Adding upstream version 0.5.6.
[debian/lxappearance.git] / po / cs.po
1 # Czech translation for LXAppearance package.
2 # Copyright (C) 2010
3 # This file is distributed under the same license as the LXAppearance package.
4 # Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: LXAppearance\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-12-30 11:30+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2014-07-27 22:14+0000\n"
12 "Last-Translator: Jan Helebrant <jhelebrant@seznam.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <radek@fastlinux.eu>\n"
14 "Language: cs\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.6.0-rc1\n"
20 "X-POOTLE-MTIME: 1406499290.000000\n"
21
22 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
23 msgid "Customize Look and Feel"
24 msgstr "Upravit vzhled a chování"
25
26 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28 msgstr "Přizpůsobí vzhled a chování vašeho pracovního prostředí a aplikací"
29
30 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
31 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32 msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
33
34 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
35 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36 msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí"
37
38 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
39 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
40 msgid "translator-credits"
41 msgstr "Radek Tříška, Alois Nešpor"
42
43 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
44 msgid "Icons only"
45 msgstr "Pouze ikony"
46
47 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
48 msgid "Text only"
49 msgstr "Pouze text"
50
51 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
52 msgid "Text below icons"
53 msgstr "Text pod ikonami"
54
55 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
56 msgid "Text beside icons"
57 msgstr "Text vedle ikon"
58
59 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
60 msgid "Same as menu items"
61 msgstr "Stejné jako položky nabídek"
62
63 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
64 msgid "Small toolbar icon"
65 msgstr "Malé ikony panelu nástrojů"
66
67 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
68 msgid "Large toolbar icon"
69 msgstr "Velké ikony panelu nástrojů"
70
71 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
72 msgid "Same as buttons"
73 msgstr "Stejné jako tlačítka"
74
75 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
76 msgid "Same as drag icons"
77 msgstr "Stejné jako přetahované ikony"
78
79 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
80 msgid "Same as dialogs"
81 msgstr "Stejné jako dialogy"
82
83 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
84 msgid "None"
85 msgstr "Žádný"
86
87 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
88 msgid "Slight"
89 msgstr "Nepatrný"
90
91 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
92 msgid "Medium"
93 msgstr "Střední"
94
95 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
96 msgid "Full"
97 msgstr "Plný"
98
99 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
100 msgid "RGB"
101 msgstr "RGB"
102
103 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
104 msgid "BGR"
105 msgstr "BGR"
106
107 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
108 msgid "VRGB"
109 msgstr "VRGB"
110
111 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
112 msgid "VBGR"
113 msgstr "VBGR"
114
115 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
116 msgid "Preview of the selected widget style"
117 msgstr "Náhled vybraného widget motivu"
118
119 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
120 msgid "_File"
121 msgstr "_Soubor"
122
123 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
124 msgid "_Edit"
125 msgstr "_Upravit"
126
127 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
128 msgid "_Help"
129 msgstr "_Nápověda"
130
131 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
132 msgid "Radio Button"
133 msgstr "Přepínací tlačítko"
134
135 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
136 msgid "Check Button"
137 msgstr "Zaškrtávací tlačítko"
138
139 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
140 msgid "button"
141 msgstr "tlačítko"
142
143 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
144 msgid "Demo"
145 msgstr "Demo"
146
147 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
148 msgid "Page1"
149 msgstr "Karta1"
150
151 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
152 msgid "Page2"
153 msgstr "Karta2"
154
155 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
156 msgid "Default font:"
157 msgstr "Výchozí písmo:"
158
159 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
160 msgid "Widget"
161 msgstr "Widget"
162
163 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
164 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
165 msgstr "Barevné schéma není podporováno u aktuálně vybraného widget motivu."
166
167 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
168 msgid "Use customized color scheme"
169 msgstr "Použít vlastní barevné schéma"
170
171 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
172 msgid "Normal windows:"
173 msgstr "Normální okna:"
174
175 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
176 msgid "Text windows:"
177 msgstr "Textové okna:"
178
179 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
180 msgid "Selected items:"
181 msgstr "Vybrané položky:"
182
183 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
184 msgid "Tooltips:"
185 msgstr "Bublinková nápověda:"
186
187 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
188 msgid "Background"
189 msgstr "Pozadí"
190
191 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
192 msgid "Foreground"
193 msgstr "Popředí"
194
195 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
196 msgid "Color"
197 msgstr "Barva"
198
199 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
200 msgid "Install"
201 msgstr "Instalovat"
202
203 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
204 msgid "Remove"
205 msgstr "Odstranit"
206
207 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
208 msgid "Preview of the selected icon theme"
209 msgstr "Náhled vybraného motivu ikon"
210
211 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
212 msgid "Icon Theme"
213 msgstr "Motiv ikon"
214
215 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
216 msgid "Preview of the selected cursor theme"
217 msgstr "Náhled vybraného motivu kurzoru"
218
219 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
220 msgid "Size of cursors"
221 msgstr "Velikost kurzoru"
222
223 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
224 msgid "Smaller"
225 msgstr "Menší"
226
227 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
228 msgid "Bigger"
229 msgstr "Větší"
230
231 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
232 msgid ""
233 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
234 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
235 "applications till next login."
236 msgstr ""
237 "<b>Poznámka:</b> Některé aplikace nepodporují změnu tématu kurzoru za chodu. "
238 "Pro správnou funkčnost všech aplikací je potřeba opětovný login."
239
240 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
241 msgid "Mouse Cursor"
242 msgstr "Kurzor myši"
243
244 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
245 msgid "Window Border"
246 msgstr "Okraj okna"
247
248 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
249 msgid "Enable antialiasing"
250 msgstr "Zapnout vyhlazování"
251
252 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
253 msgid "<b>Antialiasing</b>"
254 msgstr "<b>Vyhlazování</b>"
255
256 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
257 msgid "Enable hinting"
258 msgstr "Zapnout hinting"
259
260 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
261 msgid "Hinting style: "
262 msgstr "Styl hintingu: "
263
264 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
265 msgid "<b>Hinting</b>"
266 msgstr "<b>Hinting</b>"
267
268 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
269 msgid "Sub-pixel geometry: "
270 msgstr "Geometrie podpixelů: "
271
272 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
273 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
274 msgstr "<b>Geometrie podpixelů</b>"
275
276 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
277 msgid "Font"
278 msgstr "Font"
279
280 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
281 msgid "Toolbar Style: "
282 msgstr "Styl panelu nástrojů: "
283
284 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
285 msgid "Toolbar Icon Size: "
286 msgstr "Velikost ikon panelu nástrojů: "
287
288 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
289 msgid "Show images on buttons"
290 msgstr "Zobrazovat obrázky na tlačítkách"
291
292 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
293 msgid "Show images in menus"
294 msgstr "Zobrazovat obrázky v nabídkách"
295
296 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
297 msgid "<b>GUI Options</b>"
298 msgstr "<b>Volby GUI</b>"
299
300 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
301 msgid "Play event sounds"
302 msgstr "Přehrávání zvuků při událostech"
303
304 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
305 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
306 msgstr "Přehrát zvuk při událostech"
307
308 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
309 msgid "<b>Sound Effect</b>"
310 msgstr "<b>Zvukový efekt</b>"
311
312 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
313 msgid "Other"
314 msgstr "Ostatní"
315
316 #: ../src/utils.c:217
317 msgid "Select an icon theme"
318 msgstr "Vyberte motiv ikon"
319
320 #: ../src/utils.c:224
321 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
322 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Motiv ikon)"