706d0ed90749b156499a19f7a12f258fad8e8012
[debian/lxappearance.git] / po / da.po
1 # Danish translation lxappearance.
2 # Copyright (C) 2010 lxappearance & nedenstående oversættere.
3 # This file is distributed under the same license as the lxappearance package.
4 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-07-02 15:46+0200\n"
12 "Last-Translator: Kristian <kristian9k@gmail.com>\n"
13 "Language: da\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
19
20 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
21 msgid "Customize Look and Feel"
22 msgstr "Tilpas udseende"
23
24 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
25 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
26 msgstr "Tilpas skrivebordets udseende og programmer"
27
28 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
29 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
30 msgstr "Ophavsret 2011 LXDE-projektet"
31
32 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
33 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
34 msgstr "Tilpas skrivebordets udseende"
35
36 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
37 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
38 msgid "translator-credits"
39 msgstr ""
40 "Joe Hansen, 2010.\n"
41 "\n"
42 "Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
43 "Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
44
45 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
46 #, fuzzy
47 msgid "<b>Antialising</b>"
48 msgstr "<b>Antialising</b>"
49
50 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
51 msgid "<b>GUI Options</b>"
52 msgstr "<b>Indstillinger for grafisk brugergrænseflade</b>"
53
54 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
55 #, fuzzy
56 msgid "<b>Hinting</b>"
57 msgstr "<b>Indstillinger for grafisk brugergrænseflade</b>"
58
59 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
60 msgid ""
61 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
62 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
63 "applications till next login."
64 msgstr ""
65 "<b>Bemærk:</b> Ikke alle skrivebordsprogrammer understøtter ændring af "
66 "løbende markørændring. Så dine ændringer her er måske ikke fuldt brugbare "
67 "for alle programmer før næste logind."
68
69 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
70 msgid "<b>Sound Effect</b>"
71 msgstr "<b>Lydeffekt</b>"
72
73 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
74 #, fuzzy
75 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
76 msgstr "<b>Sub-pixel geometri</b>"
77
78 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
79 msgid "BGR"
80 msgstr "BGR"
81
82 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
83 msgid "Background"
84 msgstr "Baggrund"
85
86 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
87 msgid "Bigger"
88 msgstr "Større"
89
90 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
91 msgid "Check Button"
92 msgstr "Tjekknap"
93
94 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
95 msgid "Color"
96 msgstr "Farve"
97
98 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
99 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
100 msgstr "Farveskema er ikke understøttet af aktuelt valgt kontroltema."
101
102 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
103 msgid "Default font:"
104 msgstr "Standardskrift:"
105
106 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
107 msgid "Demo"
108 msgstr "Demo"
109
110 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
111 msgid "Enable antialising"
112 msgstr "Aktivér antialiasing"
113
114 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
115 msgid "Enable hinting"
116 msgstr ""
117
118 # could also be "font", actually... However, "Skrifttype" is a native Danish word and should be understood by all...
