Merging upstream version 0.5.0.
[debian/lxappearance.git] / po / sv.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-08-08 01:59+0800\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-09-28 02:30+0200\n"
12 "Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "Language: sv\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20
21 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
22 msgid "Customize Look and Feel"
23 msgstr "Hantera utseende och beteende"
24
25 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27 msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
28
29 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
30 msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
31 msgstr "Copyright © 2010 LXDE Project"
32
33 #: ../data/ui/about.glade.in.h:2
34 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35 msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
36
37 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
38 #: ../data/ui/about.glade.in.h:4
39 msgid "translator-credits"
40 msgstr ""
41 "Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
42 "\n"
43 "Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
44 "kommentarer!"
45
46 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
47 msgid "<b>GUI Options</b>"
48 msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
49
50 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
51 msgid ""
52 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
53 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
54 "applications till next login."
55 msgstr ""
56 "<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
57 "muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
58 "gång du loggar in."
59
60 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
61 msgid "<b>Sound Effect</b>"
62 msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
63
64 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
65 msgid "Background"
66 msgstr "Bakgrund"
67
68 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
69 msgid "Bigger"
70 msgstr "Större"
71
72 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
73 msgid "Check Button"
74 msgstr "Kryssruta"
75
76 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
77 msgid "Color"
78 msgstr "Färg"
79
80 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
81 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
82 msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
83
84 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
85 msgid "Default font:"
86 msgstr "Standardteckensnitt:"
87
88 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
89 msgid "Demo"
90 msgstr "Demo"
91
92 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
93 msgid "Foreground"
94 msgstr "Förgrund"
95
96 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
97 msgid "Icon Theme"
98 msgstr "Ikontema"
99
100 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
101 msgid "Icons only"
102 msgstr "Bara ikoner"
103
104 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
105 msgid "Install"
106 msgstr "Installera"
107
108 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
109 msgid "Large toolbar icon"
110 msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
111
112 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
113 msgid "Mouse Cursor"
114 msgstr "Muspekare"
115
116 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
117 msgid "Normal windows:"
118 msgstr "Normalt fönster:"
119
120 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
121 msgid "Other"
122 msgstr "Annat"
123
124 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
125 msgid "Page1"
126 msgstr "Sida 1"
127
128 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
129 msgid "Page2"
130 msgstr "Sida 2"
131
132 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
133 msgid "Play event sounds"
134 msgstr "Spela händelseljud"
135
136 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
137 msgid "Preview of the selected cursor theme"
138 msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
139
140 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
141 msgid "Preview of the selected icon theme"
142 msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
143
144 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
145 msgid "Preview of the selected widget style"
146 msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
147
148 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
149 msgid "Radio Button"
150 msgstr "Radioknapp"
151
152 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
153 msgid "Remove"
154 msgstr "Ta bort"
155
156 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
157 msgid "Same as buttons"
158 msgstr "Samma som knappar"
159
160 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
161 msgid "Same as dialogs"
162 msgstr "Samma som informationsrutor"
163
164 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
165 msgid "Same as drag icons"
166 msgstr "Samma som flyttikoner"
167
168 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
169 msgid "Same as menu items"
170 msgstr "Samma som menyalternativ"
171
172 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
173 msgid "Selected items:"
174 msgstr "Valda alternativ:"
175
176 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
177 msgid "Show images in menus"
178 msgstr "Visa bilder i menyer"
179
180 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
181 msgid "Show images on buttons"
182 msgstr "Visa bilder på knappar"
183
184 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
185 msgid "Size of cursors"
186 msgstr "Storlek på pekare"
187
188 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
189 msgid "Small toolbar icon"
190 msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
191
192 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
193 msgid "Smaller"
194 msgstr "Mindre"
195
196 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
197 msgid "Text below icons"
198 msgstr "Text under ikoner"
199
200 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
201 msgid "Text beside icons"
202 msgstr "Text brevid ikoner"
203
204 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
205 msgid "Text only"
206 msgstr "Bara text"
207
208 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
209 msgid "Text windows:"
210 msgstr "Textfönster:"
211
212 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
213 msgid "Toolbar Icon Size: "
214 msgstr "Ikonstorlek i verktygsfältet: "
215
216 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
217 msgid "Toolbar Style: "
218 msgstr "Verktygsfältets stil: "
219
220 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
221 msgid "Tooltips:"
222 msgstr "Verktygstips:"
223
224 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
225 msgid "Use customized color scheme"
226 msgstr "Använd anpassat färgschema"
227
228 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
229 msgid "Widget"
230 msgstr "Widget"
231
232 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
233 msgid "Window Border"
234 msgstr "Fönsterkant"
235
236 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
237 msgid "_Edit"
238 msgstr "_Redigera"
239
240 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
241 msgid "_File"
242 msgstr "_Arkiv"
243
244 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
245 msgid "_Help"
246 msgstr "_Hjälp"
247
248 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
249 msgid "button"
250 msgstr "knapp"
251
252 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
253 msgid "play event sounds as feedback to user input"
254 msgstr "spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
255
256 #: ../src/utils.c:212
257 msgid "Select an icon theme"
258 msgstr "Välj ikontema"
259
260 #: ../src/utils.c:219
261 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
262 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"