Adding upstream version 0.6.0.
[debian/lxappearance.git] / po / sv.po
CommitLineData
09ea0a61
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
bd2899cf 5#
bd2899cf
DB
6msgid ""
7msgstr ""
09ea0a61 8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
bd2899cf 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
96072c6f 10"POT-Creation-Date: 2013-12-30 11:30+0100\n"
0fe00023 11"PO-Revision-Date: 2013-12-20 12:11+0000\n"
09ea0a61
DB
12"Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sv\n"
bd2899cf 15"MIME-Version: 1.0\n"
09ea0a61 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
bd2899cf 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
09ea0a61 18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
0fe00023
AG
19"X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1387541468.0\n"
bd2899cf 21
70478930 22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
09ea0a61
DB
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Hantera utseende och beteende"
bd2899cf 25
09ea0a61
DB
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
29
6ec93802
DB
30#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
31msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
09ea0a61 33
6ec93802 34#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
09ea0a61
DB
35msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
37
38#. Please replace this line with your own names, one name per line.
6ec93802 39#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
09ea0a61
DB
40msgid "translator-credits"
41msgstr ""
42"Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
43"\n"
44"Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
45"kommentarer!"
bd2899cf 46
6ec93802 47#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
70478930
DB
48msgid "Icons only"
49msgstr "Bara ikoner"
6ec93802
DB
50
51#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
70478930
DB
52msgid "Text only"
53msgstr "Bara text"
bd2899cf 54
6ec93802 55#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
70478930
DB
56msgid "Text below icons"
57msgstr "Text under ikoner"
6ec93802
DB
58
59#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
70478930
DB
60msgid "Text beside icons"
61msgstr "Text brevid ikoner"
09ea0a61 62
6ec93802 63#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
70478930
DB
64msgid "Same as menu items"
65msgstr "Samma som menyalternativ"
09ea0a61 66
6ec93802 67#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
70478930
DB
68msgid "Small toolbar icon"
69msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
6ec93802
DB
70
71#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
70478930
DB
72msgid "Large toolbar icon"
73msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
6ec93802
DB
74
75#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
70478930
DB
76msgid "Same as buttons"
77msgstr "Samma som knappar"
bd2899cf 78
6ec93802 79#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
70478930
DB
80msgid "Same as drag icons"
81msgstr "Samma som flyttikoner"
09ea0a61 82
6ec93802 83#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
70478930
DB
84msgid "Same as dialogs"
85msgstr "Samma som informationsrutor"
bd2899cf 86
6ec93802 87#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
70478930
DB
88msgid "None"
89msgstr "Ingen"
09ea0a61 90
6ec93802 91#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
70478930
DB
92msgid "Slight"
93msgstr "Lite"
94
95#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
96msgid "Medium"
97msgstr "Mellan"
09ea0a61 98
6ec93802 99#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
70478930
DB
100msgid "Full"
101msgstr "Komplett"
09ea0a61 102
6ec93802 103#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
70478930
DB
104msgid "RGB"
105msgstr "RGB"
bd2899cf 106
6ec93802 107#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
70478930
DB
108msgid "BGR"
109msgstr "BGR"
6ec93802 110
6ec93802 111#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
70478930
DB
112msgid "VRGB"
113msgstr "VRGB"
6ec93802
DB
114
115#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
70478930
DB
116msgid "VBGR"
117msgstr "VBGR"
bd2899cf 118
6ec93802 119#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
70478930
DB
120msgid "Preview of the selected widget style"
121msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
6ec93802
DB
122
123#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
70478930
DB
124msgid "_File"
125msgstr "_Arkiv"
6ec93802
DB
126
127#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
70478930
DB
128msgid "_Edit"
129msgstr "_Redigera"
bd2899cf 130
6ec93802 131#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
70478930
DB
132msgid "_Help"
133msgstr "_Hjälp"
bd2899cf 134
6ec93802 135#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
70478930
DB
136msgid "Radio Button"
137msgstr "Radioknapp"
bd2899cf 138
6ec93802 139#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
70478930
DB
140msgid "Check Button"
141msgstr "Kryssruta"
bd2899cf 142
6ec93802 143#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
70478930
DB
144msgid "button"
145msgstr "knapp"
6ec93802
DB
146
147#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
70478930
DB
148msgid "Demo"
149msgstr "Demo"
bd2899cf 150
6ec93802 151#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
70478930
DB
152msgid "Page1"
153msgstr "Sida 1"
6ec93802
DB
154
155#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
70478930
DB
156msgid "Page2"
157msgstr "Sida 2"
bd2899cf 158
6ec93802 159#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
70478930
DB
160msgid "Default font:"
161msgstr "Standardteckensnitt:"
bd2899cf 162
6ec93802 163#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
70478930
DB
164msgid "Widget"
165msgstr "Widget"
bd2899cf 166
6ec93802 167#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
70478930
DB
168msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
169msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
bd2899cf 170
6ec93802 171#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
70478930
DB
172msgid "Use customized color scheme"
173msgstr "Använd anpassat färgschema"
