Merging upstream version 0.5.3.
[debian/lxappearance.git] / po / pa.po
index 8ac9275..75281d5 100644 (file)
--- a/po/pa.po
+++ b/po/pa.po
@@ -6,17 +6,18 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-09 06:00+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-23 14:57+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-10 07:57+0530\n"
 "Last-Translator: A S Alam <aalam@users.sf.net>\n"
 "Language-Team: Punjabi/Panjabi <punjabi-users@lists.sf.net>\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-10 07:57+0530\n"
 "Last-Translator: A S Alam <aalam@users.sf.net>\n"
 "Language-Team: Punjabi/Panjabi <punjabi-users@lists.sf.net>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.1\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.1\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ"
 
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ"
 
@@ -24,234 +25,301 @@ msgstr "ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ"
 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
 msgstr "ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਓ"
 
 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
 msgstr "ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਓ"
 
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
-msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
-msgstr "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
+msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
+msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
 
 
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
 msgstr "ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਬਦਲੋ"
 
 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
 msgstr "ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਬਦਲੋ"
 
 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ੨੦੧੦\n"
 "ਪੰਜਾਬੀ ਓਪਨਸੋਰਸ ਟੀਮ (POST)\n"
 "http://www.satuj.com"
 
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ੨੦੧੦\n"
 "ਪੰਜਾਬੀ ਓਪਨਸੋਰਸ ਟੀਮ (POST)\n"
 "http://www.satuj.com"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>GUI ਚੋਣਾਂ</b>"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
+msgid "Icons only"
+msgstr "ਕੇਵਲ ਆਈਕਾਨ"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
+msgid "Text only"
+msgstr "ਕੇਵਲ ਟੈਕਸਟ"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>ਸਾਊਂਡ ਪਰਭਾਵ</b>"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
+msgid "Text below icons"
+msgstr "ਆਈਕਾਨ ਹੇਠ ਟੈਕਸਟ"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
-msgid "Background"
-msgstr "ਬà©\88à¨\95à¨\97ਰਾà¨\8aà¨\82ਡ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ à¨¨à¨¾à¨² à¨\9fà©\88à¨\95ਸà¨\9f"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
-msgid "Bigger"
-msgstr "ਹà©\8bਰ à¨µà©±à¨¡à¨¾"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "ਮà©\87ਨà©\82 à¨\86à¨\88à¨\9fਮ à¨µà¨\9cà©\8bà¨\82"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
-msgid "Check Button"
-msgstr "à¨\9aà©\88ੱà¨\95 à¨¬à¨\9fਨ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "à¨\9bà©\8bà¨\9fà©\87 à¨\9fà©\82ਲਬਾਰ à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
-msgid "Color"
-msgstr "ਰੰà¨\97"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "ਵੱਡà©\87 à¨\9fà©\82ਲਬਾਰ à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "ਬਟਨ ਵਜੋਂ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "ਡਰੈਗ ਆਈਕਾਨ ਵਜੋਂ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "ਡਾਈਲਾਗ ਵਜੋਂ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
+msgid "None"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
-msgid "Default font:"
-msgstr "ਡਿਫਾਲਟ ਫੋਂਟ:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
+msgid "Slight"
+msgstr ""
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
-msgid "Demo"
-msgstr "ਡੈਮੋ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr ""
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
-msgid "Foreground"
-msgstr "ਫਾਰਗਰਾਊਂਡ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
+msgid "Full"
+msgstr ""
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
+msgid "RGB"
+msgstr ""
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
-msgid "Icons only"
-msgstr "ਕੇਵਲ ਆਈਕਾਨ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
+msgid "BGR"
+msgstr ""
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
-msgid "Install"
-msgstr "ਇੰਸਟਾਲ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
+msgid "VRGB"
+msgstr ""
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "ਵੱਡੇ ਟੂਲਬਾਰ ਆਈਕਾਨ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
+msgid "VBGR"
+msgstr ""
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "ਮਾà¨\8aਸ à¨\95ਰਸਰ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\87 à¨µà¨¿à¨¦à¨\9cà©\88ੱà¨\9f à¨¸à¨\9fਾà¨\88ਲ à¨¦à©\80 à¨\9dਲà¨\95 à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "ਸਧਾਰਨ à¨µà¨¿à©°à¨¡à©\8bà¨\9c਼:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
+msgid "_File"
+msgstr "ਫਾà¨\87ਲ(_F)"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
-msgid "Other"
-msgstr "ਹੋਰ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
+msgid "_Edit"
+msgstr "ਸੋਧ(_E)"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
+msgid "_Help"
+msgstr "ਮੱਦਦ(_H)"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
+msgid "Radio Button"
+msgstr "ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
+msgid "Check Button"
+msgstr "ਚੈੱਕ ਬਟਨ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
+msgid "button"
+msgstr "ਬਟਨ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
+msgid "Demo"
+msgstr "ਡੈਮੋ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
 msgid "Page1"
 msgstr "ਪੇਜ਼1"
 
