Releasing debian version 0.6.1-1.
[debian/lxappearance.git] / po / sv.po
CommitLineData
1469f737
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
eddc0c49 5#
eddc0c49
DB
6msgid ""
7msgstr ""
1469f737 8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
eddc0c49 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
b266721c 10"POT-Creation-Date: 2013-12-30 11:30+0100\n"
f38be2ba 11"PO-Revision-Date: 2013-12-20 12:11+0000\n"
1469f737
DB
12"Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sv\n"
eddc0c49 15"MIME-Version: 1.0\n"
1469f737 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
eddc0c49 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
1469f737 18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
f38be2ba
AG
19"X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1387541468.0\n"
eddc0c49 21
7f605299 22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
1469f737
DB
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Hantera utseende och beteende"
eddc0c49 25
1469f737
DB
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
29
e7f9874d
DB
30#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
31msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
1469f737 33
e7f9874d 34#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
1469f737
DB
35msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
37
38#. Please replace this line with your own names, one name per line.
e7f9874d 39#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
1469f737
DB
40msgid "translator-credits"
41msgstr ""
42"Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
43"\n"
44"Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
45"kommentarer!"
eddc0c49 46
e7f9874d 47#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
7f605299
DB
48msgid "Icons only"
49msgstr "Bara ikoner"
e7f9874d
DB
50
51#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
7f605299
DB
52msgid "Text only"
53msgstr "Bara text"
eddc0c49 54
e7f9874d 55#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
7f605299
DB
56msgid "Text below icons"
57msgstr "Text under ikoner"
e7f9874d
DB
58
59#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
7f605299
DB
60msgid "Text beside icons"
61msgstr "Text brevid ikoner"
1469f737 62
e7f9874d 63#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
7f605299
DB
64msgid "Same as menu items"
65msgstr "Samma som menyalternativ"
1469f737 66
e7f9874d 67#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
7f605299
DB
68msgid "Small toolbar icon"
69msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
e7f9874d
DB
70
71#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
7f605299
DB
72msgid "Large toolbar icon"
73msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
e7f9874d
DB
74
75#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
7f605299
DB
76msgid "Same as buttons"
77msgstr "Samma som knappar"
eddc0c49 78
e7f9874d 79#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
7f605299
DB
80msgid "Same as drag icons"
81msgstr "Samma som flyttikoner"
1469f737 82
e7f9874d 83#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
7f605299
DB
84msgid "Same as dialogs"
85msgstr "Samma som informationsrutor"
eddc0c49 86
e7f9874d 87#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
7f605299
DB
88msgid "None"
89msgstr "Ingen"
1469f737 90
e7f9874d 91#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
7f605299
DB
92msgid "Slight"
93msgstr "Lite"
94
95#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
96msgid "Medium"
97msgstr "Mellan"
1469f737 98
e7f9874d 99#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
7f605299
DB
100msgid "Full"
101msgstr "Komplett"
1469f737 102
e7f9874d 103#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
7f605299
DB
104msgid "RGB"
105msgstr "RGB"
eddc0c49 106
e7f9874d 107#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
7f605299
DB
108msgid "BGR"
109msgstr "BGR"
e7f9874d 110
e7f9874d 111#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
7f605299
DB
112msgid "VRGB"
113msgstr "VRGB"
e7f9874d
DB
114
115#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
7f605299
DB
116msgid "VBGR"
117msgstr "VBGR"
eddc0c49 118
e7f9874d 119#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
7f605299
DB
120msgid "Preview of the selected widget style"
121msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
e7f9874d
DB
122
123#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
7f605299
DB
124msgid "_File"
125msgstr "_Arkiv"
e7f9874d
DB
126
127#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
7f605299
DB
128msgid "_Edit"
129msgstr "_Redigera"
eddc0c49 130
e7f9874d 131#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
7f605299
DB
132msgid "_Help"
133msgstr "_Hjälp"
eddc0c49 134
e7f9874d 135#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
7f605299
DB
136msgid "Radio Button"
137msgstr "Radioknapp"
eddc0c49 138
e7f9874d 139#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
7f605299
DB
140msgid "Check Button"
141msgstr "Kryssruta"
eddc0c49 142
e7f9874d 143#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
7f605299
DB
144msgid "button"
145msgstr "knapp"
e7f9874d
DB
146
147#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
7f605299
DB
148msgid "Demo"
149msgstr "Demo"
eddc0c49 150
e7f9874d 151#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
7f605299
DB
152msgid "Page1"
153msgstr "Sida 1"
e7f9874d
DB
154
155#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
7f605299
DB
156msgid "Page2"
157msgstr "Sida 2"
eddc0c49 158
e7f9874d 159#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
7f605299
DB
160msgid "Default font:"
161msgstr "Standardteckensnitt:"
eddc0c49 162
e7f9874d 163#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
7f605299
DB
164msgid "Widget"
165msgstr "Widget"
eddc0c49 166
e7f9874d 167#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
7f605299
DB
168msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
169msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
eddc0c49 170
e7f9874d 171#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
7f605299
DB
172msgid "Use customized color scheme"
173msgstr "Använd anpassat färgschema"
