Adding upstream version 0.5.0.
[debian/lxappearance.git] / po / da.po
1 # Danish translation lxappearance.
2 # Copyright (C) 2010 lxappearance & nedenstående oversættere.
3 # This file is distributed under the same license as the lxappearance package.
4 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-10-03 05:58+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-10-03 10:15+0200\n"
12 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>"
13 "Language-Team: Danish\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
18
19 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
20 msgid "Customize Look and Feel"
21 msgstr "Tilpas udseende"
22
23 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
24 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
25 msgstr "Tilpas skrivebordets udseende og programmer"
26
27 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
28 msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
29 msgstr "Ophavsret 2010 LXDE-projektet"
30
31 #: ../data/ui/about.glade.in.h:2
32 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
33 msgstr "Tilpas skrivebordets udseende"
34
35 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
36 #: ../data/ui/about.glade.in.h:4
37 msgid "translator-credits"
38 msgstr ""
39 "Joe Hansen, 2010.\n"
40 "\n"
41 "Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
42 "Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
43
44 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
45 msgid "<b>GUI Options</b>"
46 msgstr "<b>Indstillinger for grafisk brugergrænseflade</b>"
47
48 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
49 msgid ""
50 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
51 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
52 "applications till next login."
53 msgstr ""
54 "<b>Bemærk:</b> Ikke alle skrivebordsprogrammer understøtter ændring af "
55 "løbende markørændring. Så dine ændringer her er måske ikke fuldt brugbare "
56 "for alle programmer før næste logind."
57
58 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
59 msgid "<b>Sound Effect</b>"
60 msgstr "<b>Lydeffekt</b>"
61
62 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
63 msgid "Background"
64 msgstr "Baggrund"
65
66 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
67 msgid "Bigger"
68 msgstr "Større"
69
70 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
71 msgid "Check Button"
72 msgstr "Tjekknap"
73
74 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
75 msgid "Color"
76 msgstr "Farve"
77
78 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
79 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
80 msgstr "Farveskema er ikke understøttet af aktuelt valgt kontroltema."
81
82 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
83 msgid "Default font:"
84 msgstr "Standardskrift:"
85
86 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
87 msgid "Demo"
88 msgstr "Demo"
89
90 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
91 msgid "Foreground"
92 msgstr "Forgrund"
93
94 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
95 msgid "Icon Theme"
96 msgstr "Ikontema"
97
98 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
99 msgid "Icons only"
100 msgstr "Kun ikoner"
101
102 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
103 msgid "Install"
104 msgstr "Installer"
105
106 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
107 msgid "Large toolbar icon"
108 msgstr "Store værktøjsbjælkeikoner"
109
110 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
111 msgid "Mouse Cursor"
112 msgstr "Musemarkør"
113
114 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
115 msgid "Normal windows:"
116 msgstr "Normale vinduer:"
117
118 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
119 msgid "Other"
120 msgstr "Andet"
121
122 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
123 msgid "Page1"
124 msgstr "Side1"
125
126 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
127 msgid "Page2"
128 msgstr "Side2"
129
130 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
131 msgid "Play event sounds"
132 msgstr "Afspil påmindelseslyde"
133
134 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
135 msgid "Preview of the selected cursor theme"
136 msgstr "Forhåndsvisning af det valgte markørtema"
137
138 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
139 msgid "Preview of the selected icon theme"
140 msgstr "Forhåndsvisning af det valgte ikontema"
141
142 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
143 msgid "Preview of the selected widget style"
144 msgstr "Forhåndsvisning af den valgte kontrolstil"
145
146 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
147 msgid "Radio Button"
148 msgstr "Radioknap"
149
150 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
151 msgid "Remove"
152 msgstr "Fjern"
153
154 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
155 msgid "Same as buttons"
156 msgstr "Som knapper"
157
158 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
159 msgid "Same as dialogs"
160 msgstr "Som dialoger"
161
162 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
163 msgid "Same as drag icons"
164 msgstr "Som trækkede ikoner"
165
166 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
167 msgid "Same as menu items"
168 msgstr "Som menupunkter"
169
170 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
171 msgid "Selected items:"
172 msgstr "Valgte punkter:"
173
174 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
175 msgid "Show images in menus"
176 msgstr "Vis billeder i menuer"
177
178 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
179 msgid "Show images on buttons"
180 msgstr "Vis billeder på knapper"
181
182 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
183 msgid "Size of cursors"
184 msgstr "Størrelse på markører"
185
186 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
187 msgid "Small toolbar icon"
188 msgstr "Små værktøjsbjælkeikoner"
189
190 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
191 msgid "Smaller"
192 msgstr "Mindre"
193
194 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
195 msgid "Text below icons"
196 msgstr "Tekst under ikonerne"
197
198 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
199 msgid "Text beside icons"
200 msgstr "Tekst ved siden af ikonerne"
201
202 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
203 msgid "Text only"
204 msgstr "Kun tekst"
205
206 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
207 msgid "Text windows:"
208 msgstr "Tekstvinduer:"
209
210 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
211 msgid "Toolbar Icon Size: "
212 msgstr "Størrelse på værktøjsbjælkeikoner: "
213
214 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
215 msgid "Toolbar Style: "
216 msgstr "Stil for værktøjsbjælke: "
217
218 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
219 msgid "Tooltips:"
220 msgstr "Værktøjsfif:"
221
222 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
223 msgid "Use customized color scheme"
224 msgstr "Brug tilpasset farveskema"
225
226 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
227 msgid "Widget"
228 msgstr "Kontrol"
229
230 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
231 msgid "Window Border"
232 msgstr "Vinduegrænse"
233
234 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
235 msgid "_Edit"
236 msgstr "_Rediger"
237
238 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
239 msgid "_File"
240 msgstr "_Fil"
241
242 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
243 msgid "_Help"
244 msgstr "_Hjælp"
245
246 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
247 msgid "button"
248 msgstr "knap"
249
250 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
251 msgid "play event sounds as feedback to user input"
252 msgstr "afspil påmindelseslyde som tilbagemelding på brugerinddata"
253
254 #: ../src/utils.c:212
255 msgid "Select an icon theme"
256 msgstr "Vælg ikontema"
257
258 #: ../src/utils.c:219
259 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
260 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (ikontema)"
261
262