Releasing debian version 0.5.3-1.
[debian/lxdm.git] / debian / patches / series
1 15-path-replace.patch
2 22_ubuntu_i18n_oneiric.patch
3 23_debian-config.patch