Releasing debian version 0.6.3-1.
[debian/lxappearance.git] / po / sv.po
CommitLineData
1469f737
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
eddc0c49 5#
eddc0c49
DB
6msgid ""
7msgstr ""
1469f737 8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
eddc0c49 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
82c4ef88
AG
10"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2015-08-17 01:28+0000\n"
12"Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
1469f737
DB
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sv\n"
eddc0c49 15"MIME-Version: 1.0\n"
1469f737 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
eddc0c49 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
1469f737 18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
82c4ef88
AG
19"X-Generator: Pootle 2.7\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1439774915.242510\n"
eddc0c49 21
82c4ef88 22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
1469f737
DB
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Hantera utseende och beteende"
eddc0c49 25
1469f737
DB
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
29
82c4ef88
AG
30#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
31msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
32msgstr ""
33
34#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
35#, fuzzy
36msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
e7f9874d 37msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
1469f737 38
82c4ef88 39#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
1469f737
DB
40msgid "Customizes look and feel of your desktop"
41msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
42
43#. Please replace this line with your own names, one name per line.
82c4ef88 44#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
1469f737
DB
45msgid "translator-credits"
46msgstr ""
47"Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
48"\n"
49"Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
50"kommentarer!"
eddc0c49 51
82c4ef88 52#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
7f605299
DB
53msgid "Preview of the selected widget style"
54msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
e7f9874d 55
82c4ef88 56#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
7f605299
DB
57msgid "_File"
58msgstr "_Arkiv"
e7f9874d 59
82c4ef88 60#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
7f605299
DB
61msgid "_Edit"
62msgstr "_Redigera"
eddc0c49 63
82c4ef88 64#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
7f605299
DB
65msgid "_Help"
66msgstr "_Hjälp"
eddc0c49 67
82c4ef88 68#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
7f605299
DB
69msgid "Radio Button"
70msgstr "Radioknapp"
eddc0c49 71
82c4ef88 72#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
7f605299
DB
73msgid "Check Button"
74msgstr "Kryssruta"
eddc0c49 75
82c4ef88 76#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
7f605299
DB
77msgid "button"
78msgstr "knapp"
e7f9874d 79
82c4ef88 80#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
7f605299
DB
81msgid "Demo"
82msgstr "Demo"
eddc0c49 83
82c4ef88 84#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
7f605299
DB
85msgid "Page1"
86msgstr "Sida 1"
e7f9874d 87
82c4ef88 88#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
7f605299
DB
89msgid "Page2"
90msgstr "Sida 2"
eddc0c49 91
82c4ef88 92#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
7f605299
DB
93msgid "Default font:"
94msgstr "Standardteckensnitt:"
eddc0c49 95
82c4ef88 96#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
7f605299
DB
97msgid "Widget"
98msgstr "Widget"
eddc0c49 99
82c4ef88 100#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
7f605299
DB
101msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
102msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
eddc0c49 103
82c4ef88 104#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
7f605299
DB
105msgid "Use customized color scheme"
106msgstr "Använd anpassat färgschema"
eddc0c49 107
82c4ef88 108#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
7f605299
DB
109msgid "Normal windows:"
110msgstr "Normalt fönster:"
e7f9874d 111
82c4ef88 112#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
7f605299
DB
113msgid "Text windows:"
114msgstr "Textfönster:"
eddc0c49 115
82c4ef88 116#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
7f605299
DB
117msgid "Selected items:"
118msgstr "Valda alternativ:"
1469f737 119
82c4ef88 120#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
7f605299
DB
121msgid "Tooltips:"
122msgstr "Verktygstips:"
c93a68c7 123
82c4ef88 124#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
7f605299
DB
125msgid "Background"
126msgstr "Bakgrund"
e7f9874d 127
82c4ef88 128#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
7f605299
DB
129msgid "Foreground"
130msgstr "Förgrund"
c93a68c7 131
82c4ef88 132#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
7f605299
DB
133msgid "Color"
134msgstr "Färg"
c93a68c7 135
82c4ef88 136#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
7f605299
DB
137msgid "Install"
138msgstr "Installera"
c93a68c7 139
82c4ef88 140#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
7f605299
DB
141msgid "Remove"
142msgstr "Ta bort"
eddc0c49 143
82c4ef88 144#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
7f605299
DB
145msgid "Preview of the selected icon theme"
146msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
c93a68c7 147
82c4ef88 148#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
7f605299
DB
149msgid "Icon Theme"
150msgstr "Ikontema"
c93a68c7 151
82c4ef88 152#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
7f605299
DB
153msgid "Preview of the selected cursor theme"
154msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
c93a68c7 155
82c4ef88 156#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
7f605299
DB
157msgid "Size of cursors"
158msgstr "Storlek på pekare"
c93a68c7 159
82c4ef88 160#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
7f605299
DB
161msgid "Smaller"
162msgstr "Mindre"
c93a68c7 163
82c4ef88 164#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
7f605299
DB
165msgid "Bigger"
166msgstr "Större"
c93a68c7 167
82c4ef88 168#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
7f605299
DB
169msgid ""
170"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
171"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
172"applications till next login."
