Adding upstream version 0.5.1.
[debian/lxappearance.git] / po / sv.po
CommitLineData
09ea0a61
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
bd2899cf 5#
bd2899cf
DB
6msgid ""
7msgstr ""
09ea0a61 8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
bd2899cf 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6ec93802
DB
10"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-07-22 17:34+0200\n"
09ea0a61
DB
12"Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sv\n"
bd2899cf 15"MIME-Version: 1.0\n"
09ea0a61 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
bd2899cf 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
09ea0a61
DB
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
bd2899cf 20
6ec93802 21#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
09ea0a61
DB
22msgid "Customize Look and Feel"
23msgstr "Hantera utseende och beteende"
bd2899cf 24
09ea0a61
DB
25#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
28
6ec93802
DB
29#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
09ea0a61 32
6ec93802 33#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
09ea0a61
DB
34msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
36
37#. Please replace this line with your own names, one name per line.
6ec93802 38#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
09ea0a61
DB
39msgid "translator-credits"
40msgstr ""
41"Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
42"\n"
43"Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
44"kommentarer!"
bd2899cf 45
6ec93802
DB
46#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
47msgid "<b>Antialising</b>"
48msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
49
50#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
09ea0a61
DB
51msgid "<b>GUI Options</b>"
52msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
bd2899cf 53
6ec93802
DB
54# hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
55#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
56msgid "<b>Hinting</b>"
57msgstr "<b>Hinting</b>"
58
59#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
09ea0a61
DB
60msgid ""
61"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
62"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
63"applications till next login."
64msgstr ""
65"<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
66"muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
67"gång du loggar in."
68
6ec93802 69#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
09ea0a61
DB
70msgid "<b>Sound Effect</b>"
71msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
72
6ec93802
DB
73# den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
74#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
75msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
76msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
77
78#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
79msgid "BGR"
80msgstr "BGR"
81
82#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
09ea0a61
DB
83msgid "Background"
84msgstr "Bakgrund"
bd2899cf 85
6ec93802 86#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
09ea0a61
DB
87msgid "Bigger"
88msgstr "Större"
89
6ec93802 90#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
a78e4e46
DB
91msgid "Check Button"
92msgstr "Kryssruta"
bd2899cf 93
6ec93802 94#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
09ea0a61
DB
95msgid "Color"
96msgstr "Färg"
97
6ec93802 98#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
09ea0a61
DB
99msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
100msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
101
6ec93802 102#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
09ea0a61
DB
103msgid "Default font:"
104msgstr "Standardteckensnitt:"
105
6ec93802 106#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
a78e4e46 107msgid "Demo"
09ea0a61 108msgstr "Demo"
bd2899cf 109
6ec93802
DB
110#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
111msgid "Enable antialising"
112msgstr "Aktivera kantutjämning"
113
114# hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
115#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
116msgid "Enable hinting"
117msgstr "Aktivera hinting"
118
119#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
120msgid "Font"
121msgstr "Teckensnitt"
122
123#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
09ea0a61
DB
124msgid "Foreground"
125msgstr "Förgrund"
bd2899cf 126
6ec93802
DB
127#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
128msgid "Full"
129msgstr "Komplett"
130
131#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
132msgid "Hinting style: "
133msgstr "Hinting-typ: "
134
135#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
09ea0a61
DB
136msgid "Icon Theme"
137msgstr "Ikontema"
bd2899cf 138
6ec93802 139#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
09ea0a61
DB
140msgid "Icons only"
141msgstr "Bara ikoner"
bd2899cf 142
6ec93802 143#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
09ea0a61
DB
144msgid "Install"
145msgstr "Installera"
bd2899cf 146
6ec93802 147#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
09ea0a61
DB
148msgid "Large toolbar icon"
149msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
bd2899cf 150
6ec93802
DB
151#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
152msgid "Medium"
153msgstr "Mellan"
154
155#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
09ea0a61
DB
156msgid "Mouse Cursor"
157msgstr "Muspekare"
bd2899cf 158
6ec93802
DB
159#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
160msgid "None"
161msgstr "Ingen"
162
163#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
09ea0a61
DB
164msgid "Normal windows:"
165msgstr "Normalt fönster:"
bd2899cf 166
6ec93802 167#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
