Add dbus support. (Closes: #720604)
[debian/lxappearance.git] / po / sv.po
CommitLineData
1469f737
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
eddc0c49 5#
eddc0c49
DB
6msgid ""
7msgstr ""
1469f737 8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
eddc0c49 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
ae1f8f29 10"POT-Creation-Date: 2012-09-23 14:57+0200\n"
e7f9874d 11"PO-Revision-Date: 2011-07-22 17:34+0200\n"
1469f737
DB
12"Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sv\n"
eddc0c49 15"MIME-Version: 1.0\n"
1469f737 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
eddc0c49 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
1469f737
DB
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
eddc0c49 20
7f605299 21#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
1469f737
DB
22msgid "Customize Look and Feel"
23msgstr "Hantera utseende och beteende"
eddc0c49 24
1469f737
DB
25#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
28
e7f9874d
DB
29#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
1469f737 32
e7f9874d 33#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
1469f737
DB
34msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
36
37#. Please replace this line with your own names, one name per line.
e7f9874d 38#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
1469f737
DB
39msgid "translator-credits"
40msgstr ""
41"Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
42"\n"
43"Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
44"kommentarer!"
eddc0c49 45
e7f9874d 46#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
7f605299
DB
47msgid "Icons only"
48msgstr "Bara ikoner"
e7f9874d
DB
49
50#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
7f605299
DB
51msgid "Text only"
52msgstr "Bara text"
eddc0c49 53
e7f9874d 54#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
7f605299
DB
55msgid "Text below icons"
56msgstr "Text under ikoner"
e7f9874d
DB
57
58#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
7f605299
DB
59msgid "Text beside icons"
60msgstr "Text brevid ikoner"
1469f737 61
e7f9874d 62#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
7f605299
DB
63msgid "Same as menu items"
64msgstr "Samma som menyalternativ"
1469f737 65
e7f9874d 66#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
7f605299
DB
67msgid "Small toolbar icon"
68msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
e7f9874d
DB
69
70#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
7f605299
DB
71msgid "Large toolbar icon"
72msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
e7f9874d
DB
73
74#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
7f605299
DB
75msgid "Same as buttons"
76msgstr "Samma som knappar"
eddc0c49 77
e7f9874d 78#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
7f605299
DB
79msgid "Same as drag icons"
80msgstr "Samma som flyttikoner"
1469f737 81
e7f9874d 82#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
7f605299
DB
83msgid "Same as dialogs"
84msgstr "Samma som informationsrutor"
eddc0c49 85
e7f9874d 86#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
7f605299
DB
87msgid "None"
88msgstr "Ingen"
1469f737 89
e7f9874d 90#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
7f605299
DB
91msgid "Slight"
92msgstr "Lite"
93
94#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
95msgid "Medium"
96msgstr "Mellan"
1469f737 97
e7f9874d 98#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
7f605299
DB
99msgid "Full"
100msgstr "Komplett"
1469f737 101
e7f9874d 102#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
7f605299
DB
103msgid "RGB"
104msgstr "RGB"
eddc0c49 105
e7f9874d 106#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
7f605299
DB
107msgid "BGR"
108msgstr "BGR"
e7f9874d 109
e7f9874d 110#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
7f605299
DB
111msgid "VRGB"
112msgstr "VRGB"
e7f9874d
DB
113
114#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
7f605299
DB
115msgid "VBGR"
116msgstr "VBGR"
eddc0c49 117
e7f9874d 118#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
7f605299
DB
119msgid "Preview of the selected widget style"
120msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
e7f9874d
DB
121
122#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
7f605299
DB
123msgid "_File"
124msgstr "_Arkiv"
e7f9874d
DB
125
126#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
7f605299
DB
127msgid "_Edit"
128msgstr "_Redigera"
eddc0c49 129
e7f9874d 130#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
7f605299
DB
131msgid "_Help"
132msgstr "_Hjälp"
eddc0c49 133
e7f9874d 134#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
7f605299
DB
135msgid "Radio Button"
136msgstr "Radioknapp"
eddc0c49 137
e7f9874d 138#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
7f605299
DB
139msgid "Check Button"
140msgstr "Kryssruta"
eddc0c49 141
e7f9874d 142#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
7f605299
DB
143msgid "button"
144msgstr "knapp"
e7f9874d
DB
145
146#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
7f605299
DB
147msgid "Demo"
148msgstr "Demo"
eddc0c49 149
e7f9874d 150#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
7f605299
DB
151msgid "Page1"
152msgstr "Sida 1"
e7f9874d
DB
153
154#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
7f605299
DB
155msgid "Page2"
156msgstr "Sida 2"
eddc0c49 157
e7f9874d 158#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
7f605299
DB
159msgid "Default font:"
160msgstr "Standardteckensnitt:"
eddc0c49 161
e7f9874d 162#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
7f605299
DB
163msgid "Widget"
164msgstr "Widget"
eddc0c49 165
e7f9874d 166#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
7f605299
DB
167msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
168msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
eddc0c49 169
e7f9874d 170#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
7f605299
DB
171msgid "Use customized color scheme"
172msgstr "Använd anpassat färgschema"
eddc0c49 173
e7f9874d 174#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
