Adding upstream version 0.5.6.
[debian/lxappearance.git] / po / kk.po
1 # Kazakh translation for lxappearance.
2 # Copyright (C) 2012 The LXDE team
3 # This file is distributed under the same license as the LXDE package.
4 # Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: master\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2013-12-20 13:08+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2014-01-12 12:23+0000\n"
11 "Last-Translator: sotrud_nik <baurthefirst@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
13 "Language: kk\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
19 "X-POOTLE-MTIME: 1389529403.0\n"
20
21 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
22 msgid "Customize Look and Feel"
23 msgstr "Сыртқы түрін баптау"
24
25 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27 msgstr "Жұмыс үстелі мен қолданбаларыңыздың сыртқы түрін баптау"
28
29 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31 msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE жобасы"
32
33 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
34 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35 msgstr "Жұмыс үстеліңіздің сыртқы түрін баптау"
36
37 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
38 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
39 msgid "translator-credits"
40 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com> 2012"
41
42 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
43 msgid "Icons only"
44 msgstr "Тек таңбашалар"
45
46 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
47 msgid "Text only"
48 msgstr "Тек мәтін"
49
50 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
51 msgid "Text below icons"
52 msgstr "Мәтін таңбашалардың астында"
53
54 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
55 msgid "Text beside icons"
56 msgstr "Мәтін таңбашалардың қасында"
57
58 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
59 msgid "Same as menu items"
60 msgstr "Мәзір нәрселері сияқты"
61
62 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
63 msgid "Small toolbar icon"
64 msgstr "Кіші панель таңбашалары"
65
66 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
67 msgid "Large toolbar icon"
68 msgstr "Үлкен панель таңбашалары"
69
70 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
71 msgid "Same as buttons"
72 msgstr "Батырмалар сияқты"
73
74 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
75 msgid "Same as drag icons"
76 msgstr "Тарту таңбашалары сияқты"
77
78 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
79 msgid "Same as dialogs"
80 msgstr "Сұхбаттар сияқты"
81
82 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
83 msgid "None"
84 msgstr "Ешнәрсе"
85
86 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
87 msgid "Slight"
88 msgstr "Әлсіз"
89
90 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
91 msgid "Medium"
92 msgstr "Орташа"
93
94 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
95 msgid "Full"
96 msgstr "Толық"
97
98 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
99 msgid "RGB"
100 msgstr "RGB"
101
102 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
103 msgid "BGR"
104 msgstr "BGR"
105
106 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
107 msgid "VRGB"
108 msgstr "VRGB"
109
110 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
111 msgid "VBGR"
112 msgstr "VBGR"
113
114 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
115 msgid "Preview of the selected widget style"
116 msgstr "Таңдалған интерфейс темасын алдын-ала қарау"
117
118 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
119 msgid "_File"
120 msgstr "_Файл"
121
122 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
123 msgid "_Edit"
124 msgstr "Тү_зету"
125
126 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
127 msgid "_Help"
128 msgstr "_Көмек"
129
130 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
131 msgid "Radio Button"
132 msgstr "Ауыстыру батырмасы"
133
134 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
135 msgid "Check Button"
136 msgstr "Белгілеу батымасы"
137
138 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
139 msgid "button"
140 msgstr "батырма"
141
142 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
143 msgid "Demo"
144 msgstr "Демо"
145
146 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
147 msgid "Page1"
148 msgstr "Page1"
149
150 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
151 msgid "Page2"
152 msgstr "Page2"
153
154 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
155 msgid "Default font:"
156 msgstr "Бастапқы қаріп:"
157
158 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
159 msgid "Widget"
160 msgstr "Виджет"
161
162 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
163 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
164 msgstr "Ағымдағы таңдалған интерфейс темасы түстер схемасын қолдамайды."