09ea0a61
DB
168msgid "Other"
169msgstr "Annat"
bd2899cf 170
6ec93802 171#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
09ea0a61
DB
172msgid "Page1"
173msgstr "Sida 1"
bd2899cf 174
6ec93802 175#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
09ea0a61
DB
176msgid "Page2"
177msgstr "Sida 2"
bd2899cf 178
6ec93802 179#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
09ea0a61
DB
180msgid "Play event sounds"
181msgstr "Spela händelseljud"
bd2899cf 182
6ec93802
DB
183#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
184msgid "Play event sounds as feedback to user input"
185msgstr "Spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
186
187#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
09ea0a61
DB
188msgid "Preview of the selected cursor theme"
189msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
bd2899cf 190
6ec93802 191#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
09ea0a61
DB
192msgid "Preview of the selected icon theme"
193msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
194
6ec93802 195#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
09ea0a61
DB
196msgid "Preview of the selected widget style"
197msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
a78e4e46 198
6ec93802
DB
199#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
200msgid "RGB"
201msgstr "RGB"
202
203#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
09ea0a61
DB
204msgid "Radio Button"
205msgstr "Radioknapp"
a78e4e46 206
6ec93802 207#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
09ea0a61
DB
208msgid "Remove"
209msgstr "Ta bort"
a78e4e46 210
6ec93802 211#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
09ea0a61
DB
212msgid "Same as buttons"
213msgstr "Samma som knappar"
a78e4e46 214
6ec93802 215#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
09ea0a61
DB
216msgid "Same as dialogs"
217msgstr "Samma som informationsrutor"
bd2899cf 218
6ec93802 219#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
09ea0a61
DB
220msgid "Same as drag icons"
221msgstr "Samma som flyttikoner"
a78e4e46 222
6ec93802 223#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
09ea0a61
DB
224msgid "Same as menu items"
225msgstr "Samma som menyalternativ"
a78e4e46 226
6ec93802 227#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
09ea0a61
DB
228msgid "Selected items:"
229msgstr "Valda alternativ:"
a78e4e46 230
6ec93802 231#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
09ea0a61
DB
232msgid "Show images in menus"
233msgstr "Visa bilder i menyer"
a78e4e46 234
6ec93802 235#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
09ea0a61
DB
236msgid "Show images on buttons"
237msgstr "Visa bilder på knappar"
a78e4e46 238
6ec93802 239#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
09ea0a61
DB
240msgid "Size of cursors"
241msgstr "Storlek på pekare"
a78e4e46 242
6ec93802
DB
243#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
244msgid "Slight"
245msgstr "Lite"
246
247#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
09ea0a61
DB
248msgid "Small toolbar icon"
249msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
a78e4e46 250
6ec93802 251#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
09ea0a61
DB
252msgid "Smaller"
253msgstr "Mindre"
a78e4e46 254
6ec93802
DB
255#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
256msgid "Sub-pixel geometry: "
257msgstr "Subpixel-geometri: "
258
259#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
a78e4e46
DB
260msgid "Text below icons"
261msgstr "Text under ikoner"
262
6ec93802 263#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
a78e4e46 264msgid "Text beside icons"
09ea0a61 265msgstr "Text brevid ikoner"
a78e4e46 266
6ec93802 267#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
a78e4e46 268msgid "Text only"
09ea0a61
DB
269msgstr "Bara text"
270
6ec93802 271#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
09ea0a61
DB
272msgid "Text windows:"
273msgstr "Textfönster:"
274
6ec93802 275#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
09ea0a61 276msgid "Toolbar Icon Size: "
6ec93802 277msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
a78e4e46 278
6ec93802 279#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
a78e4e46 280msgid "Toolbar Style: "
09ea0a61
DB
281msgstr "Verktygsfältets stil: "
282
6ec93802 283#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
09ea0a61
DB
284msgid "Tooltips:"
285msgstr "Verktygstips:"
286
6ec93802 287#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
09ea0a61
DB
288msgid "Use customized color scheme"
289msgstr "Använd anpassat färgschema"
290
6ec93802
DB
291#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
292msgid "VBGR"
293msgstr "VBGR"
294
295#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
296msgid "VRGB"
297msgstr "VRGB"
298
299#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
09ea0a61
DB
300msgid "Widget"
301msgstr "Widget"
302
6ec93802 303#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
09ea0a61
DB
304msgid "Window Border"
305msgstr "Fönsterkant"
306
6ec93802 307#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
09ea0a61
DB
308msgid "_Edit"
309msgstr "_Redigera"
310
6ec93802 311#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
09ea0a61
DB
312msgid "_File"
313msgstr "_Arkiv"
314
6ec93802 315#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
09ea0a61
DB
316msgid "_Help"
317msgstr "_Hjälp"
318
6ec93802 319#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
09ea0a61
DB
320msgid "button"
321msgstr "knapp"
322
6ec93802 323#: ../src/utils.c:217
09ea0a61
DB
324msgid "Select an icon theme"
325msgstr "Välj ikontema"
326
6ec93802 327#: ../src/utils.c:224
09ea0a61
DB
328msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
329msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"