Merging upstream version 0.5.4.
[debian/lxappearance.git] / po / kk.po
1 # Kazakh translation for lxappearance.
2 # Copyright (C) 2012 The LXDE team
3 # This file is distributed under the same license as the LXDE package.
4 # Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: master\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-12-20 13:08+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-05-01 14:34+0600\n"
12 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
14 "Language: kk\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Poedit-Language: Kazakh\n"
20 "X-Poedit-Country: KAZAKHSTAN\n"
21
22 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
23 msgid "Customize Look and Feel"
24 msgstr "Сыртқы түрін баптау"
25
26 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28 msgstr "Жұмыс үстелі мен қолданбаларыңыздың сыртқы түрін баптау"
29
30 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
31 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32 msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE жобасы"
33
34 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
35 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36 msgstr "Жұмыс үстеліңіздің сыртқы түрін баптау"
37
38 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
39 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
40 msgid "translator-credits"
41 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com> 2012"
42
43 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
44 msgid "Icons only"
45 msgstr "Тек таңбашалар"
46
47 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
48 msgid "Text only"
49 msgstr "Тек мәтін"
50
51 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
52 msgid "Text below icons"
53 msgstr "Мәтін таңбашалардың астында"
54
55 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
56 msgid "Text beside icons"
57 msgstr "Мәтін таңбашалардың қасында"
58
59 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
60 msgid "Same as menu items"
61 msgstr "Мәзір нәрселері сияқты"
62
63 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
64 msgid "Small toolbar icon"
65 msgstr "Кіші панель таңбашалары"
66
67 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
68 msgid "Large toolbar icon"
69 msgstr "Үлкен панель таңбашалары"
70
71 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
72 msgid "Same as buttons"
73 msgstr "Батырмалар сияқты"
74
75 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
76 msgid "Same as drag icons"
77 msgstr "Тарту таңбашалары сияқты"
78
79 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
80 msgid "Same as dialogs"
81 msgstr "Сұхбаттар сияқты"
82
83 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
84 msgid "None"
85 msgstr "Ешнәрсе"
86
87 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
88 msgid "Slight"
89 msgstr "Әлсіз"
90
91 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
92 msgid "Medium"
93 msgstr "Орташа"
94
95 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
96 msgid "Full"
97 msgstr "Толық"
98
99 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
100 msgid "RGB"
101 msgstr "RGB"
102
103 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
104 msgid "BGR"
105 msgstr "BGR"
106
107 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
108 msgid "VRGB"
109 msgstr "VRGB"
110
111 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
112 msgid "VBGR"
113 msgstr "VBGR"
114
115 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
116 msgid "Preview of the selected widget style"
117 msgstr "Таңдалған интерфейс темасын алдын-ала қарау"
118
119 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
120 msgid "_File"
121 msgstr "_Файл"
122
123 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
124 msgid "_Edit"
125 msgstr "Тү_зету"
126
127 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
128 msgid "_Help"
129 msgstr "_Көмек"
130
131 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
132 msgid "Radio Button"
133 msgstr "Ауыстыру батырмасы"
134
135 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
136 msgid "Check Button"
137 msgstr "Белгілеу батымасы"
138
139 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
140 msgid "button"
141 msgstr "батырма"
142
143 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
144 msgid "Demo"
145 msgstr "Демо"
146
147 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
148 msgid "Page1"
149 msgstr "Page1"
150
151 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
152 msgid "Page2"
153 msgstr "Page2"
154
155 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
156 msgid "Default font:"
157 msgstr "Бастапқы қаріп:"
158
159 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
160 msgid "Widget"
161 msgstr "Виджет"
162
163 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
164 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
165 msgstr "Ағымдағы таңдалған интерфейс темасы түстер схемасын қолдамайды."