165
166 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
167 msgid "Use customized color scheme"
168 msgstr "Бапталған түстер схемасын қолдану"
169
170 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
171 msgid "Normal windows:"
172 msgstr "Қалыпты терезелер:"
173
174 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
175 msgid "Text windows:"
176 msgstr "Мәтін терезелері:"
177
178 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
179 msgid "Selected items:"
180 msgstr "Таңдалған нәрселер:"
181
182 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
183 msgid "Tooltips:"
184 msgstr "Қалқымалы кеңестер:"
185
186 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
187 msgid "Background"
188 msgstr "Фон"
189
190 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
191 msgid "Foreground"
192 msgstr "Алдыңғы көрінісі"
193
194 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
195 msgid "Color"
196 msgstr "Түстер"
197
198 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
199 msgid "Install"
200 msgstr "Орнату"
201
202 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
203 msgid "Remove"
204 msgstr "Өшіру"
205
206 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
207 msgid "Preview of the selected icon theme"
208 msgstr "Таңдалған таңбашалар темасын алдын-ала қарау"
209
210 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
211 msgid "Icon Theme"
212 msgstr "Таңбашалар"
213
214 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
215 msgid "Preview of the selected cursor theme"
216 msgstr "Таңдалған курсор темасын алдын-ала қарау"
217
218 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
219 msgid "Size of cursors"
220 msgstr "Курсорлар өлшемі"
221
222 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
223 msgid "Smaller"
224 msgstr "Кішірек"
225
226 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
227 msgid "Bigger"
228 msgstr "Үлкенірек"
229
230 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
231 msgid ""
232 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
233 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
234 "applications till next login."
235 msgstr ""
236 "<b>Ескерту:</b> Қолданбалардың барлығы курсор темасын ауыстыруды жұмыс істеу "
237 "кезінде қолдай бермейді. Өзгерістер сіз жүйеге келесі рет кіргенше дейін "
238 "іске аспауы мүмкін."
239
240 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
241 msgid "Mouse Cursor"
242 msgstr "Тышқан курсоры"
243
244 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
245 msgid "Window Border"
246 msgstr "Терезе шегі"
247
248 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
249 msgid "Enable antialiasing"
250 msgstr "Антиалиасингті іске қосу"
251
252 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
253 msgid "<b>Antialiasing</b>"
254 msgstr "<b>Антиалиасинг</b>"
255
256 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
257 msgid "Enable hinting"
258 msgstr "Тегістеуді іске қосу"
259
260 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
261 msgid "Hinting style: "
262 msgstr "Тегістеу түрі:"
263
264 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
265 msgid "<b>Hinting</b>"
266 msgstr "<b>Тегістеу</b>"
267
268 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
269 msgid "Sub-pixel geometry: "
270 msgstr "Субпиксель геометриясы:"
271
272 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
273 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
274 msgstr "<b>Субпиксель геометриясы</b>"
275
276 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
277 msgid "Font"
278 msgstr "Қаріп"
279
280 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
281 msgid "Toolbar Style: "
282 msgstr "Саймандар панелінің стилі:"
283
284 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
285 msgid "Toolbar Icon Size: "
286 msgstr "Панель таңбашасы өлшемі:"
287
288 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
289 msgid "Show images on buttons"
290 msgstr "Батырмаларда суреттерді көрсету"
291
292 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
293 msgid "Show images in menus"
294 msgstr "Мәзірлерде суреттерді көрсету"
295
296 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
297 msgid "<b>GUI Options</b>"
298 msgstr "<b>Интерфейс</b>"
299
300 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
301 msgid "Play event sounds"
302 msgstr "Оқиғалар дыбыстарын іске қосу"
303
304 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
305 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
306 msgstr "Пайдаланушы енгізуге жауап ретінде оқиғалар дыбыстарын ойнату"
307
308 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
309 msgid "<b>Sound Effect</b>"
310 msgstr "<b>Дыбыстар</b>"
311
312 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
313 msgid "Other"
314 msgstr "Басқа"
315
316 #: ../src/utils.c:217
317 msgid "Select an icon theme"
318 msgstr "Таңбашалар темасын таңдаңыз"
319
320 #: ../src/utils.c:224
321 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
322 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Таңбашалар темасы)"
323
324 #~ msgid "Enable antialising"
325 #~ msgstr "Антиалиасингті іске қосу"
326
327 #~ msgid "<b>Antialising</b>"
328 #~ msgstr "<b>Антиалиасинг</b>"