bd2899cf 174
6ec93802 175#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
70478930
DB
176msgid "Normal windows:"
177msgstr "Normalt fönster:"
6ec93802
DB
178
179#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
70478930
DB
180msgid "Text windows:"
181msgstr "Textfönster:"
bd2899cf 182
6ec93802 183#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
70478930
DB
184msgid "Selected items:"
185msgstr "Valda alternativ:"
09ea0a61 186
6ec93802 187#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
70478930
DB
188msgid "Tooltips:"
189msgstr "Verktygstips:"
a78e4e46 190
6ec93802 191#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
70478930
DB
192msgid "Background"
193msgstr "Bakgrund"
6ec93802
DB
194
195#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
70478930
DB
196msgid "Foreground"
197msgstr "Förgrund"
a78e4e46 198
6ec93802 199#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
70478930
DB
200msgid "Color"
201msgstr "Färg"
a78e4e46 202
6ec93802 203#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
70478930
DB
204msgid "Install"
205msgstr "Installera"
a78e4e46 206
6ec93802 207#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
70478930
DB
208msgid "Remove"
209msgstr "Ta bort"
bd2899cf 210
6ec93802 211#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
70478930
DB
212msgid "Preview of the selected icon theme"
213msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
a78e4e46 214
6ec93802 215#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
70478930
DB
216msgid "Icon Theme"
217msgstr "Ikontema"
a78e4e46 218
6ec93802 219#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
70478930
DB
220msgid "Preview of the selected cursor theme"
221msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
a78e4e46 222
6ec93802 223#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
70478930
DB
224msgid "Size of cursors"
225msgstr "Storlek på pekare"
a78e4e46 226
6ec93802 227#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
70478930
DB
228msgid "Smaller"
229msgstr "Mindre"
a78e4e46 230
6ec93802 231#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
70478930
DB
232msgid "Bigger"
233msgstr "Större"
a78e4e46 234
6ec93802 235#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
70478930
DB
236msgid ""
237"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
238"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
239"applications till next login."
240msgstr ""
241"<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
242"muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
243"gång du loggar in."
6ec93802
DB
244
245#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
70478930
DB
246msgid "Mouse Cursor"
247msgstr "Muspekare"
a78e4e46 248
6ec93802 249#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
70478930
DB
250msgid "Window Border"
251msgstr "Fönsterkant"
a78e4e46 252
6ec93802 253#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
0fe00023 254msgid "Enable antialiasing"
70478930 255msgstr "Aktivera kantutjämning"
6ec93802
DB
256
257#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
0fe00023 258msgid "<b>Antialiasing</b>"
70478930 259msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
a78e4e46 260
70478930 261# hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
6ec93802 262#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
70478930
DB
263msgid "Enable hinting"
264msgstr "Aktivera hinting"
a78e4e46 265
6ec93802 266#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
70478930
DB
267msgid "Hinting style: "
268msgstr "Hinting-typ: "
09ea0a61 269
70478930 270# hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
6ec93802 271#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
70478930
DB
272msgid "<b>Hinting</b>"
273msgstr "<b>Hinting</b>"
09ea0a61 274
6ec93802 275#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
70478930
DB
276msgid "Sub-pixel geometry: "
277msgstr "Subpixel-geometri: "
a78e4e46 278
70478930 279# den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
6ec93802 280#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
70478930
DB
281msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
282msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
09ea0a61 283
6ec93802 284#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
70478930
DB
285msgid "Font"
286msgstr "Teckensnitt"
09ea0a61 287
6ec93802 288#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
70478930
DB
289msgid "Toolbar Style: "
290msgstr "Verktygsfältets stil: "
09ea0a61 291
6ec93802 292#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
70478930
DB
293msgid "Toolbar Icon Size: "
294msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
6ec93802
DB
295
296#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
70478930
DB
297msgid "Show images on buttons"
298msgstr "Visa bilder på knappar"
6ec93802
DB
299
300#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
70478930
DB
301msgid "Show images in menus"
302msgstr "Visa bilder i menyer"
09ea0a61 303
6ec93802 304#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
70478930
DB
305msgid "<b>GUI Options</b>"
306msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
09ea0a61 307
6ec93802 308#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
70478930
DB
309msgid "Play event sounds"
310msgstr "Spela händelseljud"
09ea0a61 311
6ec93802 312#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
70478930
DB
313msgid "Play event sounds as feedback to user input"
314msgstr "Spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
09ea0a61 315
6ec93802 316#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
70478930
DB
317msgid "<b>Sound Effect</b>"
318msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
09ea0a61 319
6ec93802 320#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
70478930
DB
321msgid "Other"
322msgstr "Annat"
09ea0a61 323
6ec93802 324#: ../src/utils.c:217
09ea0a61
DB
325msgid "Select an icon theme"
326msgstr "Välj ikontema"
327
6ec93802 328#: ../src/utils.c:224
09ea0a61
DB
329msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
330msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"