166
167 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
168 msgid "Use customized color scheme"
169 msgstr "Бапталған түстер схемасын қолдану"
170
171 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
172 msgid "Normal windows:"
173 msgstr "Қалыпты терезелер:"
174
175 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
176 msgid "Text windows:"
177 msgstr "Мәтін терезелері:"
178
179 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
180 msgid "Selected items:"
181 msgstr "Таңдалған нәрселер:"
182
183 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
184 msgid "Tooltips:"
185 msgstr "Қалқымалы кеңестер:"
186
187 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
188 msgid "Background"
189 msgstr "Фон"
190
191 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
192 msgid "Foreground"
193 msgstr "Алдыңғы көрінісі"
194
195 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
196 msgid "Color"
197 msgstr "Түстер"
198
199 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
200 msgid "Install"
201 msgstr "Орнату"
202
203 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
204 msgid "Remove"
205 msgstr "Өшіру"
206
207 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
208 msgid "Preview of the selected icon theme"
209 msgstr "Таңдалған таңбашалар темасын алдын-ала қарау"
210
211 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
212 msgid "Icon Theme"
213 msgstr "Таңбашалар"
214
215 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
216 msgid "Preview of the selected cursor theme"
217 msgstr "Таңдалған курсор темасын алдын-ала қарау"
218
219 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
220 msgid "Size of cursors"
221 msgstr "Курсорлар өлшемі"
222
223 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
224 msgid "Smaller"
225 msgstr "Кішірек"
226
227 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
228 msgid "Bigger"
229 msgstr "Үлкенірек"
230
231 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
232 msgid ""
233 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
234 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
235 "applications till next login."
236 msgstr ""
237 "<b>Ескерту:</b> Қолданбалардың барлығы курсор темасын ауыстыруды жұмыс істеу "
238 "кезінде қолдай бермейді. Өзгерістер сіз жүйеге келесі рет кіргенше дейін "
239 "іске аспауы мүмкін."
240
241 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
242 msgid "Mouse Cursor"
243 msgstr "Тышқан курсоры"
244
245 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
246 msgid "Window Border"
247 msgstr "Терезе шегі"
248
249 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
250 #, fuzzy
251 msgid "Enable antialiasing"
252 msgstr "Антиалиасингті іске қосу"
253
254 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
255 #, fuzzy
256 msgid "<b>Antialiasing</b>"
257 msgstr "<b>Антиалиасинг</b>"
258
259 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
260 msgid "Enable hinting"
261 msgstr "Тегістеуді іске қосу"
262
263 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
264 msgid "Hinting style: "
265 msgstr "Тегістеу түрі:"
266
267 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
268 msgid "<b>Hinting</b>"
269 msgstr "<b>Тегістеу</b>"
270
271 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
272 msgid "Sub-pixel geometry: "
273 msgstr "Субпиксель геометриясы:"
274
275 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
276 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
277 msgstr "<b>Субпиксель геометриясы</b>"
278
279 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
280 msgid "Font"
281 msgstr "Қаріп"
282
283 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
284 msgid "Toolbar Style: "
285 msgstr "Саймандар панелінің стилі:"
286
287 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
288 msgid "Toolbar Icon Size: "
289 msgstr "Панель таңбашасы өлшемі:"
290
291 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
292 msgid "Show images on buttons"
293 msgstr "Батырмаларда суреттерді көрсету"
294
295 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
296 msgid "Show images in menus"
297 msgstr "Мәзірлерде суреттерді көрсету"
298
299 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
300 msgid "<b>GUI Options</b>"
301 msgstr "<b>Интерфейс</b>"
302
303 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
304 msgid "Play event sounds"
305 msgstr "Оқиғалар дыбыстарын іске қосу"
306
307 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
308 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
309 msgstr "Пайдаланушы енгізуге жауап ретінде оқиғалар дыбыстарын ойнату"
310
311 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
312 msgid "<b>Sound Effect</b>"
313 msgstr "<b>Дыбыстар</b>"
314
315 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
316 msgid "Other"
317 msgstr "Басқа"
318
319 #: ../src/utils.c:217
320 msgid "Select an icon theme"
321 msgstr "Таңбашалар темасын таңдаңыз"
322
323 #: ../src/utils.c:224
324 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
325 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Таңбашалар темасы)"