f41683670121cc70220e9387c18a02419bf22252
[debian/lxappearance.git] / po / pl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011, 2012.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: lxappearance 0.5.0\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2013-12-20 13:08+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2014-02-03 06:42+0000\n"
11 "Last-Translator: Piotr <strebski@o2.pl>\n"
12 "Language-Team: polski <>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
18 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
20 "X-POOTLE-MTIME: 1391409760.0\n"
21
22 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
23 msgid "Customize Look and Feel"
24 msgstr "Preferencje wyglądu"
25
26 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28 msgstr "Dostosowuje wygląd środowiska graficznego i aplikacji"
29
30 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
31 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32 msgstr "Prawa autorskie (C) 2011 Projekt LXDE"
33
34 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
35 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36 msgstr "Dostosowuje wygląd środowiska graficznego"
37
38 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
39 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
40 msgid "translator-credits"
41 msgstr ""
42 "Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011, 2012.\n"
43 "Piotr Strębski <strebski@o2.pl>, 2013."
44
45 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
46 msgid "Icons only"
47 msgstr "Tylko ikony"
48
49 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
50 msgid "Text only"
51 msgstr "Tylko tekst"
52
53 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
54 msgid "Text below icons"
55 msgstr "Tekst poniżej ikon"
56
57 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
58 msgid "Text beside icons"
59 msgstr "Tekst obok ikon"
60
61 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
62 msgid "Same as menu items"
63 msgstr "Taki jak elementów menu"
64
65 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
66 msgid "Small toolbar icon"
67 msgstr "Małe ikony paska narzędzi"
68
69 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
70 msgid "Large toolbar icon"
71 msgstr "Duże ikony paska narzędzi"
72
73 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
74 msgid "Same as buttons"
75 msgstr "Taki jak przycisków"
76
77 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
78 msgid "Same as drag icons"
79 msgstr "Taki jak ikon przeciągania"
80
81 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
82 msgid "Same as dialogs"
83 msgstr "Taki jak okien dialogowych"
84
85 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
86 msgid "None"
87 msgstr "Brak"
88
89 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
90 msgid "Slight"
91 msgstr "Lekki"
92
93 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
94 msgid "Medium"
95 msgstr "Średni"
96
97 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
98 msgid "Full"
99 msgstr "Pełny"
100
101 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
102 msgid "RGB"
103 msgstr "RGB"
104
105 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
106 msgid "BGR"
107 msgstr "BGR"
108
109 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
110 msgid "VRGB"
111 msgstr "VRGB"
112
113 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
114 msgid "VBGR"
115 msgstr "VBGR"
116
117 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
118 msgid "Preview of the selected widget style"
119 msgstr "Podgląd wybranego stylu widżetów"
120
121 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
122 msgid "_File"
123 msgstr "_Plik"
124
125 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
126 msgid "_Edit"
127 msgstr "_Edycja"
128
129 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
130 msgid "_Help"
131 msgstr "Pomo_c"
132
133 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
134 msgid "Radio Button"
135 msgstr "Przycisk wyboru"
136
137 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
138 msgid "Check Button"
139 msgstr "Pole wyboru"
140
141 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
142 msgid "button"
143 msgstr "przycisk"
144
145 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
146 msgid "Demo"
147 msgstr "Prezentacja"
148
149 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
150 msgid "Page1"
151 msgstr "Strona1"
152
153 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
154 msgid "Page2"
155 msgstr "Strona2"
156
157 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
158 msgid "Default font:"
159 msgstr "Domyślna czcionka:"
160
161 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
162 msgid "Widget"
163 msgstr "Widżety"
164
165 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
166 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
167 msgstr "Schematy kolorów nie są obsługiwane przez bieżący motyw widżetów."
