16312353a587254275d8b2cd761762d0c0d4936d
[debian/lxappearance.git] / po / bg.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-06-20 19:37+0200\n"
12 "Last-Translator: Радослав <Rec.ku@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "Language: bg\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20
21 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
22 msgid "Customize Look and Feel"
23 msgstr "Персонализиране на Външния вид"
24
25 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27 msgstr "Персонализирайте Външният вид на вашия работен плот и приложения"
28
29 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31 msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
32
33 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
34 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35 msgstr "Персонализирайте външният вид на вашия работен плот"
36
37 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
38 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
39 msgid "translator-credits"
40 msgstr "Радослав Иванов"
41
42 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
43 msgid "<b>Antialising</b>"
44 msgstr "<b>Заглаждане</b>"
45
46 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
47 msgid "<b>GUI Options</b>"
48 msgstr "<b>Опции на графическия интерфейс</b>"
49
50 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
51 msgid "<b>Hinting</b>"
52 msgstr "<b>Подсказване</b>"
53
54 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
55 msgid ""
56 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
57 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
58 "applications till next login."
59 msgstr ""
60 "<b>Бележка:</b> Невсички от приложенията поддържат опресняване на "
61 "курсоровата тема. Така че промените, може да не са меродавно приложени... до "
62 "следващото вписване."
63
64 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
65 msgid "<b>Sound Effect</b>"
66 msgstr "<b>Звуков Ефект</b>"
67
68 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
69 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
70 msgstr "<b>Форма на подпикселите</b>"
71
72 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
73 msgid "BGR"
74 msgstr ""
75
76 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
77 msgid "Background"
78 msgstr "Среда"
79
80 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
81 msgid "Bigger"
82 msgstr "По-голям"
83
84 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
85 msgid "Check Button"
86 msgstr "Провери бутона"
87
88 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
89 msgid "Color"
90 msgstr "Цвят"
91
92 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
93 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
94 msgstr "Цветовата схема засега не се поддържа от избраната тема за джаджи."
95
96 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
97 msgid "Default font:"
98 msgstr "Шрифт по подразбиране:"
99
100 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
101 msgid "Demo"
102 msgstr "Демонстрация"
103
104 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
105 msgid "Enable antialising"
106 msgstr "Позволи заглаждане"
107
108 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
109 msgid "Enable hinting"
110 msgstr "Позволи подсказване"
111
112 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
113 msgid "Font"
114 msgstr "Шрифт"
115
116 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
117 msgid "Foreground"
118 msgstr "Отпред"
119
120 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
121 msgid "Full"
122 msgstr "Пълен"
123
124 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
125 msgid "Hinting style: "
126 msgstr "Стил на подсказката"
127
128 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
129 msgid "Icon Theme"
130 msgstr "Тема за икони"
131
132 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
133 msgid "Icons only"
134 msgstr "Само икони"
135
136 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
137 msgid "Install"
138 msgstr "Инсталиране"
139
140 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
141 msgid "Large toolbar icon"
142 msgstr "Големи икони в лентата с инструменти"
143
144 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
145 msgid "Medium"
146 msgstr "Средно"
147
148 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
149 msgid "Mouse Cursor"
150 msgstr "Курсор на мишката"
151
152 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
153 msgid "None"
154 msgstr "Няма"
155
156 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
157 msgid "Normal windows:"
158 msgstr "Нормални прозорци:"
159
160 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
161 msgid "Other"
162 msgstr "Други"
163
164 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
165 msgid "Page1"
166 msgstr "Страница 1"
167
168 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
169 msgid "Page2"
170 msgstr "Страница 2"
171
172 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
173 msgid "Play event sounds"
174 msgstr "Изпълнявай сигнализиращи звукове"
175
176 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
177 #, fuzzy
178 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
179 msgstr ""
180 "Изпълнявай сигнализиращи звукове, като отражение на набраните комбинации"
181
182 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
183 msgid "Preview of the selected cursor theme"
184 msgstr "Преглед на маркираната тема за курсора"
185
186 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
187 msgid "Preview of the selected icon theme"
188 msgstr "Преглед на маркираната тема за иконите"
189
190 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
191 msgid "Preview of the selected widget style"
192 msgstr "Преглед на израният стил за джаджите"
193
194 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
195 msgid "RGB"
196 msgstr "Основни цветове"
197
198 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
199 msgid "Radio Button"
200 msgstr "Бутон за единичен избор"
201
202 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
203 msgid "Remove"
204 msgstr "Премахни"
205
206 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
207 msgid "Same as buttons"
208 msgstr "Като бутоните"
209
210 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
211 msgid "Same as dialogs"
212 msgstr "Като диалозите"
213
214 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
215 msgid "Same as drag icons"
216 msgstr "Като влачените икони"
217
218 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
219 msgid "Same as menu items"
220 msgstr "Като елементите на менюто"
221
222 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
223 msgid "Selected items:"
224 msgstr "Избрани елементи:"
225
226 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
227 msgid "Show images in menus"
228 msgstr "Показвай образи в менютата"
229
230 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
231 msgid "Show images on buttons"
232 msgstr "Показвай образи на бутоните"
233
234 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
235 msgid "Size of cursors"
236 msgstr "Размер на курсорите"
237
238 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
239 msgid "Slight"
240 msgstr "Тънък"
241
242 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
243 msgid "Small toolbar icon"
244 msgstr "Малки икони в лентата с инструментите"
245
246 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
247 msgid "Smaller"
248 msgstr "По-малки"
249
250 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
251 msgid "Sub-pixel geometry: "
252 msgstr "Форма на подпикселите:"
253
254 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
255 msgid "Text below icons"
256 msgstr "Текст под иконите"
257
258 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
259 msgid "Text beside icons"
260 msgstr "Текст зад иконите"
261
262 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
263 msgid "Text only"
264 msgstr "Само текст"
265
266 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
267 msgid "Text windows:"
268 msgstr "Текстови прозорци:"
269
270 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
271 msgid "Toolbar Icon Size: "
272 msgstr "Размер на иконите в панела с инструментите:"
273
274 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
275 msgid "Toolbar Style: "
276 msgstr "Стил на панела с инструментите:"
277
278 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
279 msgid "Tooltips:"
280 msgstr "Подсказки:"
281
282 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
283 msgid "Use customized color scheme"
284 msgstr "Използвай персонализирана цветова схема:"
285
286 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
287 msgid "VBGR"
288 msgstr ""
289
290 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
291 msgid "VRGB"
292 msgstr ""
293
294 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
295 msgid "Widget"
296 msgstr "Джаджа"
297
298 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
299 msgid "Window Border"
300 msgstr "Рамка на прозорците"
301
302 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
303 msgid "_Edit"
304 msgstr "_Редактиране"
305
306 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
307 msgid "_File"
308 msgstr "_Файл"
309
310 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
311 msgid "_Help"
312 msgstr "_Помощ"
313
314 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
315 msgid "button"
316 msgstr "бутон"
317
318 #: ../src/utils.c:217
319 msgid "Select an icon theme"
320 msgstr "Изберете тема за иконите"
321
322 #: ../src/utils.c:224
323 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
324 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Тема за икони)"