Adding --disable-silent-rules to fix buildlog checker warning.
[debian/lxappearance.git] / po / cs.po
1 # Czech translation for LXAppearance package.
2 # Copyright (C) 2010
3 # This file is distributed under the same license as the LXAppearance package.
4 # Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: LXAppearance\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-09-23 14:57+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-08-14 13:23+0200\n"
12 "Last-Translator: ALIUM <info@aloisnespor.info>\n"
13 "Language-Team: Czech <radek@fastlinux.eu>\n"
14 "Language: cs\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20
21 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
22 msgid "Customize Look and Feel"
23 msgstr "Upravit vzhled a chování"
24
25 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27 msgstr "Přizpůsobí vzhled a chování vašeho pracovního prostředí a aplikací"
28
29 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31 msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32
33 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
34 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35 msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí"
36
37 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
38 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
39 msgid "translator-credits"
40 msgstr "Radek Tříška, Alois Nešpor"
41
42 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
43 msgid "Icons only"
44 msgstr "Pouze ikony"
45
46 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
47 msgid "Text only"
48 msgstr "Pouze text"
49
50 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
51 msgid "Text below icons"
52 msgstr "Text pod ikonami"
53
54 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
55 msgid "Text beside icons"
56 msgstr "Text vedle ikon"
57
58 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
59 msgid "Same as menu items"
60 msgstr "Stejné jako položky nabídek"
61
62 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
63 msgid "Small toolbar icon"
64 msgstr "Malé ikony panelu nástrojů"
65
66 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
67 msgid "Large toolbar icon"
68 msgstr "Velké ikony panelu nástrojů"
69
70 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
71 msgid "Same as buttons"
72 msgstr "Stejné jako tlačítka"
73
74 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
75 msgid "Same as drag icons"
76 msgstr "Stejné jako přetahované ikony"
77
78 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
79 msgid "Same as dialogs"
80 msgstr "Stejné jako dialogy"
81
82 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
83 msgid "None"
84 msgstr "Žádný"
85
86 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
87 msgid "Slight"
88 msgstr "Nepatrný"
89
90 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
91 msgid "Medium"
92 msgstr "Střední"
93
94 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
95 msgid "Full"
96 msgstr "Plný"
97
98 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
99 msgid "RGB"
100 msgstr "RGB"
101
102 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
103 msgid "BGR"
104 msgstr "BGR"
105
106 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
107 msgid "VRGB"
108 msgstr "VRGB"
109
110 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
111 msgid "VBGR"
112 msgstr "VBGR"
113
114 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
115 msgid "Preview of the selected widget style"
116 msgstr "Náhled vybraného widget motivu"
117
118 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
119 msgid "_File"
120 msgstr "_Soubor"
121
122 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
123 msgid "_Edit"
124 msgstr "_Upravit"
125
126 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
127 msgid "_Help"
128 msgstr "_Nápověda"
129
130 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
131 msgid "Radio Button"
132 msgstr "Přepínací tlačítko"
133
134 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
135 msgid "Check Button"
136 msgstr "Zaškrtávací tlačítko"
137
138 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
139 msgid "button"
140 msgstr "tlačítko"
141
142 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
143 msgid "Demo"
144 msgstr "Demo"
145
146 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
147 msgid "Page1"
148 msgstr "Karta1"
149
150 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
151 msgid "Page2"
152 msgstr "Karta2"
153
154 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
155 msgid "Default font:"
156 msgstr "Výchozí písmo:"
157
158 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
159 msgid "Widget"
160 msgstr "Widget"
161
162 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
163 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
164 msgstr "Barevné schéma není podporováno u aktuálně vybraného widget motivu."
165
166 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
167 msgid "Use customized color scheme"
168 msgstr "Použít vlastní barevné schéma"
169
170 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
171 msgid "Normal windows:"
172 msgstr "Normální okna:"
173
174 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
175 msgid "Text windows:"
176 msgstr "Textové okna:"
177
178 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
179 msgid "Selected items:"
180 msgstr "Vybrané položky:"
181
182 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
183 msgid "Tooltips:"
184 msgstr "Bublinková nápověda:"
185
186 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
187 msgid "Background"
188 msgstr "Pozadí"
189
190 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
191 msgid "Foreground"
192 msgstr "Popředí"
193
194 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
195 msgid "Color"
196 msgstr "Barva"
197
198 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
199 msgid "Install"
200 msgstr "Instalovat"
201
202 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
203 msgid "Remove"
204 msgstr "Odstranit"
205
206 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
207 msgid "Preview of the selected icon theme"
208 msgstr "Náhled vybraného motivu ikon"
209
210 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
211 msgid "Icon Theme"
212 msgstr "Motiv ikon"
213
214 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
215 msgid "Preview of the selected cursor theme"
216 msgstr "Náhled vybraného motivu kurzoru"
217
218 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
219 msgid "Size of cursors"
220 msgstr "Velikost kurzoru"
221
222 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
223 msgid "Smaller"
224 msgstr "Menší"
225
226 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
227 msgid "Bigger"
228 msgstr "Větší"
229
230 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
231 msgid ""
232 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
233 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
234 "applications till next login."
235 msgstr ""
236 "<b>Poznámka:</b> Některé aplikace nepodporují změnu tématu kurzoru za chodu. "
237 "Pro správnou funkčnost všech aplikací je potřeba opětovný login."
238
239 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
240 msgid "Mouse Cursor"
241 msgstr "Kurzor myši"
242
243 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
244 msgid "Window Border"
245 msgstr "Okraj okna"
246
247 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
248 msgid "Enable antialising"
249 msgstr "Zapnout vyhlazování"
250
251 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
252 msgid "<b>Antialising</b>"
253 msgstr "<b>Vyhlazování</b>"
254
255 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
256 msgid "Enable hinting"
257 msgstr "Zapnout hinting"
258
259 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
260 msgid "Hinting style: "
261 msgstr "Styl hintingu: "
262
263 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
264 msgid "<b>Hinting</b>"
265 msgstr "<b>Hinting</b>"
266
267 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
268 msgid "Sub-pixel geometry: "
269 msgstr "Geometrie podpixelů: "
270
271 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
272 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
273 msgstr "<b>Geometrie podpixelů</b>"
274
275 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
276 msgid "Font"
277 msgstr "Font"
278
279 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
280 msgid "Toolbar Style: "
281 msgstr "Styl panelu nástrojů: "
282
283 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
284 msgid "Toolbar Icon Size: "
285 msgstr "Velikost ikon panelu nástrojů: "
286
287 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
288 msgid "Show images on buttons"
289 msgstr "Zobrazovat obrázky na tlačítkách"
290
291 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
292 msgid "Show images in menus"
293 msgstr "Zobrazovat obrázky v nabídkách"
294
295 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
296 msgid "<b>GUI Options</b>"
297 msgstr "<b>Volby GUI</b>"
298
299 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
300 msgid "Play event sounds"
301 msgstr "Přehrávání zvuků při událostech"
302
303 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
304 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
305 msgstr "Přehrát zvuk při událostech"
306
307 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
308 msgid "<b>Sound Effect</b>"
309 msgstr "<b>Zvukový efekt</b>"
310
311 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
312 msgid "Other"
313 msgstr "Ostatní"
314
315 #: ../src/utils.c:217
316 msgid "Select an icon theme"
317 msgstr "Vyberte motiv ikon"
318
319 #: ../src/utils.c:224
320 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
321 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Motiv ikon)"