Merging upstream version 0.6.2.
[debian/lxappearance.git] / po / pl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011, 2012.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: lxappearance 0.5.0\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2015-03-23 08:43+0000\n"
11 "Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@o2.pl>\n"
12 "Language-Team: polski <>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
18 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.7\n"
20 "X-POOTLE-MTIME: 1427100198.000000\n"
21
22 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
23 msgid "Customize Look and Feel"
24 msgstr "Preferencje wyglądu"
25
26 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28 msgstr "Dostosowuje wygląd środowiska graficznego i aplikacji"
29
30 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
31 msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
32 msgstr "okna;preferencje;ustawienia;motyw;styl;wygląd;"
33
34 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
35 msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
36 msgstr "Prawa autorskie (C) 2008-2014 Projekt LXDE"
37
38 #: ../data/ui/about.glade.in.h:2
39 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
40 msgstr "Dostosowuje wygląd środowiska graficznego"
41
42 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
43 #: ../data/ui/about.glade.in.h:4
44 msgid "translator-credits"
45 msgstr ""
46 "Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011, 2012.\n"
47 "Piotr Strębski <strebski@o2.pl>, 2013."
48
49 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
50 msgid "Preview of the selected widget style"
51 msgstr "Podgląd wybranego stylu widżetów"
52
53 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
54 msgid "_File"
55 msgstr "_Plik"
56
57 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
58 msgid "_Edit"
59 msgstr "_Edycja"
60
61 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
62 msgid "_Help"
63 msgstr "Pomo_c"
64
65 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
66 msgid "Radio Button"
67 msgstr "Przycisk wyboru"
68
69 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
70 msgid "Check Button"
71 msgstr "Pole wyboru"
72
73 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
74 msgid "button"
75 msgstr "przycisk"
76
77 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
78 msgid "Demo"
79 msgstr "Prezentacja"
80
81 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
82 msgid "Page1"
83 msgstr "Strona1"
84
85 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
86 msgid "Page2"
87 msgstr "Strona2"
88
89 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
90 msgid "Default font:"
91 msgstr "Domyślna czcionka:"
92
93 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
94 msgid "Widget"
95 msgstr "Widżety"
96
97 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
98 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
99 msgstr "Schematy kolorów nie są obsługiwane przez bieżący motyw widżetów."
100
101 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
102 msgid "Use customized color scheme"
103 msgstr "Użyj własnego motywu kolorów"
104
105 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
106 msgid "Normal windows:"
107 msgstr "Normalne okna:"
108
109 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
110 msgid "Text windows:"
111 msgstr "Pola wejściowe:"
112
113 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
114 msgid "Selected items:"
115 msgstr "Wybrane elementy:"
116
117 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
118 msgid "Tooltips:"
119 msgstr "Podpowiedzi:"
120
121 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
122 msgid "Background"
123 msgstr "Tło"
124
125 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
126 msgid "Foreground"
127 msgstr "Pierwszoplanowy"
128
129 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
130 msgid "Color"
131 msgstr "Kolory"
132
133 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
134 msgid "Install"
135 msgstr "Zainstaluj"
136
137 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
138 msgid "Remove"
139 msgstr "Usuń"
140
141 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
142 msgid "Preview of the selected icon theme"
143 msgstr "Podgląd wybranego stylu ikon"
144
145 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
146 msgid "Icon Theme"
147 msgstr "Motyw ikon"
148
149 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
150 msgid "Preview of the selected cursor theme"
151 msgstr "Podgląd wybranego stylu kursora"
152
153 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
154 msgid "Size of cursors"
155 msgstr "Rozmiar kursorów"
156
157 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
158 msgid "Smaller"
159 msgstr "Mniejszy"
160
161 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
162 msgid "Bigger"
163 msgstr "Większy"
164
165 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
166 msgid ""
167 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
168 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
169 "applications till next login."
170 msgstr ""
171 "<b>Uwaga:</b> Nie wszystkie programy obsługują natychmiastową zmianę kursora "
172 "myszy. Modyfikacje mogą zostać w pełni wprowadzone po ponownym zalogowaniu "
173 "do środowiska graficznego."
