Adding upstream version 0.6.2.
[debian/lxappearance.git] / po / sv.po
CommitLineData
09ea0a61
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
bd2899cf 5#
bd2899cf
DB
6msgid ""
7msgstr ""
09ea0a61 8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
bd2899cf 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8a116557
AG
10"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2015-08-17 01:28+0000\n"
12"Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
09ea0a61
DB
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sv\n"
bd2899cf 15"MIME-Version: 1.0\n"
09ea0a61 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
bd2899cf 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
09ea0a61 18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
8a116557
AG
19"X-Generator: Pootle 2.7\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1439774915.242510\n"
bd2899cf 21
8a116557 22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
09ea0a61
DB
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Hantera utseende och beteende"
bd2899cf 25
09ea0a61
DB
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
29
8a116557
AG
30#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
31msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
32msgstr ""
33
34#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
35#, fuzzy
36msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
6ec93802 37msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
09ea0a61 38
8a116557 39#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
09ea0a61
DB
40msgid "Customizes look and feel of your desktop"
41msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
42
43#. Please replace this line with your own names, one name per line.
8a116557 44#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
09ea0a61
DB
45msgid "translator-credits"
46msgstr ""
47"Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
48"\n"
49"Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
50"kommentarer!"
bd2899cf 51
8a116557 52#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
70478930
DB
53msgid "Preview of the selected widget style"
54msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
6ec93802 55
8a116557 56#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
70478930
DB
57msgid "_File"
58msgstr "_Arkiv"
6ec93802 59
8a116557 60#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
70478930
DB
61msgid "_Edit"
62msgstr "_Redigera"
bd2899cf 63
8a116557 64#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
70478930
DB
65msgid "_Help"
66msgstr "_Hjälp"
bd2899cf 67
8a116557 68#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
70478930
DB
69msgid "Radio Button"
70msgstr "Radioknapp"
bd2899cf 71
8a116557 72#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
70478930
DB
73msgid "Check Button"
74msgstr "Kryssruta"
bd2899cf 75
8a116557 76#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
70478930
DB
77msgid "button"
78msgstr "knapp"
6ec93802 79
8a116557 80#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
70478930
DB
81msgid "Demo"
82msgstr "Demo"
bd2899cf 83
8a116557 84#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
70478930
DB
85msgid "Page1"
86msgstr "Sida 1"
6ec93802 87
8a116557 88#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
70478930
DB
89msgid "Page2"
90msgstr "Sida 2"
bd2899cf 91
8a116557 92#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
70478930
DB
93msgid "Default font:"
94msgstr "Standardteckensnitt:"
bd2899cf 95
8a116557 96#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
70478930
DB
97msgid "Widget"
98msgstr "Widget"
bd2899cf 99
8a116557 100#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
70478930
DB
101msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
102msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
bd2899cf 103
8a116557 104#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
70478930
DB
105msgid "Use customized color scheme"
106msgstr "Använd anpassat färgschema"
bd2899cf 107
8a116557 108#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
70478930
DB
109msgid "Normal windows:"
110msgstr "Normalt fönster:"
6ec93802 111
8a116557 112#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
70478930
DB
113msgid "Text windows:"
114msgstr "Textfönster:"
bd2899cf 115
8a116557 116#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
70478930
DB
117msgid "Selected items:"
118msgstr "Valda alternativ:"
09ea0a61 119
8a116557 120#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
70478930
DB
121msgid "Tooltips:"
122msgstr "Verktygstips:"
a78e4e46 123
8a116557 124#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
70478930
DB
125msgid "Background"
126msgstr "Bakgrund"
6ec93802 127
8a116557 128#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
70478930
DB
129msgid "Foreground"
130msgstr "Förgrund"
a78e4e46 131
8a116557 132#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
70478930
DB
133msgid "Color"
134msgstr "Färg"
a78e4e46 135
8a116557 136#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
70478930
DB
137msgid "Install"
138msgstr "Installera"
a78e4e46 139
8a116557 140#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
70478930
DB
141msgid "Remove"
142msgstr "Ta bort"
bd2899cf 143
8a116557 144#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
70478930
DB
145msgid "Preview of the selected icon theme"
146msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
a78e4e46 147
8a116557 148#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
70478930
DB
149msgid "Icon Theme"
150msgstr "Ikontema"
a78e4e46 151
8a116557 152#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
70478930
DB
153msgid "Preview of the selected cursor theme"
154msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
a78e4e46 155
8a116557 156#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
70478930
DB
157msgid "Size of cursors"
158msgstr "Storlek på pekare"
a78e4e46 159
8a116557 160#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
70478930
DB
161msgid "Smaller"
162msgstr "Mindre"
a78e4e46 163
8a116557 164#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
70478930
DB
165msgid "Bigger"
166msgstr "Större"
a78e4e46 167
8a116557 168#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
70478930
DB
169msgid ""
170"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
171"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
172"applications till next login."
