642d3618516628f31aa89c1dd8ce70507b959f6d
[debian/lxappearance.git] / po / sv.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-12-30 11:30+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-12-20 12:11+0000\n"
12 "Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "Language: sv\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
20 "X-POOTLE-MTIME: 1387541468.0\n"
21
22 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
23 msgid "Customize Look and Feel"
24 msgstr "Hantera utseende och beteende"
25
26 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28 msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
29
30 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
31 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32 msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
33
34 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
35 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36 msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
37
38 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
39 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
40 msgid "translator-credits"
41 msgstr ""
42 "Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
43 "\n"
44 "Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
45 "kommentarer!"
46
47 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
48 msgid "Icons only"
49 msgstr "Bara ikoner"
50
51 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
52 msgid "Text only"
53 msgstr "Bara text"
54
55 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
56 msgid "Text below icons"
57 msgstr "Text under ikoner"
58
59 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
60 msgid "Text beside icons"
61 msgstr "Text brevid ikoner"
62
63 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
64 msgid "Same as menu items"
65 msgstr "Samma som menyalternativ"
66
67 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
68 msgid "Small toolbar icon"
69 msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
70
71 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
72 msgid "Large toolbar icon"
73 msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
74
75 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
76 msgid "Same as buttons"
77 msgstr "Samma som knappar"
78
79 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
80 msgid "Same as drag icons"
81 msgstr "Samma som flyttikoner"
82
83 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
84 msgid "Same as dialogs"
85 msgstr "Samma som informationsrutor"
86
87 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
88 msgid "None"
89 msgstr "Ingen"
90
91 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
92 msgid "Slight"
93 msgstr "Lite"
94
95 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
96 msgid "Medium"
97 msgstr "Mellan"
98
99 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
100 msgid "Full"
101 msgstr "Komplett"
102
103 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
104 msgid "RGB"
105 msgstr "RGB"
106
107 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
108 msgid "BGR"
109 msgstr "BGR"
110
111 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
112 msgid "VRGB"
113 msgstr "VRGB"
114
115 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
116 msgid "VBGR"
117 msgstr "VBGR"
118
119 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
120 msgid "Preview of the selected widget style"
121 msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
122
123 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
124 msgid "_File"
125 msgstr "_Arkiv"
126
127 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
128 msgid "_Edit"
129 msgstr "_Redigera"
130
131 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
132 msgid "_Help"
133 msgstr "_Hjälp"
134
135 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
136 msgid "Radio Button"
137 msgstr "Radioknapp"
138
139 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
140 msgid "Check Button"
141 msgstr "Kryssruta"
142
143 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
144 msgid "button"
145 msgstr "knapp"
146
147 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
148 msgid "Demo"
149 msgstr "Demo"
150
151 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
152 msgid "Page1"
153 msgstr "Sida 1"
154
155 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
156 msgid "Page2"
157 msgstr "Sida 2"
158
159 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
160 msgid "Default font:"
161 msgstr "Standardteckensnitt:"
162
163 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
164 msgid "Widget"
165 msgstr "Widget"
166
167 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
168 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
169 msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
170
171 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
172 msgid "Use customized color scheme"
173 msgstr "Använd anpassat färgschema"
174
175 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
176 msgid "Normal windows:"
177 msgstr "Normalt fönster:"
178
179 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
180 msgid "Text windows:"
181 msgstr "Textfönster:"
182
183 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
184 msgid "Selected items:"
185 msgstr "Valda alternativ:"
186
187 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
188 msgid "Tooltips:"
189 msgstr "Verktygstips:"
190
191 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
192 msgid "Background"
193 msgstr "Bakgrund"
194
195 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
196 msgid "Foreground"
197 msgstr "Förgrund"
198
199 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
200 msgid "Color"
201 msgstr "Färg"
202
203 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
204 msgid "Install"
205 msgstr "Installera"
206
207 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
208 msgid "Remove"
209 msgstr "Ta bort"
210
211 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
212 msgid "Preview of the selected icon theme"
213 msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
214
215 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
216 msgid "Icon Theme"
217 msgstr "Ikontema"
218
219 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
220 msgid "Preview of the selected cursor theme"
221 msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
222
223 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
224 msgid "Size of cursors"
225 msgstr "Storlek på pekare"
226
227 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
228 msgid "Smaller"
229 msgstr "Mindre"
230
231 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
232 msgid "Bigger"
233 msgstr "Större"
234
235 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
236 msgid ""
237 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
238 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
239 "applications till next login."
240 msgstr ""
241 "<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
242 "muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
243 "gång du loggar in."
244
245 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
246 msgid "Mouse Cursor"
247 msgstr "Muspekare"
248
249 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
250 msgid "Window Border"
251 msgstr "Fönsterkant"
252
253 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
254 msgid "Enable antialiasing"
255 msgstr "Aktivera kantutjämning"
256
257 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
258 msgid "<b>Antialiasing</b>"
259 msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
260
261 # hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
262 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
263 msgid "Enable hinting"
264 msgstr "Aktivera hinting"
265
266 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
267 msgid "Hinting style: "
268 msgstr "Hinting-typ: "
269
270 # hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
271 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
272 msgid "<b>Hinting</b>"
273 msgstr "<b>Hinting</b>"
274
275 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
276 msgid "Sub-pixel geometry: "
277 msgstr "Subpixel-geometri: "
278
279 # den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
280 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
281 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
282 msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
283
284 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
285 msgid "Font"
286 msgstr "Teckensnitt"
287
288 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
289 msgid "Toolbar Style: "
290 msgstr "Verktygsfältets stil: "
291
292 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
293 msgid "Toolbar Icon Size: "
294 msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
295
296 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
297 msgid "Show images on buttons"
298 msgstr "Visa bilder på knappar"
299
300 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
301 msgid "Show images in menus"
302 msgstr "Visa bilder i menyer"
303
304 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
305 msgid "<b>GUI Options</b>"
306 msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
307
308 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
309 msgid "Play event sounds"
310 msgstr "Spela händelseljud"
311
312 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
313 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
314 msgstr "Spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
315
316 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
317 msgid "<b>Sound Effect</b>"
318 msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
319
320 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
321 msgid "Other"
322 msgstr "Annat"
323
324 #: ../src/utils.c:217
325 msgid "Select an icon theme"
326 msgstr "Välj ikontema"
327
328 #: ../src/utils.c:224
329 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
330 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"