eddc0c49 174
e7f9874d 175#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
7f605299
DB
176msgid "Normal windows:"
177msgstr "Normalt fönster:"
e7f9874d
DB
178
179#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
7f605299
DB
180msgid "Text windows:"
181msgstr "Textfönster:"
eddc0c49 182
e7f9874d 183#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
7f605299
DB
184msgid "Selected items:"
185msgstr "Valda alternativ:"
1469f737 186
e7f9874d 187#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
7f605299
DB
188msgid "Tooltips:"
189msgstr "Verktygstips:"
c93a68c7 190
e7f9874d 191#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
7f605299
DB
192msgid "Background"
193msgstr "Bakgrund"
e7f9874d
DB
194
195#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
7f605299
DB
196msgid "Foreground"
197msgstr "Förgrund"
c93a68c7 198
e7f9874d 199#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
7f605299
DB
200msgid "Color"
201msgstr "Färg"
c93a68c7 202
e7f9874d 203#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
7f605299
DB
204msgid "Install"
205msgstr "Installera"
c93a68c7 206
e7f9874d 207#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
7f605299
DB
208msgid "Remove"
209msgstr "Ta bort"
eddc0c49 210
e7f9874d 211#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
7f605299
DB
212msgid "Preview of the selected icon theme"
213msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
c93a68c7 214
e7f9874d 215#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
7f605299
DB
216msgid "Icon Theme"
217msgstr "Ikontema"
c93a68c7 218
e7f9874d 219#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
7f605299
DB
220msgid "Preview of the selected cursor theme"
221msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
c93a68c7 222
e7f9874d 223#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
7f605299
DB
224msgid "Size of cursors"
225msgstr "Storlek på pekare"
c93a68c7 226
e7f9874d 227#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
7f605299
DB
228msgid "Smaller"
229msgstr "Mindre"
c93a68c7 230
e7f9874d 231#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
7f605299
DB
232msgid "Bigger"
233msgstr "Större"
c93a68c7 234
e7f9874d 235#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
7f605299
DB
236msgid ""
237"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
238"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
239"applications till next login."
240msgstr ""
241"<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
242"muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
243"gång du loggar in."
e7f9874d
DB
244
245#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
7f605299
DB
246msgid "Mouse Cursor"
247msgstr "Muspekare"
c93a68c7 248
e7f9874d 249#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
7f605299
DB
250msgid "Window Border"
251msgstr "Fönsterkant"
c93a68c7 252
e7f9874d 253#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
f38be2ba 254msgid "Enable antialiasing"
7f605299 255msgstr "Aktivera kantutjämning"
e7f9874d
DB
256
257#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
f38be2ba 258msgid "<b>Antialiasing</b>"
7f605299 259msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
c93a68c7 260
7f605299 261# hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
e7f9874d 262#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
7f605299
DB
263msgid "Enable hinting"
264msgstr "Aktivera hinting"
c93a68c7 265
e7f9874d 266#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
7f605299
DB
267msgid "Hinting style: "
268msgstr "Hinting-typ: "
1469f737 269
7f605299 270# hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
e7f9874d 271#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
7f605299
DB
272msgid "<b>Hinting</b>"
273msgstr "<b>Hinting</b>"
1469f737 274
e7f9874d 275#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
7f605299
DB
276msgid "Sub-pixel geometry: "
277msgstr "Subpixel-geometri: "
c93a68c7 278
7f605299 279# den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
e7f9874d 280#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
7f605299
DB
281msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
282msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
1469f737 283
e7f9874d 284#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
7f605299
DB
285msgid "Font"
286msgstr "Teckensnitt"
1469f737 287
e7f9874d 288#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
7f605299
DB
289msgid "Toolbar Style: "
290msgstr "Verktygsfältets stil: "
1469f737 291
e7f9874d 292#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
7f605299
DB
293msgid "Toolbar Icon Size: "
294msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
e7f9874d
DB
295
296#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
7f605299
DB
297msgid "Show images on buttons"
298msgstr "Visa bilder på knappar"
e7f9874d
DB
299
300#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
7f605299
DB
301msgid "Show images in menus"
302msgstr "Visa bilder i menyer"
1469f737 303
e7f9874d 304#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
7f605299
DB
305msgid "<b>GUI Options</b>"
306msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
1469f737 307
e7f9874d 308#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
7f605299
DB
309msgid "Play event sounds"
310msgstr "Spela händelseljud"
1469f737 311
e7f9874d 312#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
7f605299
DB
313msgid "Play event sounds as feedback to user input"
314msgstr "Spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
1469f737 315
e7f9874d 316#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
7f605299
DB
317msgid "<b>Sound Effect</b>"
318msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
1469f737 319
e7f9874d 320#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
7f605299
DB
321msgid "Other"
322msgstr "Annat"
1469f737 323
e7f9874d 324#: ../src/utils.c:217
1469f737
DB
325msgid "Select an icon theme"
326msgstr "Välj ikontema"
327
e7f9874d 328#: ../src/utils.c:224
1469f737
DB
329msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
330msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"