Merging upstream version 0.5.1.
[debian/lxappearance.git] / po / cs.po
1 # Czech translation for LXAppearance package.
2 # Copyright (C) 2010
3 # This file is distributed under the same license as the LXAppearance package.
4 # Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: LXAppearance\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-11-01 23:51+0100\n"
12 "Last-Translator: Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>\n"
13 "Language-Team: Czech <radek@fastlinux.eu>\n"
14 "Language: cs\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
21 msgid "Customize Look and Feel"
22 msgstr "Upravit vzhled a chování"
23
24 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
25 #, fuzzy
26 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27 msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí a aplikací"
28
29 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31 msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32
33 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
34 #, fuzzy
35 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36 msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí"
37
38 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
39 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
40 msgid "translator-credits"
41 msgstr "Radek Tříška (radek@fastlinux.eu)"
42
43 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
44 msgid "<b>Antialising</b>"
45 msgstr ""
46
47 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
48 msgid "<b>GUI Options</b>"
49 msgstr "<b>Volby GUI</b>"
50
51 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
52 #, fuzzy
53 msgid "<b>Hinting</b>"
54 msgstr "<b>Volby GUI</b>"
55
56 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
57 msgid ""
58 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
59 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
60 "applications till next login."
61 msgstr ""
62 "<b>Poznámka:</b> Některé aplikace nepodporují změnu tématu kurzoru za chodu. "
63 "Pro správnou funkčnost všech aplikací je potřeba opětovný login. "
64
65 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
66 msgid "<b>Sound Effect</b>"
67 msgstr "<b>Zvukový efekt</b>"
68
69 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
70 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
71 msgstr ""
72
73 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
74 msgid "BGR"
75 msgstr ""
76
77 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
78 msgid "Background"
79 msgstr "Pozadí"
80
81 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
82 msgid "Bigger"
83 msgstr "Větší"
84
85 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
86 msgid "Check Button"
87 msgstr "Zaškrtávací tlačítko"
88
89 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
90 msgid "Color"
91 msgstr "Barva"
92
93 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
94 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
95 msgstr "Barevné schéma není podporováno u aktuálně vybraného widget motivu."
96
97 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
98 msgid "Default font:"
99 msgstr "Výchozí písmo:"
100
101 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
102 msgid "Demo"
103 msgstr "Demo"
104
105 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
106 msgid "Enable antialising"
107 msgstr ""
108
109 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
110 msgid "Enable hinting"
111 msgstr ""
112
113 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
114 msgid "Font"
115 msgstr ""
116
117 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
118 msgid "Foreground"
119 msgstr "Popředí"
120
121 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
122 msgid "Full"
123 msgstr ""
124
125 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
126 msgid "Hinting style: "
127 msgstr ""
128
129 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
130 msgid "Icon Theme"
131 msgstr "Motiv ikon"
132
133 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
134 msgid "Icons only"
135 msgstr "Pouze ikony"
136
137 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
138 msgid "Install"
139 msgstr "Instalovat"
140
141 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
142 msgid "Large toolbar icon"
143 msgstr "Velké ikony panelu nástrojů"
144
145 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
146 msgid "Medium"
147 msgstr ""
148
149 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
150 msgid "Mouse Cursor"
151 msgstr "Kurzor myši"
152
153 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
154 msgid "None"
155 msgstr ""
156
157 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
158 msgid "Normal windows:"
159 msgstr "Normální okna:"
160
161 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
162 msgid "Other"
163 msgstr "Ostatní"
164
165 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
166 msgid "Page1"
167 msgstr "Karta1"
168
169 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
170 msgid "Page2"
171 msgstr "Karta2"
172
173 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
174 msgid "Play event sounds"
175 msgstr "Přehrávání zvuků při událostech"
176
177 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
178 #, fuzzy
179 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
180 msgstr "Přehrávání zvuků při událostech jako zpětnou vazbu uživatelova vstupu"
181
182 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
183 msgid "Preview of the selected cursor theme"
184 msgstr "Náhled vybraného motivu kurzoru"
185
186 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
187 msgid "Preview of the selected icon theme"
188 msgstr "Náhled vybraného motivu ikon"
189
190 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
191 msgid "Preview of the selected widget style"
192 msgstr "Náhled vybraného widget motivu"
193
194 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
195 msgid "RGB"
196 msgstr ""
197
198 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
199 msgid "Radio Button"
200 msgstr "Přepínací tlačítko"
201
202 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
203 msgid "Remove"
204 msgstr "Odstranit"
205
206 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
207 msgid "Same as buttons"
208 msgstr "Stejné jako tlačítka"
209
210 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
211 msgid "Same as dialogs"
212 msgstr "Stejné jako dialogy"
213
214 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
215 #, fuzzy
216 msgid "Same as drag icons"
217 msgstr "Stejné jako přetahované ikony"
218
219 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
220 msgid "Same as menu items"
221 msgstr "Stejné jako položky nabídek"
222
223 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
224 msgid "Selected items:"
225 msgstr "Vybrané položky:"
226
227 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
228 msgid "Show images in menus"
229 msgstr "Zobrazovat obrázky v nabídkách"
230
231 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
232 msgid "Show images on buttons"
233 msgstr "Zobrazovat obrázky na tlačítkách"
234
235 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
236 msgid "Size of cursors"
237 msgstr "Velikost kurzoru"
238
239 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
240 msgid "Slight"
241 msgstr ""
242
243 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
244 msgid "Small toolbar icon"
245 msgstr "Malé ikony panelu nástrojů"
246
247 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
248 msgid "Smaller"
249 msgstr "Menší"
250
251 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
252 msgid "Sub-pixel geometry: "
253 msgstr ""
254
255 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
256 msgid "Text below icons"
257 msgstr "Text pod ikonami"
258
259 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
260 msgid "Text beside icons"
261 msgstr "Text vedle ikon"
262
263 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
264 msgid "Text only"
265 msgstr "Pouze text"
266
267 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
268 #, fuzzy
269 msgid "Text windows:"
270 msgstr "Textová okna:"
271
272 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
273 #, fuzzy
274 msgid "Toolbar Icon Size: "
275 msgstr "Velikost ikon panelu nástrojů:"
276
277 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
278 #, fuzzy
279 msgid "Toolbar Style: "
280 msgstr "Styl panelu nástrojů:"
281
282 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
283 #, fuzzy
284 msgid "Tooltips:"
285 msgstr "Bublinková nápověda:"
286
287 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
288 msgid "Use customized color scheme"
289 msgstr "Použít vlastní barevné schéma"
290
291 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
292 msgid "VBGR"
293 msgstr ""
294
295 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
296 msgid "VRGB"
297 msgstr ""
298
299 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
300 msgid "Widget"
301 msgstr "Widget"
302
303 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
304 msgid "Window Border"
305 msgstr "Okraj okna"
306
307 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
308 msgid "_Edit"
309 msgstr "_Upravit"
310
311 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
312 msgid "_File"
313 msgstr "_Soubor"
314
315 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
316 msgid "_Help"
317 msgstr "_Nápověda"
318
319 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
320 msgid "button"
321 msgstr "tlačítko"
322
323 #: ../src/utils.c:217
324 msgid "Select an icon theme"
325 msgstr "Vyberte motiv ikon"
326
327 #: ../src/utils.c:224
328 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
329 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Motiv ikon)"