Releasing debian version 0.5.1-3.
[debian/lxappearance.git] / po / sv.po
CommitLineData
1469f737
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
eddc0c49 5#
eddc0c49
DB
6msgid ""
7msgstr ""
1469f737 8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
eddc0c49 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
e7f9874d
DB
10"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-07-22 17:34+0200\n"
1469f737
DB
12"Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sv\n"
eddc0c49 15"MIME-Version: 1.0\n"
1469f737 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
eddc0c49 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
1469f737
DB
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
eddc0c49 20
e7f9874d 21#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
1469f737
DB
22msgid "Customize Look and Feel"
23msgstr "Hantera utseende och beteende"
eddc0c49 24
1469f737
DB
25#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
28
e7f9874d
DB
29#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
1469f737 32
e7f9874d 33#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
1469f737
DB
34msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
36
37#. Please replace this line with your own names, one name per line.
e7f9874d 38#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
1469f737
DB
39msgid "translator-credits"
40msgstr ""
41"Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
42"\n"
43"Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
44"kommentarer!"
eddc0c49 45
e7f9874d
DB
46#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
47msgid "<b>Antialising</b>"
48msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
49
50#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
1469f737
DB
51msgid "<b>GUI Options</b>"
52msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
eddc0c49 53
e7f9874d
DB
54# hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
55#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
56msgid "<b>Hinting</b>"
57msgstr "<b>Hinting</b>"
58
59#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
1469f737
DB
60msgid ""
61"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
62"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
63"applications till next login."
64msgstr ""
65"<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
66"muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
67"gång du loggar in."
68
e7f9874d 69#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
1469f737
DB
70msgid "<b>Sound Effect</b>"
71msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
72
e7f9874d
DB
73# den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
74#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
75msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
76msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
77
78#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
79msgid "BGR"
80msgstr "BGR"
81
82#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
1469f737
DB
83msgid "Background"
84msgstr "Bakgrund"
eddc0c49 85
e7f9874d 86#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
1469f737
DB
87msgid "Bigger"
88msgstr "Större"
89
e7f9874d 90#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
c93a68c7
DB
91msgid "Check Button"
92msgstr "Kryssruta"
eddc0c49 93
e7f9874d 94#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
1469f737
DB
95msgid "Color"
96msgstr "Färg"
97
e7f9874d 98#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
1469f737
DB
99msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
100msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
101
e7f9874d 102#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
1469f737
DB
103msgid "Default font:"
104msgstr "Standardteckensnitt:"
105
e7f9874d 106#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
c93a68c7 107msgid "Demo"
1469f737 108msgstr "Demo"
eddc0c49 109
e7f9874d
DB
110#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
111msgid "Enable antialising"
112msgstr "Aktivera kantutjämning"
113
114# hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
115#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
116msgid "Enable hinting"
117msgstr "Aktivera hinting"
118
119#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
120msgid "Font"
121msgstr "Teckensnitt"
122
123#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
1469f737
DB
124msgid "Foreground"
125msgstr "Förgrund"
eddc0c49 126
e7f9874d
DB
127#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
128msgid "Full"
129msgstr "Komplett"
130
131#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
132msgid "Hinting style: "
133msgstr "Hinting-typ: "
134
135#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
1469f737
DB
136msgid "Icon Theme"
137msgstr "Ikontema"
eddc0c49 138
e7f9874d 139#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
1469f737
DB
140msgid "Icons only"
141msgstr "Bara ikoner"
eddc0c49 142
e7f9874d 143#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
1469f737
DB
144msgid "Install"
145msgstr "Installera"
eddc0c49 146
e7f9874d 147#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
1469f737
DB
148msgid "Large toolbar icon"
149msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
eddc0c49 150
e7f9874d
DB
151#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
152msgid "Medium"
153msgstr "Mellan"
154
155#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
1469f737
DB
156msgid "Mouse Cursor"
157msgstr "Muspekare"
eddc0c49 158
e7f9874d
DB
159#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
160msgid "None"
161msgstr "Ingen"
162
163#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
1469f737
DB
164msgid "Normal windows:"
165msgstr "Normalt fönster:"
eddc0c49 166
e7f9874d 167#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