119 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
120 msgid "Font"
121 msgstr "Skrifttype"
122
123 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
124 msgid "Foreground"
125 msgstr "Forgrund"
126
127 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
128 msgid "Full"
129 msgstr "Fuld"
130
131 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
132 msgid "Hinting style: "
133 msgstr ""
134
135 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
136 msgid "Icon Theme"
137 msgstr "Ikontema"
138
139 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
140 msgid "Icons only"
141 msgstr "Kun ikoner"
142
143 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
144 msgid "Install"
145 msgstr "Installer"
146
147 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
148 msgid "Large toolbar icon"
149 msgstr "Store værktøjsbjælkeikoner"
150
151 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
152 msgid "Medium"
153 msgstr "Medium"
154
155 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
156 msgid "Mouse Cursor"
157 msgstr "Musemarkør"
158
159 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
160 msgid "None"
161 msgstr "Ingen"
162
163 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
164 msgid "Normal windows:"
165 msgstr "Normale vinduer:"
166
167 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
168 msgid "Other"
169 msgstr "Andet"
170
171 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
172 msgid "Page1"
173 msgstr "Side1"
174
175 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
176 msgid "Page2"
177 msgstr "Side2"
178
179 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
180 msgid "Play event sounds"
181 msgstr "Afspil påmindelseslyde"
182
183 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
184 #, fuzzy
185 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
186 msgstr "Afspil påmindelseslyde som tilbagemelding på brugerinput"
187
188 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
189 msgid "Preview of the selected cursor theme"
190 msgstr "Forhåndsvisning af det valgte markørtema"
191
192 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
193 msgid "Preview of the selected icon theme"
194 msgstr "Forhåndsvisning af det valgte ikontema"
195
196 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
197 msgid "Preview of the selected widget style"
198 msgstr "Forhåndsvisning af den valgte kontrolstil"
199
200 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
201 msgid "RGB"
202 msgstr "RGB"
203
204 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
205 msgid "Radio Button"
206 msgstr "Radioknap"
207
208 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
209 msgid "Remove"
210 msgstr "Fjern"
211
212 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
213 msgid "Same as buttons"
214 msgstr "Som knapper"
215
216 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
217 msgid "Same as dialogs"
218 msgstr "Som dialoger"
219
220 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
221 msgid "Same as drag icons"
222 msgstr "Som trækkede ikoner"
223
224 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
225 msgid "Same as menu items"
226 msgstr "Som menupunkter"
227
228 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
229 msgid "Selected items:"
230 msgstr "Valgte punkter:"
231
232 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
233 msgid "Show images in menus"
234 msgstr "Vis billeder i menuer"
235
236 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
237 msgid "Show images on buttons"
238 msgstr "Vis billeder på knapper"
239
240 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
241 msgid "Size of cursors"
242 msgstr "Størrelse på markører"
243
244 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
245 msgid "Slight"
246 msgstr ""
247
248 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
249 msgid "Small toolbar icon"
250 msgstr "Små værktøjsbjælkeikoner"
251
252 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
253 msgid "Smaller"
254 msgstr "Mindre"
255
256 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
257 msgid "Sub-pixel geometry: "
258 msgstr "Sub-pixel geometri"
259
260 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
261 msgid "Text below icons"
262 msgstr "Tekst under ikonerne"
263
264 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
265 msgid "Text beside icons"
266 msgstr "Tekst ved siden af ikonerne"
267
268 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
269 msgid "Text only"
270 msgstr "Kun tekst"
271
272 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
273 msgid "Text windows:"
274 msgstr "Tekstvinduer:"
275
276 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
277 #, fuzzy
278 msgid "Toolbar Icon Size: "
279 msgstr "Størrelse på værktøjsbjælkeikoner:"
280
281 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
282 msgid "Toolbar Style: "
283 msgstr "Værktøjsbjælkens Stil:"
284
285 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
286 msgid "Tooltips:"
287 msgstr "Værktøjsfif:"
288
289 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
290 msgid "Use customized color scheme"
291 msgstr "Brug tilpasset farveskema"
292
293 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
294 msgid "VBGR"
295 msgstr "VBGR"
296
297 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
298 msgid "VRGB"
299 msgstr "VRGB"
300
301 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
302 msgid "Widget"
303 msgstr "Kontrol"
304
305 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
306 msgid "Window Border"
307 msgstr "Vinduegrænse"
308
309 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
310 msgid "_Edit"
311 msgstr "_Rediger"
312
313 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
314 msgid "_File"
315 msgstr "_Fil"
316
317 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
318 msgid "_Help"
319 msgstr "_Hjælp"
320
321 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
322 msgid "button"
323 msgstr "knap"
324
325 #: ../src/utils.c:217
326 msgid "Select an icon theme"
327 msgstr "Vælg ikontema"
328
329 #: ../src/utils.c:224
330 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
331 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (ikontema)"