256#~ msgstr "Tilgængelighedsindstillinger"
257
258#~ msgid "Desktop"
259#~ msgstr "Skrivebord"