31f483160803a9645942b44d1f3419c85b1daf6f
[debian/lxappearance.git] / po / ta.po
1
2 #: lxappearance.desktop.in:4
3 msgid "Appearance"
4 msgstr "தோற்றம்"
5
6 #: lxappearance.desktop.in:5
7 msgid "Customize the look of the desktop"
8 msgstr "கணிமேசைக்கான காட்சியை தனிப்பயனாக்குக"