 msgid "Page1"
 msgstr "ਪੇਜ਼1"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
 msgid "Page2"
 msgstr "ਪੇਜ਼2"
 
 msgid "Page2"
 msgstr "ਪੇਜ਼2"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "à¨\88ਵà©\88à¨\82à¨\9f à¨¸à¨¾à¨\8aà¨\82ਡ à¨\9aਲਾà¨\93"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
+msgid "Default font:"
+msgstr "ਡਿਫਾਲà¨\9f à¨«à©\8bà¨\82à¨\9f:"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "ਯà©\82à¨\9c਼ਰ à¨\87ੰਪà©\81ੱà¨\9f à¨¦à©\87 à¨\9cਵਾਬ à¨µà¨¿à©±à¨\9a à¨\88ਵà©\88à¨\82à¨\9f à¨¸à¨¾à¨\8aà¨\82ਡ à¨\9aਲਾà¨\93"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
+msgid "Widget"
+msgstr "ਵਿਦà¨\9cà©\88ੱà¨\9f"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "ਚੁਣੇ ਕਰਸਰ ਥੀਮ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੋ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr ""
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\87 à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ à¨¥à©\80ਮ à¨¦à©\80 à¨\9dਲà¨\95 à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "ਪਸੰਦà©\80ਦਾ à¨°à©°à¨\97 à¨¸à¨\95à©\80ਮ à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\87 à¨µà¨¿à¨¦à¨\9cà©\88ੱà¨\9f à¨¸à¨\9fਾà¨\88ਲ à¨¦à©\80 à¨\9dਲà¨\95 à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "ਸਧਾਰਨ à¨µà¨¿à©°à¨¡à©\8bà¨\9c਼:"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
-msgid "Radio Button"
-msgstr "ਰà©\87ਡà©\80à¨\93 à¨¬à¨\9fਨ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
+msgid "Text windows:"
+msgstr "à¨\9fà©\88à¨\95ਸà¨\9f à¨µà¨¿à©°à¨¡à©\8bà¨\9c਼:"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
-msgid "Remove"
-msgstr "ਹà¨\9fਾà¨\93"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
+msgid "Selected items:"
+msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\80à¨\86à¨\82 à¨\86à¨\88à¨\9fਮਾà¨\82:"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "ਬà¨\9fਨ à¨µà¨\9cà©\8bà¨\82"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "à¨\9fà©\82ਲ-à¨\9fਿੱਪ:"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "ਡਾà¨\88ਲਾà¨\97 à¨µà¨\9cà©\8bà¨\82"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
+msgid "Background"
+msgstr "ਬà©\88à¨\95à¨\97ਰਾà¨\8aà¨\82ਡ"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "ਡਰà©\88à¨\97 à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ à¨µà¨\9cà©\8bà¨\82"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
+msgid "Foreground"
+msgstr "ਫਾਰà¨\97ਰਾà¨\8aà¨\82ਡ"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "ਮà©\87ਨà©\82 à¨\86à¨\88à¨\9fਮ à¨µà¨\9cà©\8bà¨\82"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
+msgid "Color"
+msgstr "ਰੰà¨\97"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
-msgid "Selected items:"
-msgstr "à¨\9aà©\81ਣà©\80à¨\86à¨\82 à¨\86à¨\88à¨\9fਮਾà¨\82:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
+msgid "Install"
+msgstr "à¨\87ੰਸà¨\9fਾਲ"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "ਮà©\87ਨà©\82 'à¨\9a à¨\9aਿੱਤਰ à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
+msgid "Remove"
+msgstr "ਹà¨\9fਾà¨\93"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖੋ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "ਚੁਣੇ ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੋ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "ਚੁਣੇ ਕਰਸਰ ਥੀਮ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੋ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
 msgid "Size of cursors"
 msgstr "ਕਰਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ"
 
