Adding upstream version 0.5.1.
[debian/lxappearance.git] / po / pl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxappearance 0.5.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-07-28 19:35+0200\n"
12 "Last-Translator: Artur <mazdac@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Polish <>\n"
14 "Language: pl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
21
22 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
23 msgid "Customize Look and Feel"
24 msgstr "Preferencje wyglądu"
25
26 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28 msgstr "Dostosowuje wygląd środowiska graficznego"
29
30 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
31 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32 msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
33
34 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
35 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36 msgstr "Dostosowuje wygląd środowiska graficznego"
37
38 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
39 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
40 msgid "translator-credits"
41 msgstr "Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011"
42
43 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
44 msgid "<b>Antialising</b>"
45 msgstr "<b>Antyaliasing</b>"
46
47 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
48 msgid "<b>GUI Options</b>"
49 msgstr "<b>Interfejs użytkownika</b>"
50
51 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
52 msgid "<b>Hinting</b>"
53 msgstr "<b>Wygładzanie</b>"
54
55 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
56 msgid ""
57 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
58 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
59 "applications till next login."
60 msgstr ""
61 "<b>Uwaga:</b> Nie wszystkie programy obsługują natychmiastową zmianę kursora "
62 "myszy. Modyfikacje mogą zostać w pełni wprowadzone po ponownym zalogowaniu "
63 "do środowiska graficznego."
64
65 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
66 msgid "<b>Sound Effect</b>"
67 msgstr "<b>Dźwięki</b>"
68
69 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
70 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
71 msgstr "<b>Geometria pod-pikseli</b>"
72
73 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
74 msgid "BGR"
75 msgstr "BGR"
76
77 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
78 msgid "Background"
79 msgstr "Drugoplanowy"
80
81 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
82 msgid "Bigger"
83 msgstr "Większy"
84
85 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
86 msgid "Check Button"
87 msgstr "Pole wyboru"
88
89 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
90 msgid "Color"
91 msgstr "Kolory"
92
93 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
94 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
95 msgstr "Schematy kolorów nie są obsługiwane przez bieżący motyw."
96
97 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
98 msgid "Default font:"
99 msgstr "Domyślna czcionka:"
100
101 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
102 msgid "Demo"
103 msgstr "Prezentacja"
104
105 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
106 msgid "Enable antialising"
107 msgstr "Włącz antyalising"
108
109 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
110 msgid "Enable hinting"
111 msgstr "Włącz wygładzanie"
112
113 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
114 msgid "Font"
115 msgstr "Czcionka"
116
117 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
118 msgid "Foreground"
119 msgstr "Pierwszoplanowy"
120
121 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
122 msgid "Full"
123 msgstr "Pełny"
124
125 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
126 msgid "Hinting style: "
127 msgstr "Styl wygładzania:"
128
129 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
130 msgid "Icon Theme"
131 msgstr "Motyw ikon"
132
133 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
134 msgid "Icons only"
135 msgstr "Tylko ikony"
136
137 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
138 msgid "Install"
139 msgstr "Zainstaluj"
140
141 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
142 msgid "Large toolbar icon"
143 msgstr "Duże ikony paska narzędzi"
144
145 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
146 msgid "Medium"
147 msgstr "Średnie"
148
149 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
150 msgid "Mouse Cursor"
151 msgstr "Kursory myszy"
152
153 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
154 msgid "None"
155 msgstr "Brak"
156
157 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
158 msgid "Normal windows:"
159 msgstr "Normalne okna:"
160
161 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
162 msgid "Other"
163 msgstr "Inne"
164
165 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
166 msgid "Page1"
167 msgstr "Karta1"
168
169 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
170 msgid "Page2"
171 msgstr "Karta2"
172
173 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
174 msgid "Play event sounds"
175 msgstr "Odtwarzanie zdarzeń dźwiękowych"
176
177 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
178 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
179 msgstr "Odtwarzanie zdarzeń dźwiękowych jako reakcja na wprowadzania danych"
180
181 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
182 msgid "Preview of the selected cursor theme"
183 msgstr "Podgląd wybranego stylu kursora"
184
185 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
186 msgid "Preview of the selected icon theme"
187 msgstr "Podgląd wybranego stylu ikon"
188
189 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
190 msgid "Preview of the selected widget style"
191 msgstr "Podgląd wybranego stylu widżetów"
192
193 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
194 msgid "RGB"
195 msgstr "RGB"
196
197 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
198 msgid "Radio Button"
199 msgstr "Przycisk pojedynczego wyboru"
200
201 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
202 msgid "Remove"
203 msgstr "Usuń"
204
205 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
206 msgid "Same as buttons"
207 msgstr "Taki jak przycisków"
208
209 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
210 msgid "Same as dialogs"
211 msgstr "Taki jak okien dialogowych"
212
213 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
214 msgid "Same as drag icons"
215 msgstr "Taki jak ikon przeciągania"
216
217 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
218 msgid "Same as menu items"
219 msgstr "Taki jak elementów menu"
220
221 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
222 msgid "Selected items:"
223 msgstr "Wybrane elementy:"
224
225 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
226 msgid "Show images in menus"
227 msgstr "Wyświetlanie ikon w menu"
228
229 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
230 msgid "Show images on buttons"
231 msgstr "Wyświetlanie ikon na przyciskach"
232
233 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
234 msgid "Size of cursors"
235 msgstr "Rozmiar"
236
237 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
238 msgid "Slight"
239 msgstr "Mały"
240
241 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
242 msgid "Small toolbar icon"
243 msgstr "Małe ikony paska narzędzi"
244
245 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
246 msgid "Smaller"
247 msgstr "Mniejszy"
248
249 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
250 msgid "Sub-pixel geometry: "
251 msgstr "Geometria pod-pikseli: "
252
253 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
254 msgid "Text below icons"
255 msgstr "Etykiety poniżej ikon"
256
257 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
258 msgid "Text beside icons"
259 msgstr "Etykiety obok ikon"
260
261 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
262 msgid "Text only"
263 msgstr "Tylko etykiety"
264
265 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
266 msgid "Text windows:"
267 msgstr "Pola wejściowe:"
268
269 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
270 msgid "Toolbar Icon Size: "
271 msgstr "Rozmiar ikon paska narzędziowego: "
272
273 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
274 msgid "Toolbar Style: "
275 msgstr "Styl paska narzędziowego: "
276
277 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
278 msgid "Tooltips:"
279 msgstr "Podpowiedzi:"
280
281 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
282 msgid "Use customized color scheme"
283 msgstr "Własne"
284
285 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
286 msgid "VBGR"
287 msgstr "VBGR"
288
289 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
290 msgid "VRGB"
291 msgstr "VRGB"
292
293 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
294 msgid "Widget"
295 msgstr "Widżety"
296
297 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
298 msgid "Window Border"
299 msgstr "Obramowanie okien"
300
301 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
302 msgid "_Edit"
303 msgstr "_Edycja"
304
305 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
306 msgid "_File"
307 msgstr "_Plik"
308
309 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
310 msgid "_Help"
311 msgstr "Pomo_c"
312
313 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
314 msgid "button"
315 msgstr "Przycisk"
316
317 #: ../src/utils.c:217
318 msgid "Select an icon theme"
319 msgstr "Wybór pliku"
320
321 #: ../src/utils.c:224
322 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
323 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (zestawy ikon)"