1469f737
DB
168msgid "Other"
169msgstr "Annat"
eddc0c49 170
e7f9874d 171#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
1469f737
DB
172msgid "Page1"
173msgstr "Sida 1"
eddc0c49 174
e7f9874d 175#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
1469f737
DB
176msgid "Page2"
177msgstr "Sida 2"
eddc0c49 178
e7f9874d 179#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
1469f737
DB
180msgid "Play event sounds"
181msgstr "Spela händelseljud"
eddc0c49 182
e7f9874d
DB
183#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
184msgid "Play event sounds as feedback to user input"
185msgstr "Spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
186
187#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
1469f737
DB
188msgid "Preview of the selected cursor theme"
189msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
eddc0c49 190
e7f9874d 191#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
1469f737
DB
192msgid "Preview of the selected icon theme"
193msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
194
e7f9874d 195#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
1469f737
DB
196msgid "Preview of the selected widget style"
197msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
c93a68c7 198
e7f9874d
DB
199#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
200msgid "RGB"
201msgstr "RGB"
202
203#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
1469f737
DB
204msgid "Radio Button"
205msgstr "Radioknapp"
c93a68c7 206
e7f9874d 207#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
1469f737
DB
208msgid "Remove"
209msgstr "Ta bort"
c93a68c7 210
e7f9874d 211#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
1469f737
DB
212msgid "Same as buttons"
213msgstr "Samma som knappar"
c93a68c7 214
e7f9874d 215#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
1469f737
DB
216msgid "Same as dialogs"
217msgstr "Samma som informationsrutor"
eddc0c49 218
e7f9874d 219#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
1469f737
DB
220msgid "Same as drag icons"
221msgstr "Samma som flyttikoner"
c93a68c7 222
e7f9874d 223#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
1469f737
DB
224msgid "Same as menu items"
225msgstr "Samma som menyalternativ"
c93a68c7 226
e7f9874d 227#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
1469f737
DB
228msgid "Selected items:"
229msgstr "Valda alternativ:"
c93a68c7 230
e7f9874d 231#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
1469f737
DB
232msgid "Show images in menus"
233msgstr "Visa bilder i menyer"
c93a68c7 234
e7f9874d 235#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
1469f737
DB
236msgid "Show images on buttons"
237msgstr "Visa bilder på knappar"
c93a68c7 238
e7f9874d 239#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
1469f737
DB
240msgid "Size of cursors"
241msgstr "Storlek på pekare"
c93a68c7 242
e7f9874d
DB
243#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
244msgid "Slight"
245msgstr "Lite"
246
247#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
1469f737
DB
248msgid "Small toolbar icon"
249msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
c93a68c7 250
e7f9874d 251#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
1469f737
DB
252msgid "Smaller"
253msgstr "Mindre"
c93a68c7 254
e7f9874d
DB
255#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
256msgid "Sub-pixel geometry: "
257msgstr "Subpixel-geometri: "
258
259#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
c93a68c7
DB
260msgid "Text below icons"
261msgstr "Text under ikoner"
262
e7f9874d 263#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
c93a68c7 264msgid "Text beside icons"
1469f737 265msgstr "Text brevid ikoner"
c93a68c7 266
e7f9874d 267#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
c93a68c7 268msgid "Text only"
1469f737
DB
269msgstr "Bara text"
270
e7f9874d 271#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
1469f737
DB
272msgid "Text windows:"
273msgstr "Textfönster:"
274
e7f9874d 275#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
1469f737 276msgid "Toolbar Icon Size: "
e7f9874d 277msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
c93a68c7 278
e7f9874d 279#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
c93a68c7 280msgid "Toolbar Style: "
1469f737
DB
281msgstr "Verktygsfältets stil: "
282
e7f9874d 283#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
1469f737
DB
284msgid "Tooltips:"
285msgstr "Verktygstips:"
286
e7f9874d 287#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
1469f737
DB
288msgid "Use customized color scheme"
289msgstr "Använd anpassat färgschema"
290
e7f9874d
DB
291#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
292msgid "VBGR"
293msgstr "VBGR"
294
295#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
296msgid "VRGB"
297msgstr "VRGB"
298
299#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
1469f737
DB
300msgid "Widget"
301msgstr "Widget"
302
e7f9874d 303#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
1469f737
DB
304msgid "Window Border"
305msgstr "Fönsterkant"
306
e7f9874d 307#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
1469f737
DB
308msgid "_Edit"
309msgstr "_Redigera"
310
e7f9874d 311#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
1469f737
DB
312msgid "_File"
313msgstr "_Arkiv"
314
e7f9874d 315#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
1469f737
DB
316msgid "_Help"
317msgstr "_Hjälp"
318
e7f9874d 319#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
1469f737
DB
320msgid "button"
321msgstr "knapp"
322
e7f9874d 323#: ../src/utils.c:217
1469f737
DB
324msgid "Select an icon theme"
325msgstr "Välj ikontema"
326
e7f9874d 327#: ../src/utils.c:224
1469f737
DB
328msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
329msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"