168
169 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
170 msgid "Use customized color scheme"
171 msgstr "Użyj własnego motywu kolorów"
172
173 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
174 msgid "Normal windows:"
175 msgstr "Normalne okna:"
176
177 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
178 msgid "Text windows:"
179 msgstr "Pola wejściowe:"
180
181 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
182 msgid "Selected items:"
183 msgstr "Wybrane elementy:"
184
185 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
186 msgid "Tooltips:"
187 msgstr "Podpowiedzi:"
188
189 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
190 msgid "Background"
191 msgstr "Tło"
192
193 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
194 msgid "Foreground"
195 msgstr "Pierwszoplanowy"
196
197 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
198 msgid "Color"
199 msgstr "Kolory"
200
201 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
202 msgid "Install"
203 msgstr "Zainstaluj"
204
205 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
206 msgid "Remove"
207 msgstr "Usuń"
208
209 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
210 msgid "Preview of the selected icon theme"
211 msgstr "Podgląd wybranego stylu ikon"
212
213 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
214 msgid "Icon Theme"
215 msgstr "Motyw ikon"
216
217 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
218 msgid "Preview of the selected cursor theme"
219 msgstr "Podgląd wybranego stylu kursora"
220
221 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
222 msgid "Size of cursors"
223 msgstr "Rozmiar kursorów"
224
225 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
226 msgid "Smaller"
227 msgstr "Mniejszy"
228
229 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
230 msgid "Bigger"
231 msgstr "Większy"
232
233 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
234 msgid ""
235 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
236 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
237 "applications till next login."
238 msgstr ""
239 "<b>Uwaga:</b> Nie wszystkie programy obsługują natychmiastową zmianę kursora "
240 "myszy. Modyfikacje mogą zostać w pełni wprowadzone po ponownym zalogowaniu "
241 "do środowiska graficznego."
242
243 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
244 msgid "Mouse Cursor"
245 msgstr "Kursor myszy"
246
247 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
248 msgid "Window Border"
249 msgstr "Obramowanie okien"
250
251 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
252 msgid "Enable antialiasing"
253 msgstr "Włącz antyaliasing"
254
255 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
256 msgid "<b>Antialiasing</b>"
257 msgstr "<b>Antyaliasing</b>"
258
259 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
260 msgid "Enable hinting"
261 msgstr "Włączenie"
262
263 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
264 msgid "Hinting style: "
265 msgstr "Styl:"
266
267 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
268 msgid "<b>Hinting</b>"
269 msgstr "<b>Przyciąganie do siatki</b>"
270
271 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
272 msgid "Sub-pixel geometry: "
273 msgstr "Geometria pod-pikseli: "
274
275 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
276 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
277 msgstr "<b>Geometria pod-pikseli</b>"
278
279 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
280 msgid "Font"
281 msgstr "Czcionka"
282
283 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
284 msgid "Toolbar Style: "
285 msgstr "Styl paska narzędziowego: "
286
287 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
288 msgid "Toolbar Icon Size: "
289 msgstr "Rozmiar ikon paska narzędziowego: "
290
291 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
292 msgid "Show images on buttons"
293 msgstr "Wyświetlanie ikon na przyciskach"
294
295 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
296 msgid "Show images in menus"
297 msgstr "Wyświetlanie ikon w menu"
298
299 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
300 msgid "<b>GUI Options</b>"
301 msgstr "<b>Opcje interfejsu użytkownika</b>"
302
303 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
304 msgid "Play event sounds"
305 msgstr "Odtwarzanie zdarzeń dźwiękowych"
306
307 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
308 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
309 msgstr "Odtwarzanie zdarzeń dźwiękowych jako reakcja na wprowadzanie danych"
310
311 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
312 msgid "<b>Sound Effect</b>"
313 msgstr "<b>Efekty dźwiękowe</b>"
314
315 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
316 msgid "Other"
317 msgstr "Inne"
318
319 #: ../src/utils.c:217
320 msgid "Select an icon theme"
321 msgstr "Wybór motywu ikon"
322
323 #: ../src/utils.c:224
324 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
325 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (zestawy ikon)"
326
327 #~ msgid "Enable antialising"
328 #~ msgstr "Włącz antyaliasing"
329
330 #~ msgid "<b>Antialising</b>"
331 #~ msgstr "<b>Antyaliasing</b>"