Adding upstream version 0.5.2.
[debian/lxappearance.git] / po / gl.po
index 2f872f2..2f5ebe0 100644 (file)
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-23 09:14+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-11 19:29+0200\n"
 "Last-Translator: mbouzada <mbouzada@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Proxecto Trasno <proxecto@trasno.net>\n"
 "Language: gl\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 "X-Poedit-Language: Galician\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Personalizar a aparencia e o comportamento"
 
@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
-msgstr "Dereitos de autor (C) 2011 LXDE Project"
+msgstr "Dereitos de autoría (C) 2011 LXDE Project"
 
 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
@@ -40,284 +40,284 @@ msgstr "Personalizar a aparencia e comportamento do escritorio"
 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
-"Miguel Anxo Bouzada <mbouzada@gmail.com>, 2010\n"
+"Miguel Anxo Bouzada <mbouzada@gmail.com>, 2010, 2011\n"
 "Proxecto Trasno <proxecto@trasno.net>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Suavizado</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Só iconas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Opcións da IGU</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Só texto"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Suxestión</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Texto baixo as iconas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b> Nota:</b> Non todos os aplicativos de escritorio permiten cambiar o tema "
-"do punteiro ao voo. Polo que non se aplicaran todos os seus cambios ata o "
-"seguinte inicio de sesión."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Texto ao carón das iconas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Efecto sonoro</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Igual que nos elementos do menú"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Xeometria do subpíxel</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Iconas pequenas na barra de ferramentas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Iconas grandes na barra de ferramentas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Fondo"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Igual que nos botóns"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Máis grande"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Igual que ao arrastrar iconas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Caixa de selección"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Igual que nos diálogos"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Cor"
+msgid "None"
+msgstr "Ningún"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr ""
-"O esquema de cor no é admitido polo tema seleccionado actualmente de "
-"trebellos."
+msgid "Slight"
+msgstr "Leve"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Medio"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Tipo de letra predeterminado:"
+msgid "Full"
+msgstr "Completo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Demostración"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Activar o suavizado"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Activar as suxestións"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Tipo de letra"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Primeiro plano"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Completo"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Vista previa do tema de controis seleccionado"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Estilo consello: "
+msgid "_File"
+msgstr "_Ficheiro"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Temas de iconas"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Editar"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Só iconas"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Axuda"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Instalar"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Botón de selección"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Iconas grandes na barra de ferramentas"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Caixa de selección"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Medio"
+msgid "button"
+msgstr "botón"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Punteiro do rato"
+msgid "Demo"
+msgstr "Demostración"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Ningún"
+msgid "Page1"
+msgstr "Páxina1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Xanelas normais:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Páxina2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Outro"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Tipo de letra predeterminado:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Páxina1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Controis"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Páxina2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr ""
+"O esquema de cor no é admitido polo tema de controis seleccionado "
+"actualmente."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Reproducir sons en eventos"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Empregar un esquema de cor personalizado"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Reproducir sons nas accións para informar ao usuario"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Xanelas normais:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Vista previa do tema de punteiro seleccionado"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Texto das xanelas:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Vista previa do tema de iconas seleccionado"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Elementos seleccionados:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Vista previa do tema de trebellos seleccionado"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Mensaxes emerxentes:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Fondo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Botón de selección"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Primeiro plano"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Retirar"
+msgid "Color"
+msgstr "Cor"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Igual que nos botóns"
+msgid "Install"
+msgstr "Instalar"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Igual que nos diálogos"
+msgid "Remove"
+msgstr "Retirar"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Igual que ao arrastrar iconas"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Vista previa do tema de iconas seleccionado"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Igual que nos elementos do menú"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Tema de iconas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Elementos seleccionados:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Vista previa do tema de punteiro seleccionado"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Amosar imaxes nos menús"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Tamaño dos punteiros"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Amosar imaxes no botóns"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Máis pequeno"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Tamaño dos punteiros"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Máis grande"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Leve"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b> Nota:</b> Non todos os aplicativos de escritorio permiten cambiar o tema "
+"do punteiro ao voo. Polo que non se aplicaran todos os seus cambios ata o "
+"seguinte inicio de sesión."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Iconas pequenas na barra de ferramentas"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Punteiro do rato"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Máis pequeno"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Bordo da xanela"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Xeometría do subpíxel: "
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Activar o suavizado"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Texto debaixo das iconas"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Suavizado</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Texto ao carón das iconas"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Activar as suxestións"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Só texto"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Estilo do consello: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Texto das xanelas:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Suxestión</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Tamaño das iconas da barra de ferramentas: "
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Xeometría do subpíxel: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Estilo da barra de ferramentas: "
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Xeometria do subpíxel</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Consellos:"
+msgid "Font"
+msgstr "Tipo de letra"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Empregar esquema de cor personalizado"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Estilo da barra de ferramentas: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Tamaño das iconas da barra de ferramentas: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Amosar imaxes no botóns"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Trebello"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Amosar imaxes nos menús"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Bordo da xanela"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Opcións da interface de usuario</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Editar"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Reproducir sons en eventos"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Ficheiro"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Reproducir sons nas accións para informar ao usuario"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Axuda"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Efecto sonoro</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "botón"
+msgid "Other"
+msgstr "Outros"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"