Merging upstream version 0.6.2.
[debian/lxappearance.git] / po / pl.po
... / ...
CommitLineData
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011, 2012.
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: lxappearance 0.5.0\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
10"PO-Revision-Date: 2015-03-23 08:43+0000\n"
11"Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@o2.pl>\n"
12"Language-Team: polski <>\n"
13"Language: pl\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
17"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
18"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
19"X-Generator: Pootle 2.7\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1427100198.000000\n"
21
22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Preferencje wyglądu"
25
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28msgstr "Dostosowuje wygląd środowiska graficznego i aplikacji"
29
30#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
31msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
32msgstr "okna;preferencje;ustawienia;motyw;styl;wygląd;"
33
34#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
35msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
36msgstr "Prawa autorskie (C) 2008-2014 Projekt LXDE"
37
38#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
39msgid "Customizes look and feel of your desktop"
40msgstr "Dostosowuje wygląd środowiska graficznego"
41
42#. Please replace this line with your own names, one name per line.
43#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
44msgid "translator-credits"
45msgstr ""
46"Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011, 2012.\n"
47"Piotr Strębski <strebski@o2.pl>, 2013."
48
49#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
50msgid "Preview of the selected widget style"
51msgstr "Podgląd wybranego stylu widżetów"
52
53#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
54msgid "_File"
55msgstr "_Plik"
56
57#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
58msgid "_Edit"
59msgstr "_Edycja"
60
61#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
62msgid "_Help"
63msgstr "Pomo_c"
64
65#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
66msgid "Radio Button"
67msgstr "Przycisk wyboru"
68
69#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
70msgid "Check Button"
71msgstr "Pole wyboru"
72
73#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
74msgid "button"
75msgstr "przycisk"
76
77#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
78msgid "Demo"
79msgstr "Prezentacja"
80
81#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
82msgid "Page1"
83msgstr "Strona1"
84
85#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
86msgid "Page2"
87msgstr "Strona2"
88
89#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
90msgid "Default font:"
91msgstr "Domyślna czcionka:"
92
93#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
94msgid "Widget"
95msgstr "Widżety"
96
97#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
98msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
99msgstr "Schematy kolorów nie są obsługiwane przez bieżący motyw widżetów."
100
101#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
102msgid "Use customized color scheme"
103msgstr "Użyj własnego motywu kolorów"
104
105#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
106msgid "Normal windows:"
107msgstr "Normalne okna:"
108
109#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
110msgid "Text windows:"
111msgstr "Pola wejściowe:"
112
113#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
114msgid "Selected items:"
115msgstr "Wybrane elementy:"
116
117#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
118msgid "Tooltips:"
119msgstr "Podpowiedzi:"
120
121#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
122msgid "Background"
123msgstr "Tło"
124
125#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
126msgid "Foreground"
127msgstr "Pierwszoplanowy"
128
129#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
130msgid "Color"
131msgstr "Kolory"
132
133#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
134msgid "Install"
135msgstr "Zainstaluj"
136
137#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
138msgid "Remove"
139msgstr "Usuń"
140
141#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
142msgid "Preview of the selected icon theme"
143msgstr "Podgląd wybranego stylu ikon"
144
145#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
146msgid "Icon Theme"
147msgstr "Motyw ikon"
148
149#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
150msgid "Preview of the selected cursor theme"
151msgstr "Podgląd wybranego stylu kursora"
152
153#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
154msgid "Size of cursors"
155msgstr "Rozmiar kursorów"
156
157#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
158msgid "Smaller"
159msgstr "Mniejszy"
160
161#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
162msgid "Bigger"
163msgstr "Większy"
164
165#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
166msgid ""
167"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
168"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
169"applications till next login."
170msgstr ""
171"<b>Uwaga:</b> Nie wszystkie programy obsługują natychmiastową zmianę kursora "
172"myszy. Modyfikacje mogą zostać w pełni wprowadzone po ponownym zalogowaniu "
173"do środowiska graficznego."