173msgstr ""
174"<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
175"muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
176"gång du loggar in."
e7f9874d 177
82c4ef88 178#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
7f605299
DB
179msgid "Mouse Cursor"
180msgstr "Muspekare"
c93a68c7 181
82c4ef88 182#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
7f605299
DB
183msgid "Window Border"
184msgstr "Fönsterkant"
c93a68c7 185
82c4ef88 186#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
f38be2ba 187msgid "Enable antialiasing"
7f605299 188msgstr "Aktivera kantutjämning"
e7f9874d 189
82c4ef88 190#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
f38be2ba 191msgid "<b>Antialiasing</b>"
7f605299 192msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
c93a68c7 193
7f605299 194# hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
82c4ef88 195#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
7f605299
DB
196msgid "Enable hinting"
197msgstr "Aktivera hinting"
c93a68c7 198
82c4ef88 199#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
7f605299
DB
200msgid "Hinting style: "
201msgstr "Hinting-typ: "
1469f737 202
7f605299 203# hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
82c4ef88 204#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
7f605299
DB
205msgid "<b>Hinting</b>"
206msgstr "<b>Hinting</b>"
1469f737 207
82c4ef88 208#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
7f605299
DB
209msgid "Sub-pixel geometry: "
210msgstr "Subpixel-geometri: "
c93a68c7 211
7f605299 212# den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
82c4ef88 213#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
7f605299
DB
214msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
215msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
1469f737 216
82c4ef88 217#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
7f605299
DB
218msgid "Font"
219msgstr "Teckensnitt"
1469f737 220
82c4ef88 221#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
7f605299
DB
222msgid "Toolbar Style: "
223msgstr "Verktygsfältets stil: "
1469f737 224
82c4ef88 225#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
7f605299
DB
226msgid "Toolbar Icon Size: "
227msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
e7f9874d 228
82c4ef88 229#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
7f605299
DB
230msgid "Show images on buttons"
231msgstr "Visa bilder på knappar"
e7f9874d 232
82c4ef88 233#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
7f605299
DB
234msgid "Show images in menus"
235msgstr "Visa bilder i menyer"
1469f737 236
82c4ef88 237#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
7f605299
DB
238msgid "<b>GUI Options</b>"
239msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
1469f737 240
82c4ef88
AG
241#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
242msgid "Keyboard theme:"
243msgstr ""
244
245#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
246#, fuzzy
247msgid "<b>Keyboard Options</b>"
248msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
249
250#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
7f605299
DB
251msgid "Play event sounds"
252msgstr "Spela händelseljud"
1469f737 253
82c4ef88 254#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
7f605299
DB
255msgid "Play event sounds as feedback to user input"
256msgstr "Spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
1469f737 257
82c4ef88 258#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
7f605299
DB
259msgid "<b>Sound Effect</b>"
260msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
1469f737 261
82c4ef88
AG
262#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
263msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
264msgstr ""
265
266#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
267msgid "<b>Accessibility</b>"
268msgstr ""
269
270#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
7f605299
DB
271msgid "Other"
272msgstr "Annat"
1469f737 273
82c4ef88
AG
274#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
275msgid "None"
276msgstr "Ingen"
277
278#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
279msgid "RGB"
280msgstr "RGB"
281
282#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
283msgid "BGR"
284msgstr "BGR"
285
286#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
287msgid "VRGB"
288msgstr "VRGB"
289
290#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
291msgid "VBGR"
292msgstr "VBGR"
293
294#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
295msgid "Slight"
296msgstr "Lite"
297
298#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
299msgid "Medium"
300msgstr "Mellan"
301
302#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
303msgid "Full"
304msgstr "Komplett"
305
306#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
307msgid "Same as menu items"
308msgstr "Samma som menyalternativ"
309
310#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
311msgid "Small toolbar icon"
312msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
313
314#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
315msgid "Large toolbar icon"
316msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
317
318#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
319msgid "Same as buttons"
320msgstr "Samma som knappar"
321
322#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
323msgid "Same as drag icons"
324msgstr "Samma som flyttikoner"
325
326#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
327msgid "Same as dialogs"
328msgstr "Samma som informationsrutor"
329
330#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
331msgid "Icons only"
332msgstr "Bara ikoner"
333
334#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
335msgid "Text only"
336msgstr "Bara text"
337
338#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
339msgid "Text below icons"
340msgstr "Text under ikoner"
341
342#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
343msgid "Text beside icons"
344msgstr "Text brevid ikoner"
345
346#: ../src/utils.c:216
1469f737
DB
347msgid "Select an icon theme"
348msgstr "Välj ikontema"
349
82c4ef88 350#: ../src/utils.c:223
1469f737
DB
351msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
352msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"
82c4ef88
AG
353
354#: ../src/color-scheme.c:299
355msgid ""
356"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
357msgstr ""