Adding upstream version 0.1.2.
[debian/lxmenu-data.git] / po / bg.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Bulgarian translation of gnome-menus po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2007, 2008 Free Software Foundation
44e1791e
DB
3msgid ""
4msgstr ""
0e006e30 5"Project-Id-Version: lxmenu-data\n"
44e1791e 6"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
0e006e30
DB
7"POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
8"PO-Revision-Date: 2010-03-31 00:22+0200\n"
9"Last-Translator: Радослав Иванов <rec_ku@hotmail.com>\n"
10"Language-Team: MIME-Version: 1.0\n"
11"Language: \n"
44e1791e 12"MIME-Version: 1.0\n"
0e006e30 13"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
44e1791e 14"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
0e006e30
DB
15"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
16"X-Poedit-Language: Bulgarian\n"
17"X-Poedit-Country: BULGARIA\n"
44e1791e
DB
18
19#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
20msgid "Multimedia menu"
21msgstr "Меню за мултимедия"
22
23#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
24msgid "Sound & Video"
0e006e30 25msgstr "Видео и звук"
44e1791e
DB
26
27#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
28msgid "Programming"
29msgstr "Разработка"
30
31#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
32msgid "Tools for software development"
33msgstr "Инструменти за разработка на софтуер"
34
35#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
36msgid "Education"
37msgstr "Обучение"
38
39#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
40msgid "Games"
41msgstr "Игри"
42
43#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
44msgid "Games and amusements"
45msgstr "Игри и забавления"
46
47#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
48msgid "Graphics"
49msgstr "Графика"
50
51#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
52msgid "Graphics applications"
53msgstr "Програми за работа с графика"
54
55#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
56msgid "Hardware"
57msgstr "Хардуер"
58
59#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
60msgid "Settings for several hardware devices"
61msgstr "Настройки за много хардуерни устройства"
62
63#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
64msgid "Internet and Network"
65msgstr "Интернет и мрежа"
66
67#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
68msgid "Network-related settings"
69msgstr "Настройки за мрежата"
70
71#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
72msgid "Look and Feel"
73msgstr "Външен изглед"
74
75#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
76msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
77msgstr "Настройки за външния изглед и поведение на работния плот"
78
79#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
80msgid "Applications"
81msgstr "Програми"
82
83#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
84msgid "Personal preferences and administration settings"
85msgstr "Лични предпочитания и административни настройки"
86
87#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
88#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
89msgid "System"
90msgstr "Система"
91
92#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
93msgid "Internet"
94msgstr "Интернет"
95
96#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
97msgid "Programs for Internet access such as web and email"
98msgstr "Програми за работа в Интернет, например е-поща и браузър"
99
100#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
101msgid "Office"
102msgstr "Офис"
103
104#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
105msgid "Office Applications"
106msgstr "Офисни програми"
107
108#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
109msgid "Applications that did not fit in other categories"
110msgstr "Програми, които не принадлежат към друга категория"
111
112#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
113msgid "Other"
114msgstr "Други"
115
116#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
117msgid "Personal"
118msgstr "Лични"
119
120#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
121msgid "Personal settings"
122msgstr "Лични настройки"
123
124#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
125msgid "Personal preferences"
126msgstr "Лични предпочитания"
127
128#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
129msgid "Preferences"
130msgstr "Настройки"
131
132#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
133msgid "Administration"
134msgstr "Администрация на системата"
135
136#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
137msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
138msgstr ""
139"Промяна на глобалните настройки на системата (ще се отрази на всички "
140"потребители)"
141
142#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
143msgid "System settings"
144msgstr "Системни настройки"
145
146#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
147msgid "System Tools"
148msgstr "Системни инструменти"
149
150#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
151msgid "System configuration and monitoring"
152msgstr "Следене и настройване на системата"
153
154#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
155msgid "Universal Access"
156msgstr "Универсален достъп"
157
158#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
159msgid "Universal Access Settings"
160msgstr "Настройки на универсалния достъп"
161
162#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
163msgid "Accessories"
164msgstr "Помощни програми"
165
166#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
167msgid "Desktop accessories"
168msgstr "Набор от помощни програми"
169
170#~ msgid "Menu Editor"
171#~ msgstr "Редактор на менюта"
172
173#~ msgid "Edit Menus"
174#~ msgstr "Редакция на менютата"
175
176#~ msgid "_Applications:"
177#~ msgstr "_Програми:"
178
179#~ msgid "_Defaults"
180#~ msgstr "_Стандартни"
181
182#~ msgid "_Menus:"
183#~ msgstr "_Менюта:"
184
185#~ msgid "Name"
186#~ msgstr "Име"
187
188#~ msgid "Show"
189#~ msgstr "Показване"
190
191#~ msgid ""
192#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
193#~ "in environment"
194#~ msgstr ""
195#~ "Домашната папка не може да бъде намерена: не е зададена в /etc/passwd и "
196#~ "няма стойност за $HOME в средата"
197
198#~ msgid "Menu file"
199#~ msgstr "Файл за меню"
200
201#~ msgid "MENU_FILE"
202#~ msgstr "ФАЙЛ_ЗА_МЕНЮ"
203
204#~ msgid "Monitor for menu changes"
205#~ msgstr "Наблюдение за промени в менюто"
206
207#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
208#~ msgstr "Включване на елементите отбелязани за <пропускане>"
209
210#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
211#~ msgstr "Включване на елементите отбелязани за <непоказване>"
212
213#~ msgid "Invalid desktop file ID"
214#~ msgstr "Невалиден идентификатор на файла .desktop"
215
216#~ msgid "[Invalid Filename]"
217#~ msgstr "[невалидно име на файл]"
218
219#~ msgid " <excluded>"
220#~ msgstr " <пропускане>"
221
222#~ msgid ""
223#~ "\n"
224#~ "\n"
225#~ "\n"
226#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
227#~ "\n"
228#~ "\n"
229#~ msgstr ""
230#~ "\n"
231#~ "\n"
232#~ "\n"
233#~ "==== Менюто е било променено — презарежда се ====\n"
234#~ "\n"
235#~ "\n"
236
237#~ msgid "Menu tree is empty"
238#~ msgstr "Дървовидната структура на менюто е празна."
239
240#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
241#~ msgstr ""
242#~ "— тестване на реализацията на спецификацията за менюта към работния плот "
243#~ "на GNOME"