Merging upstream version 0.5.3 (Closes: #805659 CVE-2015-8308).
[debian/lxdm.git] / po / vi.po
index 1a117cd..ee7c7eb 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -7,9 +7,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: LXDE\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 15:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-28 10:04+0700\n"
-"Last-Translator: Hung Tran <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-13 23:52+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-12 05:04+0200\n"
+"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Viet <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
 "Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,69 +19,99 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 "X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
 "X-Poedit-Country: Vietnam\n"
+"X-Pootle-Path: /vi/lxdm/po/vi.po\n"
+"X-Pootle-Revision: 0\n"
 
 #: ../data/lxdm.glade.h:1 ../data/themes/Industrial/greeter.ui.h:1
-msgid "Desktop:"
-msgstr "Máy tính:"
+#: ../src/greeter.c:141 ../src/greeter.c:239 ../src/greeter.c:935
+msgid "User:"
+msgstr "Người dùng:"
 
 #: ../data/lxdm.glade.h:2 ../data/themes/Industrial/greeter.ui.h:2
-msgid "Keyboard:"
-msgstr "Bàn phím:"
+msgid "Desktop:"
+msgstr "Máy tính:"
 
 #: ../data/lxdm.glade.h:3 ../data/themes/Industrial/greeter.ui.h:3
 msgid "Language:"
 msgstr "Ngôn ngữ:"
 
 #: ../data/lxdm.glade.h:4 ../data/themes/Industrial/greeter.ui.h:4
-#: ../src/greeter.c:162 ../src/greeter.c:848 ../src/greeter.c:1155
-msgid "User:"
-msgstr "Người dùng:"
+msgid "Keyboard:"
+msgstr "Bàn phím:"
 
 #: ../data/config.ui.h:1
+msgid "lxdm config"
+msgstr "cấu hình lxdm"
+
+#: ../data/config.ui.h:2
 msgid "Automatic Login"
 msgstr "Tự động đăng nhập"
 
-#: ../data/config.ui.h:2
+#: ../data/config.ui.h:3
 msgid "Background"
 msgstr "Nền"
 
-#: ../data/config.ui.h:3 ../src/greeter.c:230 ../src/lang.c:103
+#: ../data/config.ui.h:4 ../src/greeter.c:307 ../src/lang.c:103
 msgid "Default"
 msgstr "Mặc định"
 
-#: ../data/config.ui.h:4
+#: ../data/config.ui.h:5
+msgid "Enable bottom panel"
+msgstr "Bật bảng điều khiển dưới cùng"
+
+#: ../data/config.ui.h:6
+msgid "Bottom Panel Options"
+msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển dưới cùng"
+
+#: ../data/config.ui.h:7
+msgid "Transparent panel"
+msgstr "Bảng điều khiển trong suốt"
+
+#: ../data/config.ui.h:8
+msgid "Hide sessions"
+msgstr "Ẩn phiên làm việc"
+
+#: ../data/config.ui.h:9
+msgid "Show languages menu"
+msgstr "Hiển thị trình đơn ngôn ngữ"
+
+#: ../data/config.ui.h:10
 msgid "Show keyboard layouts"
 msgstr "Hiển thị kiểu bàn phím"
 
-#: ../data/config.ui.h:5
-msgid "Show languanges menu"
-msgstr "Hiển thị trình đơn ngôn ngữ"
+#: ../data/config.ui.h:11
+msgid "Hide quit button"
+msgstr "Ẩn nút thoát"
 
-#: ../data/config.ui.h:6
+#: ../data/config.ui.h:12
+msgid "Other Options"
+msgstr "Tùy chọn khác"
+
+#: ../data/config.ui.h:13
 msgid "Show user list"
 msgstr "Hiển thị danh sách người dùng"
 
-#: ../data/config.ui.h:7
-msgid "lxdm config"
-msgstr "cấu hình lxdm"
+#: ../data/config.ui.h:14
+msgid "Hide time"
+msgstr "Ẩn thời gian"
 
 #: ../src/gdm/gdm-languages.c:614
 msgid "Unspecified"
 msgstr "Chưa xác định"
 
-#: ../src/greeter.c:130 ../src/greeter.c:834
+#: ../src/greeter.c:168 ../src/greeter.c:197 ../src/greeter.c:921
 msgid "Password:"
 msgstr "Mật khẩu:"
 
-#: ../src/greeter.c:649
+#: ../src/greeter.c:726
 msgid "_Reboot"
 msgstr "_Khởi động lại"
 
-#: ../src/greeter.c:653
+#: ../src/greeter.c:730
 msgid "_Shutdown"
 msgstr "_Tắt máy"
 
-#: ../src/greeter.c:937
+#: ../src/greeter.c:1041
 msgid ""
 "\n"
 "<i>logged in</i>"
@@ -89,10 +119,10 @@ msgstr ""
 "\n"
 "<i>đã đăng nhập</i>"
 
-#: ../src/greeter.c:950 ../src/lang.c:125
+#: ../src/greeter.c:1055 ../src/lang.c:125
 msgid "More ..."
 msgstr "Xem thêm.."
 
-#: ../src/config.c:318
+#: ../src/config.c:313
 msgid "Browse for more pictures..."
 msgstr "Duyệt thêm nhiều ảnh..."