174
175 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
176 msgid "Mouse Cursor"
177 msgstr "Kursor myszy"
178
179 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
180 msgid "Window Border"
181 msgstr "Obramowanie okien"
182
183 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
184 msgid "Enable antialiasing"
185 msgstr "Włącz antyaliasing"
186
187 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
188 msgid "<b>Antialiasing</b>"
189 msgstr "<b>Antyaliasing</b>"
190
191 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
192 msgid "Enable hinting"
193 msgstr "Włączenie"
194
195 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
196 msgid "Hinting style: "
197 msgstr "Styl wygładzania: "
198
199 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
200 msgid "<b>Hinting</b>"
201 msgstr "<b>Przyciąganie do siatki</b>"
202
203 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
204 msgid "Sub-pixel geometry: "
205 msgstr "Geometria pod-pikseli: "
206
207 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
208 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
209 msgstr "<b>Geometria pod-pikseli</b>"
210
211 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
212 msgid "Font"
213 msgstr "Czcionka"
214
215 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
216 msgid "Toolbar Style: "
217 msgstr "Styl paska narzędziowego: "
218
219 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
220 msgid "Toolbar Icon Size: "
221 msgstr "Rozmiar ikon paska narzędziowego: "
222
223 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
224 msgid "Show images on buttons"
225 msgstr "Wyświetlanie ikon na przyciskach"
226
227 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
228 msgid "Show images in menus"
229 msgstr "Wyświetlanie ikon w menu"
230
231 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
232 msgid "<b>GUI Options</b>"
233 msgstr "<b>Opcje interfejsu użytkownika</b>"
234
235 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
236 msgid "Keyboard theme:"
237 msgstr "Motyw klawiatury:"
238
239 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
240 msgid "<b>Keyboard Options</b>"
241 msgstr "<b>Opcje klawiatury</b>"
242
243 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
244 msgid "Play event sounds"
245 msgstr "Odtwarzanie zdarzeń dźwiękowych"
246
247 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
248 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
249 msgstr "Odtwarzanie zdarzeń dźwiękowych jako reakcja na wprowadzanie danych"
250
251 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
252 msgid "<b>Sound Effect</b>"
253 msgstr "<b>Efekty dźwiękowe</b>"
254
255 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
256 msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
257 msgstr "Włącz _ułatwienia dostępu w programach GTK+"
258
259 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
260 msgid "<b>Accessibility</b>"
261 msgstr "<b>Ułatwienia dostępu</b>"
262
263 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
264 msgid "Other"
265 msgstr "Inne"
266
267 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
268 msgid "None"
269 msgstr "Brak"
270
271 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
272 msgid "RGB"
273 msgstr "RGB"
274
275 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
276 msgid "BGR"
277 msgstr "BGR"
278
279 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
280 msgid "VRGB"
281 msgstr "VRGB"
282
283 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
284 msgid "VBGR"
285 msgstr "VBGR"
286
287 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
288 msgid "Slight"
289 msgstr "Lekki"
290
291 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
292 msgid "Medium"
293 msgstr "Średni"
294
295 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
296 msgid "Full"
297 msgstr "Pełny"
298
299 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
300 msgid "Same as menu items"
301 msgstr "Taki jak elementów menu"
302
303 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
304 msgid "Small toolbar icon"
305 msgstr "Małe ikony paska narzędzi"
306
307 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
308 msgid "Large toolbar icon"
309 msgstr "Duże ikony paska narzędzi"
310
311 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
312 msgid "Same as buttons"
313 msgstr "Taki jak przycisków"
314
315 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
316 msgid "Same as drag icons"
317 msgstr "Taki jak ikon przeciągania"
318
319 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
320 msgid "Same as dialogs"
321 msgstr "Taki jak okien dialogowych"
322
323 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
324 msgid "Icons only"
325 msgstr "Tylko ikony"
326
327 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
328 msgid "Text only"
329 msgstr "Tylko tekst"
330
331 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
332 msgid "Text below icons"
333 msgstr "Tekst poniżej ikon"
334
335 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
336 msgid "Text beside icons"
337 msgstr "Tekst obok ikon"
338
339 #: ../src/utils.c:216
340 msgid "Select an icon theme"
341 msgstr "Wybór motywu ikon"
342
343 #: ../src/utils.c:223
344 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
345 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (zestawy ikon)"
346
347 #: ../src/color-scheme.c:299
348 msgid ""
349 "Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
350 msgstr ""
351 "Ustawienie schematu kolorów jest niemożliwe bez uruchomionego lxsession jako "
352 "menedżera sesji."
353
354 #~ msgid "Enable antialising"
355 #~ msgstr "Włącz antyaliasing"
356
357 #~ msgid "<b>Antialising</b>"
358 #~ msgstr "<b>Antyaliasing</b>"