7f605299
DB
175msgid "Normal windows:"
176msgstr "Normalt fönster:"
e7f9874d
DB
177
178#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
7f605299
DB
179msgid "Text windows:"
180msgstr "Textfönster:"
eddc0c49 181
e7f9874d 182#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
7f605299
DB
183msgid "Selected items:"
184msgstr "Valda alternativ:"
1469f737 185
e7f9874d 186#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
7f605299
DB
187msgid "Tooltips:"
188msgstr "Verktygstips:"
c93a68c7 189
e7f9874d 190#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
7f605299
DB
191msgid "Background"
192msgstr "Bakgrund"
e7f9874d
DB
193
194#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
7f605299
DB
195msgid "Foreground"
196msgstr "Förgrund"
c93a68c7 197
e7f9874d 198#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
7f605299
DB
199msgid "Color"
200msgstr "Färg"
c93a68c7 201
e7f9874d 202#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
7f605299
DB
203msgid "Install"
204msgstr "Installera"
c93a68c7 205
e7f9874d 206#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
7f605299
DB
207msgid "Remove"
208msgstr "Ta bort"
eddc0c49 209
e7f9874d 210#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
7f605299
DB
211msgid "Preview of the selected icon theme"
212msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
c93a68c7 213
e7f9874d 214#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
7f605299
DB
215msgid "Icon Theme"
216msgstr "Ikontema"
c93a68c7 217
e7f9874d 218#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
7f605299
DB
219msgid "Preview of the selected cursor theme"
220msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
c93a68c7 221
e7f9874d 222#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
7f605299
DB
223msgid "Size of cursors"
224msgstr "Storlek på pekare"
c93a68c7 225
e7f9874d 226#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
7f605299
DB
227msgid "Smaller"
228msgstr "Mindre"
c93a68c7 229
e7f9874d 230#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
7f605299
DB
231msgid "Bigger"
232msgstr "Större"
c93a68c7 233
e7f9874d 234#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
7f605299
DB
235msgid ""
236"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
237"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
238"applications till next login."
239msgstr ""
240"<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
241"muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
242"gång du loggar in."
e7f9874d
DB
243
244#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
7f605299
DB
245msgid "Mouse Cursor"
246msgstr "Muspekare"
c93a68c7 247
e7f9874d 248#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
7f605299
DB
249msgid "Window Border"
250msgstr "Fönsterkant"
c93a68c7 251
e7f9874d 252#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
7f605299
DB
253msgid "Enable antialising"
254msgstr "Aktivera kantutjämning"
e7f9874d
DB
255
256#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
7f605299
DB
257msgid "<b>Antialising</b>"
258msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
c93a68c7 259
7f605299 260# hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
e7f9874d 261#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
7f605299
DB
262msgid "Enable hinting"
263msgstr "Aktivera hinting"
c93a68c7 264
e7f9874d 265#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
7f605299
DB
266msgid "Hinting style: "
267msgstr "Hinting-typ: "
1469f737 268
7f605299 269# hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
e7f9874d 270#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
7f605299
DB
271msgid "<b>Hinting</b>"
272msgstr "<b>Hinting</b>"
1469f737 273
e7f9874d 274#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
7f605299
DB
275msgid "Sub-pixel geometry: "
276msgstr "Subpixel-geometri: "
c93a68c7 277
7f605299 278# den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
e7f9874d 279#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
7f605299
DB
280msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
281msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
1469f737 282
e7f9874d 283#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
7f605299
DB
284msgid "Font"
285msgstr "Teckensnitt"
1469f737 286
e7f9874d 287#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
7f605299
DB
288msgid "Toolbar Style: "
289msgstr "Verktygsfältets stil: "
1469f737 290
e7f9874d 291#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
7f605299
DB
292msgid "Toolbar Icon Size: "
293msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
e7f9874d
DB
294
295#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
7f605299
DB
296msgid "Show images on buttons"
297msgstr "Visa bilder på knappar"
e7f9874d
DB
298
299#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
7f605299
DB
300msgid "Show images in menus"
301msgstr "Visa bilder i menyer"
1469f737 302
e7f9874d 303#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
7f605299
DB
304msgid "<b>GUI Options</b>"
305msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
1469f737 306
e7f9874d 307#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
7f605299
DB
308msgid "Play event sounds"
309msgstr "Spela händelseljud"
1469f737 310
e7f9874d 311#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
7f605299
DB
312msgid "Play event sounds as feedback to user input"
313msgstr "Spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
1469f737 314
e7f9874d 315#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
7f605299
DB
316msgid "<b>Sound Effect</b>"
317msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
1469f737 318
e7f9874d 319#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
7f605299
DB
320msgid "Other"
321msgstr "Annat"
1469f737 322
e7f9874d 323#: ../src/utils.c:217
1469f737
DB
324msgid "Select an icon theme"
325msgstr "Välj ikontema"
326
e7f9874d 327#: ../src/utils.c:224
1469f737
DB
328msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
329msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"