Merging upstream version 0.5.2.
[debian/lxappearance.git] / po / cs.po
1 # Czech translation for LXAppearance package.
2 # Copyright (C) 2010
3 # This file is distributed under the same license as the LXAppearance package.
4 # Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: LXAppearance\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-11-01 23:51+0100\n"
12 "Last-Translator: Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>\n"
13 "Language-Team: Czech <radek@fastlinux.eu>\n"
14 "Language: cs\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
21 msgid "Customize Look and Feel"
22 msgstr "Upravit vzhled a chování"
23
24 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
25 #, fuzzy
26 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27 msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí a aplikací"
28
29 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31 msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32
33 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
34 #, fuzzy
35 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36 msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí"
37
38 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
39 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
40 msgid "translator-credits"
41 msgstr "Radek Tříška (radek@fastlinux.eu)"
42
43 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
44 msgid "Icons only"
45 msgstr "Pouze ikony"
46
47 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
48 msgid "Text only"
49 msgstr "Pouze text"
50
51 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
52 msgid "Text below icons"
53 msgstr "Text pod ikonami"
54
55 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
56 msgid "Text beside icons"
57 msgstr "Text vedle ikon"
58
59 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
60 msgid "Same as menu items"
61 msgstr "Stejné jako položky nabídek"
62
63 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
64 msgid "Small toolbar icon"
65 msgstr "Malé ikony panelu nástrojů"
66
67 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
68 msgid "Large toolbar icon"
69 msgstr "Velké ikony panelu nástrojů"
70
71 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
72 msgid "Same as buttons"
73 msgstr "Stejné jako tlačítka"
74
75 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
76 #, fuzzy
77 msgid "Same as drag icons"
78 msgstr "Stejné jako přetahované ikony"
79
80 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
81 msgid "Same as dialogs"
82 msgstr "Stejné jako dialogy"
83
84 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
85 msgid "None"
86 msgstr ""
87
88 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
89 msgid "Slight"
90 msgstr ""
91
92 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
93 msgid "Medium"
94 msgstr ""
95
96 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
97 msgid "Full"
98 msgstr ""
99
100 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
101 msgid "RGB"
102 msgstr ""
103
104 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
105 msgid "BGR"
106 msgstr ""
107
108 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
109 msgid "VRGB"
110 msgstr ""
111
112 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
113 msgid "VBGR"
114 msgstr ""
115
116 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
117 msgid "Preview of the selected widget style"
118 msgstr "Náhled vybraného widget motivu"
119
120 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
121 msgid "_File"
122 msgstr "_Soubor"
123
124 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
125 msgid "_Edit"
126 msgstr "_Upravit"
127
128 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
129 msgid "_Help"
130 msgstr "_Nápověda"
131
132 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
133 msgid "Radio Button"
134 msgstr "Přepínací tlačítko"
135
136 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
137 msgid "Check Button"
138 msgstr "Zaškrtávací tlačítko"
139
140 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
141 msgid "button"
142 msgstr "tlačítko"
143
144 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
145 msgid "Demo"
146 msgstr "Demo"
147
148 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
149 msgid "Page1"
150 msgstr "Karta1"
151
152 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
153 msgid "Page2"
154 msgstr "Karta2"
155
156 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
157 msgid "Default font:"
158 msgstr "Výchozí písmo:"
159
160 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
161 msgid "Widget"
162 msgstr "Widget"
163
164 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
165 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
166 msgstr "Barevné schéma není podporováno u aktuálně vybraného widget motivu."
167
168 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
169 msgid "Use customized color scheme"
170 msgstr "Použít vlastní barevné schéma"
171
172 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
173 msgid "Normal windows:"
174 msgstr "Normální okna:"
175
176 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
177 #, fuzzy
178 msgid "Text windows:"
179 msgstr "Textová okna:"
180
181 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
182 msgid "Selected items:"
183 msgstr "Vybrané položky:"
184
185 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
186 #, fuzzy
187 msgid "Tooltips:"
188 msgstr "Bublinková nápověda:"
189
190 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
191 msgid "Background"
192 msgstr "Pozadí"
193
194 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
195 msgid "Foreground"
196 msgstr "Popředí"
197
198 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
199 msgid "Color"
200 msgstr "Barva"
201
202 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
203 msgid "Install"
204 msgstr "Instalovat"
205
206 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
207 msgid "Remove"
208 msgstr "Odstranit"
209
210 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
211 msgid "Preview of the selected icon theme"
212 msgstr "Náhled vybraného motivu ikon"
213
214 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
215 msgid "Icon Theme"
216 msgstr "Motiv ikon"
217
218 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
219 msgid "Preview of the selected cursor theme"
220 msgstr "Náhled vybraného motivu kurzoru"
221
222 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
223 msgid "Size of cursors"
224 msgstr "Velikost kurzoru"
225
226 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
227 msgid "Smaller"
228 msgstr "Menší"
229
230 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
231 msgid "Bigger"
232 msgstr "Větší"
233
234 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
235 msgid ""
236 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
237 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
238 "applications till next login."
239 msgstr ""
240 "<b>Poznámka:</b> Některé aplikace nepodporují změnu tématu kurzoru za chodu. "
241 "Pro správnou funkčnost všech aplikací je potřeba opětovný login. "
242
243 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
244 msgid "Mouse Cursor"
245 msgstr "Kurzor myši"
246
247 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
248 msgid "Window Border"
249 msgstr "Okraj okna"
250
251 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
252 msgid "Enable antialising"
253 msgstr ""
254
255 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
256 msgid "<b>Antialising</b>"
257 msgstr ""
258
259 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
260 msgid "Enable hinting"
261 msgstr ""
262
263 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
264 msgid "Hinting style: "
265 msgstr ""
266
267 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
268 #, fuzzy
269 msgid "<b>Hinting</b>"
270 msgstr "<b>Volby GUI</b>"
271
272 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
273 msgid "Sub-pixel geometry: "
274 msgstr ""
275
276 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
277 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
278 msgstr ""
279
280 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
281 msgid "Font"
282 msgstr ""
283
284 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
285 #, fuzzy
286 msgid "Toolbar Style: "
287 msgstr "Styl panelu nástrojů:"
288
289 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
290 #, fuzzy
291 msgid "Toolbar Icon Size: "
292 msgstr "Velikost ikon panelu nástrojů:"
293
294 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
295 msgid "Show images on buttons"
296 msgstr "Zobrazovat obrázky na tlačítkách"
297
298 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
299 msgid "Show images in menus"
300 msgstr "Zobrazovat obrázky v nabídkách"
301
302 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
303 msgid "<b>GUI Options</b>"
304 msgstr "<b>Volby GUI</b>"
305
306 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
307 msgid "Play event sounds"
308 msgstr "Přehrávání zvuků při událostech"
309
310 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
311 #, fuzzy
312 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
313 msgstr "Přehrávání zvuků při událostech jako zpětnou vazbu uživatelova vstupu"
314
315 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
316 msgid "<b>Sound Effect</b>"
317 msgstr "<b>Zvukový efekt</b>"
318
319 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
320 msgid "Other"
321 msgstr "Ostatní"
322
323 #: ../src/utils.c:217
324 msgid "Select an icon theme"
325 msgstr "Vyberte motiv ikon"
326
327 #: ../src/utils.c:224
328 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
329 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Motiv ikon)"