Merging upstream version 0.5.4.
[debian/lxappearance.git] / po / sv.po
... / ...
CommitLineData
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2013-12-20 13:08+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2013-12-20 12:11+0000\n"
12"Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sv\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19"X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1387541468.0\n"
21
22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Hantera utseende och beteende"
25
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
29
30#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
31msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
33
34#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
35msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
37
38#. Please replace this line with your own names, one name per line.
39#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
40msgid "translator-credits"
41msgstr ""
42"Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
43"\n"
44"Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
45"kommentarer!"
46
47#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
48msgid "Icons only"
49msgstr "Bara ikoner"
50
51#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
52msgid "Text only"
53msgstr "Bara text"
54
55#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
56msgid "Text below icons"
57msgstr "Text under ikoner"
58
59#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
60msgid "Text beside icons"
61msgstr "Text brevid ikoner"
62
63#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
64msgid "Same as menu items"
65msgstr "Samma som menyalternativ"
66
67#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
68msgid "Small toolbar icon"
69msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
70
71#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
72msgid "Large toolbar icon"
73msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
74
75#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
76msgid "Same as buttons"
77msgstr "Samma som knappar"
78
79#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
80msgid "Same as drag icons"
81msgstr "Samma som flyttikoner"
82
83#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
84msgid "Same as dialogs"
85msgstr "Samma som informationsrutor"
86
87#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
88msgid "None"
89msgstr "Ingen"
90
91#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
92msgid "Slight"
93msgstr "Lite"
94
95#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
96msgid "Medium"
97msgstr "Mellan"
98
99#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
100msgid "Full"
101msgstr "Komplett"
102
103#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
104msgid "RGB"
105msgstr "RGB"
106
107#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
108msgid "BGR"
109msgstr "BGR"
110
111#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
112msgid "VRGB"
113msgstr "VRGB"
114
115#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
116msgid "VBGR"
117msgstr "VBGR"
118
119#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
120msgid "Preview of the selected widget style"
121msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
122
123#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
124msgid "_File"
125msgstr "_Arkiv"
126
127#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
128msgid "_Edit"
129msgstr "_Redigera"
130
131#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
132msgid "_Help"
133msgstr "_Hjälp"
134
135#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
136msgid "Radio Button"
137msgstr "Radioknapp"
138
139#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
140msgid "Check Button"
141msgstr "Kryssruta"
142
143#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
144msgid "button"
145msgstr "knapp"
146
147#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
148msgid "Demo"
149msgstr "Demo"
150
151#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
152msgid "Page1"
153msgstr "Sida 1"
154
155#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
156msgid "Page2"
157msgstr "Sida 2"
158
159#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
160msgid "Default font:"
161msgstr "Standardteckensnitt:"
162
163#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
164msgid "Widget"
165msgstr "Widget"
166
167#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
168msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
169msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
170
171#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
172msgid "Use customized color scheme"
173msgstr "Använd anpassat färgschema"
174
175#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
176msgid "Normal windows:"
177msgstr "Normalt fönster:"
178
179#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
180msgid "Text windows:"
181msgstr "Textfönster:"
182
183#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
184msgid "Selected items:"
185msgstr "Valda alternativ:"
186
187#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
188msgid "Tooltips:"
189msgstr "Verktygstips:"
190
191#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
192msgid "Background"
193msgstr "Bakgrund"
194
195#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
196msgid "Foreground"
197msgstr "Förgrund"
198
199#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
200msgid "Color"
201msgstr "Färg"
202
203#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
204msgid "Install"
205msgstr "Installera"
206
207#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
208msgid "Remove"
209msgstr "Ta bort"
210
211#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
212msgid "Preview of the selected icon theme"
213msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
214
215#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
216msgid "Icon Theme"
217msgstr "Ikontema"
218
219#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
220msgid "Preview of the selected cursor theme"
221msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
222
223#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
224msgid "Size of cursors"
225msgstr "Storlek på pekare"
226
227#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
228msgid "Smaller"
229msgstr "Mindre"
230
231#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
232msgid "Bigger"
233msgstr "Större"
234
235#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
236msgid ""
237"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
238"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
239"applications till next login."
240msgstr ""
241"<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
242"muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
243"gång du loggar in."
244
245#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
246msgid "Mouse Cursor"
247msgstr "Muspekare"
248
249#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
250msgid "Window Border"
251msgstr "Fönsterkant"
252
253#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
254msgid "Enable antialiasing"
255msgstr "Aktivera kantutjämning"
256
257#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
258msgid "<b>Antialiasing</b>"
259msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
260
261# hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
262#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
263msgid "Enable hinting"
264msgstr "Aktivera hinting"
265
266#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
267msgid "Hinting style: "
268msgstr "Hinting-typ: "
269
270# hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
271#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
272msgid "<b>Hinting</b>"
273msgstr "<b>Hinting</b>"
274
275#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
276msgid "Sub-pixel geometry: "
277msgstr "Subpixel-geometri: "
278
279# den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
280#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
281msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
282msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
283
284#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
285msgid "Font"
286msgstr "Teckensnitt"
287
288#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
289msgid "Toolbar Style: "
290msgstr "Verktygsfältets stil: "
291
292#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
293msgid "Toolbar Icon Size: "
294msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
295
296#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
297msgid "Show images on buttons"
298msgstr "Visa bilder på knappar"
299
300#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
301msgid "Show images in menus"
302msgstr "Visa bilder i menyer"
303
304#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
305msgid "<b>GUI Options</b>"
306msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
307
308#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
309msgid "Play event sounds"
310msgstr "Spela händelseljud"
311
312#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
313msgid "Play event sounds as feedback to user input"
314msgstr "Spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
315
316#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
317msgid "<b>Sound Effect</b>"
318msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
319
320#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
321msgid "Other"
322msgstr "Annat"
323
324#: ../src/utils.c:217
325msgid "Select an icon theme"
326msgstr "Välj ikontema"
327
328#: ../src/utils.c:224
329msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
330msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"