Merging upstream version 0.5.0.
[debian/lxappearance.git] / po / tr.po
1 # Turkish translation of Lxappearance
2 # Copyright (C) 2010
3 # This file is distributed under the same license as the lxappearance package.
4 # Mehmet Gülmen <memetgulmen@gmail.com>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: 0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-09-04 05:43+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: \n"
12 "Last-Translator: Mehmet Gülmen <memetgulmen@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: tr <tr@li.org>\n"
14 "Language: \n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Poedit-Country: TURKEY\n"
19
20 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1
21 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
22 msgid "Customize Look and Feel"
23 msgstr "Görünümü Özelleştir"
24
25 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27 msgstr "Masaüstünüzün ve uygulamaların görünümünü özelleştirir."
28
29 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
30 msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
31 msgstr "Telif Hakkı (C) 2010 LXDE Projesi"
32
33 #: ../data/ui/about.glade.in.h:2
34 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35 msgstr "Masaüstünüzün Görünümünü Özelleştirin"
36
37 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
38 #: ../data/ui/about.glade.in.h:4
39 msgid "translator-credits"
40 msgstr "Mehmet Gülmen memetgulmen@gmail.com"
41
42 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
43 msgid "<b>GUI Options</b>"
44 msgstr "<b>Grafik Arayüz Tercihleri</b>"
45
46 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
47 msgid "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all applications till next login."
48 msgstr "<b>Not:</b> Bütün masaüstü uygulamaları imleç temasının anında değişmesini desteklemez. Yani burada yaptığınız değişikliğin tamamen uygulanması için bir sonraki oturumu beklemeniz gerekebilir."
49
50 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
51 msgid "<b>Sound Effect</b>"
52 msgstr "<b>Ses Efektleri</b>"
53
54 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
55 msgid "Background"
56 msgstr "Arkaplan"
57
58 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
59 msgid "Bigger"
60 msgstr "Daha Büyük"
61
62 # Serbest çeviri. "Check Button"dan kasıt Türkçe'de onay kutusu olarak geçen, birden fazlası tıklanabilen kare kutu.
63 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
64 msgid "Check Button"
65 msgstr "Onay Kutusu"
66
67 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
68 msgid "Color"
69 msgstr "Renk"
70
71 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
72 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
73 msgstr "Renk teması şu an seçilmiş olan widget teması ile uyumlu değil."
74
75 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
76 msgid "Default font:"
77 msgstr "Varsayılan yazıtipi:"
78
79 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
80 msgid "Demo"
81 msgstr "Demo"
82
83 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
84 msgid "Foreground"
85 msgstr "Ön plan"
86
87 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
88 msgid "Icon Theme"
89 msgstr "Simge teması"
90
91 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
92 msgid "Icons only"
93 msgstr "Sadece simgeler"
94
95 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
96 msgid "Install"
97 msgstr "Kur"
98
99 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
100 msgid "Large toolbar icon"
101 msgstr "Büyük araç çubuğu simgesi"
102
103 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
104 msgid "Mouse Cursor"
105 msgstr "Fare İmleci"
106
107 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
108 msgid "Normal windows:"
109 msgstr "Normal pencereler:"
110
111 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
112 msgid "Other"
113 msgstr "Diğer"
114
115 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
116 msgid "Page1"
117 msgstr "Sayfa1"
118
119 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
120 msgid "Page2"
121 msgstr "Sayfa2"
122
123 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
124 msgid "Play event sounds"
125 msgstr "Olay seslerini çal"
126
127 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
128 msgid "Preview of the selected cursor theme"
129 msgstr "Seçilen imleç temasını önizle"
130
131 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
132 msgid "Preview of the selected icon theme"
133 msgstr "Seçilen simge temasını önizle"
134
135 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
136 msgid "Preview of the selected widget style"
137 msgstr "Seçilen widget temasının önizlemesi"
138
139 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
140 msgid "Radio Button"
141 msgstr "Seçenek Düğmesi"
142
143 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
144 msgid "Remove"
145 msgstr "Kaldır"
146
147 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
148 msgid "Same as buttons"
149 msgstr "Düğmelerin aynısı"
150
151 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
152 msgid "Same as dialogs"
153 msgstr "Diyalogların aynısı"
154
155 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
156 msgid "Same as drag icons"
157 msgstr "Sürükleme simgelerinin aynısı"
158
159 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
160 msgid "Same as menu items"
161 msgstr "Menü öğelerinin aynısı"
162
163 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
164 msgid "Selected items:"
165 msgstr "Seçilen Öğeler"
166
167 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
168 msgid "Show images in menus"
169 msgstr "Menülerde resimleri göster"
170
171 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
172 msgid "Show images on buttons"
173 msgstr "Düğmelerde resimleri göster"
174
175 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
176 msgid "Size of cursors"
177 msgstr "İmleç boyutu"
178
179 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
180 msgid "Small toolbar icon"
181 msgstr "Küçük araç çubuğu simgesi"
182
183 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
184 msgid "Smaller"
185 msgstr "Daha Küçük"
186
187 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
188 msgid "Text below icons"
189 msgstr "Simge altında metin"
190
191 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
192 msgid "Text beside icons"
193 msgstr "Simge yanında metin"
194
195 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
196 msgid "Text only"
197 msgstr "Sadece metin"
198
199 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
200 msgid "Text windows:"
201 msgstr "Metin pencereleri:"
202
203 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
204 msgid "Toolbar Icon Size: "
205 msgstr "Araç Çubuğu Simge Boyutu:"
206
207 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
208 msgid "Toolbar Style: "
209 msgstr "Araç Çubuğu Stili"
210
211 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
212 msgid "Tooltips:"
213 msgstr "İpuçları:"
214
215 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
216 msgid "Use customized color scheme"
217 msgstr "Değiştirilmiş renk şemasını kullan"
218
219 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
220 msgid "Widget"
221 msgstr "Widget"
222
223 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
224 msgid "Window Border"
225 msgstr "Pencere Kenarı"
226
227 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
228 msgid "_Edit"
229 msgstr "_Düzenle"
230
231 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
232 msgid "_File"
233 msgstr "D_osya"
234
235 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
236 msgid "_Help"
237 msgstr "_Yardım"
238
239 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
240 msgid "button"
241 msgstr "düğme"
242
243 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
244 msgid "play event sounds as feedback to user input"
245 msgstr "olay seslerini kullanıcı girdilerine karşılık olarak çal"
246
247 #: ../src/utils.c:212
248 msgid "Select an icon theme"
249 msgstr "Bir simge teması seç"
250
251 #: ../src/utils.c:219
252 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
253 msgstr "*tar.gz, *tar.bz2 (Simge Teması)"
254