Adding upstream version 0.1.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / cy.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# GNOME Menus in Welsh.
2#
3# This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
4# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2005.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gnome-menus\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
e36c141d 10"POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
44e1791e
DB
11"PO-Revision-Date: 2006-03-02 12:05-0000\n"
12"Last-Translator: Rhys Jones <rhys@sucs.org>\n"
13"Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
19msgid "Multimedia menu"
20msgstr "Dewislen amlgyfrwng"
21
22#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
23msgid "Sound & Video"
24msgstr "Sain a Fideo"
25
26#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
27msgid "Programming"
28msgstr "Rhaglennu"
29
30#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
31msgid "Tools for software development"
32msgstr "Offer ar gyfer datblygu meddalwedd"
33
34#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
35msgid "Education"
36msgstr "Addysg"
37
38#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
39msgid "Games"
40msgstr "Gemau"
41
42#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
43msgid "Games and amusements"
44msgstr "Gemau a difyrrwch"
45
46#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
47msgid "Graphics"
48msgstr "Graffeg"
49
50#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
51msgid "Graphics applications"
52msgstr "Rhaglennu graffeg"
53
54#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
55msgid "Hardware"
56msgstr ""
57
58#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
59msgid "Settings for several hardware devices"
60msgstr ""
61
62#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
63msgid "Internet and Network"
64msgstr ""
65
66#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
67msgid "Network-related settings"
68msgstr ""
69
70#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
71msgid "Look and Feel"
72msgstr ""
73
74#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
75msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
76msgstr ""
77
78#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
79msgid "Applications"
80msgstr "Rhaglenni"
81
82#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
83msgid "Personal preferences and administration settings"
84msgstr "Hoffterau personol a gosodiadau gweinyddol"
85
86#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
87#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
88#, fuzzy
89msgid "System"
90msgstr "Offer System"
91
92#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
93msgid "Internet"
94msgstr "Rhyngrwyd"
95
96#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
97msgid "Programs for Internet access such as web and email"
98msgstr "Rhaglenni ar gyfer mynediad Rhyngrwyd megis y we ac e-bost"
99
100#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
101msgid "Office"
102msgstr "Swyddfa"
103
104#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
105msgid "Office Applications"
106msgstr "Rhaglenni Swyddfa"
107
108#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
109msgid "Applications that did not fit in other categories"
110msgstr "Rhaglenni nad ydynt yn ffitio yng nghategorïau eraill"
111
112#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
113msgid "Other"
114msgstr "Eraill"
115
116#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
117msgid "Personal"
118msgstr ""
119
120#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
121#, fuzzy
122msgid "Personal settings"
123msgstr "Hoffterau a gosodiadau personol"
124
125#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
126msgid "Personal preferences"
127msgstr "Hoffterau personol"
128
129#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
130msgid "Preferences"
131msgstr "Hoffterau"
132
133#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
134msgid "Administration"
135msgstr "Gweinyddiaeth"
136
137#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
138#, fuzzy
139msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
140msgstr "Newid gosodiadau system-eang (sy'n effeithio pob defnyddiwr)"
141
142#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
143msgid "System settings"
144msgstr ""
145
146#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
147msgid "System Tools"
148msgstr "Offer System"
149
150#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
151msgid "System configuration and monitoring"
152msgstr "Cyflunio a monitro system"
153
154#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
155msgid "Universal Access"
156msgstr ""
157
158#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
159#, fuzzy
160msgid "Universal Access Settings"
161msgstr "Gosodiadau Hygyrchedd"
162
163#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
164msgid "Accessories"
165msgstr "Ategolion"
166
167#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
168msgid "Desktop accessories"
169msgstr "Ategolion penbwrdd"
170
171#~ msgid "Accessibility"
172#~ msgstr "Hygyrchedd"
173
174#~ msgid "Desktop"
175#~ msgstr "Penbwrdd"
176
177#~ msgid "Accessibility related preferences"
178#~ msgstr "Hoffterau yn gysylltiedig â hygyrchedd"
179
180#~ msgid "Menu Editor"
181#~ msgstr "Golygydd Dewislen"
182
183#~ msgid "Edit Menus"
184#~ msgstr "Golygu Dewislenni"
185
186#~ msgid "_Applications:"
187#~ msgstr "_Rhaglenni:"
188
189#~ msgid "_Defaults"
190#~ msgstr "_Rhagosodiadau"
191
192#~ msgid "_Menus:"
193#~ msgstr "_Dewislenni"
194
195#~ msgid "Name"
196#~ msgstr "Enw"
197
198#~ msgid "Show"
199#~ msgstr "Dangos"
200
201#~ msgid ""
202#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
203#~ "in environment"
204#~ msgstr ""
205#~ "Methu darganfod cyfeiriadur cartref: nid oes cofnod yn /etc/passwd na "
206#~ "gwerth ar gyfer $HOME yn yr amgylchedd"
207
208#~ msgid "Menu file"
209#~ msgstr "Ffeil ddewislen"
210
211#~ msgid "MENU_FILE"
212#~ msgstr "FFEIL_DDEWISLEN"
213
214#~ msgid "Monitor for menu changes"
215#~ msgstr "Monitro newidiadau yn y ddewislen"
216
217#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
218#~ msgstr "Cynnwys y cofnodion a <eithriwyd>"
219
220#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
221#~ msgstr "Cynnwys y cofnodion a chanddynt NoDisplay=True"
222
223#~ msgid "Invalid desktop file ID"
224#~ msgstr "ID ffeil penbwrdd annilys"
225
226#~ msgid "[Invalid Filename]"
227#~ msgstr "[Enw Ffeil Annilys]"
228
229#~ msgid " <excluded>"
230#~ msgstr " <eithriwyd>"
231
232#~ msgid ""
233#~ "\n"
234#~ "\n"
235#~ "\n"
236#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
237#~ "\n"
238#~ "\n"
239#~ msgstr ""
240#~ "\n"
241#~ "\n"
242#~ "\n"
243#~ "=== Newidiwyd y ddewislen; ail-lwytho===\n"
244#~ "\n"
245#~ "\n"
246
247#~ msgid "Menu tree is empty"
248#~ msgstr "Coeden ddewislen yn wag"
249
250#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
251#~ msgstr "- profi gweithrediad GNOME o Fanyleb Dewislenni Penbwrdd"