 msgid "Size of cursors"
 msgstr "ਕਰਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "ਛੋਟੇ ਟੂਲਬਾਰ ਆਈਕਾਨ"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
 msgid "Smaller"
 msgstr "ਹੋਰ ਛੋਟੇ"
 
 msgid "Smaller"
 msgstr "ਹੋਰ ਛੋਟੇ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
-msgid "Text below icons"
-msgstr "à¨\86à¨\88à¨\95ਾਨ à¨¹à©\87ਠ à¨\9fà©\88à¨\95ਸà¨\9f"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
+msgid "Bigger"
+msgstr "ਹà©\8bਰ à¨µà©±à¨¡à¨¾"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "ਆਈਕਾਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
-msgid "Text only"
-msgstr "à¨\95à©\87ਵਲ à¨\9fà©\88à¨\95ਸà¨\9f"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "ਮਾà¨\8aਸ à¨\95ਰਸਰ"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
-msgid "Text windows:"
-msgstr "à¨\9fà©\88à¨\95ਸà¨\9f à¨µà¨¿à©°à¨¡à©\8bà¨\9c਼:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
+msgid "Window Border"
+msgstr "ਵਿੰਡà©\8b à¨¬à¨¾à¨°à¨¡à¨°"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
-msgid "Toolbar Icon Size:"
-msgstr "ਟੂਲਬਾਰ ਆਈਕਾਨ ਆਕਾਰ:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
+msgid "Enable antialising"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
+msgid "Enable hinting"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
+msgid "Hinting style: "
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
+#, fuzzy
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>GUI ਚੋਣਾਂ</b>"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr ""
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
-msgid "Toolbar Style:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
+msgid "Font"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar Style: "
 msgstr "ਟੂਲਬਾਰ ਸਟਾਇਲ:"
 
 msgstr "ਟੂਲਬਾਰ ਸਟਾਇਲ:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "ਟੂਲ-ਟਿੱਪ:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "ਟੂਲਬਾਰ ਆਈਕਾਨ ਆਕਾਰ:"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "ਪਸੰਦà©\80ਦਾ à¨°à©°à¨\97 à¨¸à¨\95à©\80ਮ à¨µà¨°à¨¤à©\8bà¨\82"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "ਬà¨\9fਨ à¨\89ੱਤà©\87 à¨\9aਿੱਤਰ à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
-msgid "Widget"
-msgstr "ਵਿਦà¨\9cà©\88ੱà¨\9f"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "ਮà©\87ਨà©\82 'à¨\9a à¨\9aਿੱਤਰ à¨µà©\87à¨\96à©\8b"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
-msgid "Window Border"
-msgstr "ਵਿੰਡੋ ਬਾਰਡਰ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>GUI ਚੋਣਾਂ</b>"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
-msgid "_Edit"
-msgstr "ਸà©\8bਧ(_E)"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "à¨\88ਵà©\88à¨\82à¨\9f à¨¸à¨¾à¨\8aà¨\82ਡ à¨\9aਲਾà¨\93"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
-msgid "_File"
-msgstr "ਫਾਇਲ(_F)"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
+#, fuzzy
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਪੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਵੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਓ"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
-msgid "_Help"
-msgstr "ਮੱਦਦ(_H)"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>ਸਾਊਂਡ ਪਰਭਾਵ</b>"
 
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
-msgid "button"
-msgstr "ਬà¨\9fਨ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
+msgid "Other"
+msgstr "ਹà©\8bਰ"
 
 
-#: ../src/utils.c:212
+#: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
 msgstr "ਇੱਕ ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ ਚੁਣੋ"
 
 msgid "Select an icon theme"
 msgstr "ਇੱਕ ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ ਚੁਣੋ"
 
-#: ../src/utils.c:219
+#: ../src/utils.c:224
 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ)"
 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (ਆਈਕਾਨ ਥੀਮ)"
-