173msgstr ""
174"<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
175"muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
176"gång du loggar in."
6ec93802 177
8a116557 178#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
70478930
DB
179msgid "Mouse Cursor"
180msgstr "Muspekare"
a78e4e46 181
8a116557 182#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
70478930
DB
183msgid "Window Border"
184msgstr "Fönsterkant"
a78e4e46 185
8a116557 186#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
0fe00023 187msgid "Enable antialiasing"
70478930 188msgstr "Aktivera kantutjämning"
6ec93802 189
8a116557 190#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
0fe00023 191msgid "<b>Antialiasing</b>"
70478930 192msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
a78e4e46 193
70478930 194# hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
8a116557 195#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
70478930
DB
196msgid "Enable hinting"
197msgstr "Aktivera hinting"
a78e4e46 198
8a116557 199#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
70478930
DB
200msgid "Hinting style: "
201msgstr "Hinting-typ: "
09ea0a61 202
70478930 203# hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
8a116557 204#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
70478930
DB
205msgid "<b>Hinting</b>"
206msgstr "<b>Hinting</b>"
09ea0a61 207
8a116557 208#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
70478930
DB
209msgid "Sub-pixel geometry: "
210msgstr "Subpixel-geometri: "
a78e4e46 211
70478930 212# den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
8a116557 213#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
70478930
DB
214msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
215msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
09ea0a61 216
8a116557 217#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
70478930
DB
218msgid "Font"
219msgstr "Teckensnitt"
09ea0a61 220
8a116557 221#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
70478930
DB
222msgid "Toolbar Style: "
223msgstr "Verktygsfältets stil: "
09ea0a61 224
8a116557 225#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
70478930
DB
226msgid "Toolbar Icon Size: "
227msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
6ec93802 228
8a116557 229#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
70478930
DB
230msgid "Show images on buttons"
231msgstr "Visa bilder på knappar"
6ec93802 232
8a116557 233#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
70478930
DB
234msgid "Show images in menus"
235msgstr "Visa bilder i menyer"
09ea0a61 236
8a116557 237#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
70478930
DB
238msgid "<b>GUI Options</b>"
239msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
09ea0a61 240
8a116557
AG
241#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
242msgid "Keyboard theme:"
243msgstr ""
244
245#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
246#, fuzzy
247msgid "<b>Keyboard Options</b>"
248msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
249
250#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
70478930
DB
251msgid "Play event sounds"
252msgstr "Spela händelseljud"
09ea0a61 253
8a116557 254#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
70478930
DB
255msgid "Play event sounds as feedback to user input"
256msgstr "Spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
09ea0a61 257
8a116557 258#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
70478930
DB
259msgid "<b>Sound Effect</b>"
260msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
09ea0a61 261
8a116557
AG
262#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
263msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
264msgstr ""
265
266#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
267msgid "<b>Accessibility</b>"
268msgstr ""
269
270#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
70478930
DB
271msgid "Other"
272msgstr "Annat"
09ea0a61 273
8a116557
AG
274#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
275msgid "None"
276msgstr "Ingen"
277
278#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
279msgid "RGB"
280msgstr "RGB"
281
282#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
283msgid "BGR"
284msgstr "BGR"
285
286#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
287msgid "VRGB"
288msgstr "VRGB"
289
290#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
291msgid "VBGR"
292msgstr "VBGR"
293
294#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
295msgid "Slight"
296msgstr "Lite"
297
298#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
299msgid "Medium"
300msgstr "Mellan"
301
302#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
303msgid "Full"
304msgstr "Komplett"
305
306#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
307msgid "Same as menu items"
308msgstr "Samma som menyalternativ"
309
310#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
311msgid "Small toolbar icon"
312msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
313
314#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
315msgid "Large toolbar icon"
316msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
317
318#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
319msgid "Same as buttons"
320msgstr "Samma som knappar"
321
322#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
323msgid "Same as drag icons"
324msgstr "Samma som flyttikoner"
325
326#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
327msgid "Same as dialogs"
328msgstr "Samma som informationsrutor"
329
330#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
331msgid "Icons only"
332msgstr "Bara ikoner"
333
334#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
335msgid "Text only"
336msgstr "Bara text"
337
338#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
339msgid "Text below icons"
340msgstr "Text under ikoner"
341
342#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
343msgid "Text beside icons"
344msgstr "Text brevid ikoner"
345
346#: ../src/utils.c:216
09ea0a61
DB
347msgid "Select an icon theme"
348msgstr "Välj ikontema"
349
8a116557 350#: ../src/utils.c:223
09ea0a61
DB
351msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
352msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"
8a116557
AG
353
354#: ../src/color-scheme.c:299
355msgid ""
356"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
357msgstr ""