174
175#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
176msgid "Mouse Cursor"
177msgstr "Kursor myszy"
178
179#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
180msgid "Window Border"
181msgstr "Obramowanie okien"
182
183#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
184msgid "Enable antialiasing"
185msgstr "Włącz antyaliasing"
186
187#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
188msgid "<b>Antialiasing</b>"
189msgstr "<b>Antyaliasing</b>"
190
191#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
192msgid "Enable hinting"
193msgstr "Włączenie"
194
195#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
196msgid "Hinting style: "
197msgstr "Styl wygładzania: "
198
199#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
200msgid "<b>Hinting</b>"
201msgstr "<b>Przyciąganie do siatki</b>"
202
203#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
204msgid "Sub-pixel geometry: "
205msgstr "Geometria pod-pikseli: "
206
207#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
208msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
209msgstr "<b>Geometria pod-pikseli</b>"
210
211#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
212msgid "Font"
213msgstr "Czcionka"
214
215#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
216msgid "Toolbar Style: "
217msgstr "Styl paska narzędziowego: "
218
219#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
220msgid "Toolbar Icon Size: "
221msgstr "Rozmiar ikon paska narzędziowego: "
222
223#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
224msgid "Show images on buttons"
225msgstr "Wyświetlanie ikon na przyciskach"
226
227#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
228msgid "Show images in menus"
229msgstr "Wyświetlanie ikon w menu"
230
231#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
232msgid "<b>GUI Options</b>"
233msgstr "<b>Opcje interfejsu użytkownika</b>"
234
235#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
236msgid "Keyboard theme:"
237msgstr "Motyw klawiatury:"
238
239#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
240msgid "<b>Keyboard Options</b>"
241msgstr "<b>Opcje klawiatury</b>"
242
243#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
244msgid "Play event sounds"
245msgstr "Odtwarzanie zdarzeń dźwiękowych"
246
247#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
248msgid "Play event sounds as feedback to user input"
249msgstr "Odtwarzanie zdarzeń dźwiękowych jako reakcja na wprowadzanie danych"
250
251#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
252msgid "<b>Sound Effect</b>"
253msgstr "<b>Efekty dźwiękowe</b>"
254
255#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
256msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
257msgstr "Włącz _ułatwienia dostępu w programach GTK+"
258
259#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
260msgid "<b>Accessibility</b>"
261msgstr "<b>Ułatwienia dostępu</b>"
262
263#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
264msgid "Other"
265msgstr "Inne"
266
267#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
268msgid "None"
269msgstr "Brak"
270
271#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
272msgid "RGB"
273msgstr "RGB"
274
275#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
276msgid "BGR"
277msgstr "BGR"
278
279#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
280msgid "VRGB"
281msgstr "VRGB"
282
283#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
284msgid "VBGR"
285msgstr "VBGR"
286
287#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
288msgid "Slight"
289msgstr "Lekki"
290
291#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
292msgid "Medium"
293msgstr "Średni"
294
295#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
296msgid "Full"
297msgstr "Pełny"
298
299#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
300msgid "Same as menu items"
301msgstr "Taki jak elementów menu"
302
303#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
304msgid "Small toolbar icon"
305msgstr "Małe ikony paska narzędzi"
306
307#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
308msgid "Large toolbar icon"
309msgstr "Duże ikony paska narzędzi"
310
311#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
312msgid "Same as buttons"
313msgstr "Taki jak przycisków"
314
315#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
316msgid "Same as drag icons"
317msgstr "Taki jak ikon przeciągania"
318
319#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
320msgid "Same as dialogs"
321msgstr "Taki jak okien dialogowych"
322
323#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
324msgid "Icons only"
325msgstr "Tylko ikony"
326
327#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
328msgid "Text only"
329msgstr "Tylko tekst"
330
331#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
332msgid "Text below icons"
333msgstr "Tekst poniżej ikon"
334
335#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
336msgid "Text beside icons"
337msgstr "Tekst obok ikon"
338
339#: ../src/utils.c:216
340msgid "Select an icon theme"
341msgstr "Wybór motywu ikon"
342
343#: ../src/utils.c:223
344msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
345msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (zestawy ikon)"
346
347#: ../src/color-scheme.c:299
348msgid ""
349"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
350msgstr ""
351"Ustawienie schematu kolorów jest niemożliwe bez uruchomionego lxsession jako "
352"menedżera sesji."
353
354#~ msgid "Enable antialising"
355#~ msgstr "Włącz antyaliasing"
356
357#~ msgid "<b>Antialising</b>"
358#~ msgstr "<b>Antyaliasing</b>"