Merging upstream version 0.5.1.
[debian/lxappearance.git] / po / sl.po
CommitLineData
e7f9874d
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-05-12 08:16+0200\n"
12"Last-Translator: Klemen <klemen.kosir@gmx.com>\n"
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sl\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
19"%100==4 ? 3 : 0);\n"
20"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
21
22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Prilagodi videz in občutek"
25
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28msgstr "Prilagodite videz in občutek namizja ter programov"
29
30#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
31msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32msgstr "Avtorske pravice (C) 2011 Projekt LXDE"
33
34#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
35msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36msgstr "Prilagodite videz in občutek namizja"
37
38#. Please replace this line with your own names, one name per line.
39#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
40msgid "translator-credits"
41msgstr "Klemen Košir <https://launchpad.net/~klemen.kosir>"
42
43#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
44msgid "<b>Antialising</b>"
45msgstr "<b>Glajenje robov</b>"
46
47#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
48msgid "<b>GUI Options</b>"
49msgstr "<b>Možnosti grafičnega vmesnika</b>"
50
51#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
52msgid "<b>Hinting</b>"
53msgstr "<b>Glajenje pisave</b>"
54
55#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
56msgid ""
57"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
58"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
59"applications till next login."
60msgstr ""
61"<b>Opomba:</b> Vsi programi ne podpirajo sprotnega spreminjanja teme miškine "
62"kazalke. Zato bodo nekatere spremembe uveljavljene šele ob naslednji prijavi "
63"v sistem."
64
65#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
66msgid "<b>Sound Effect</b>"
67msgstr "<b>Zvočni učinki</b>"
68
69#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
70msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
71msgstr "<b>Podtočkovna geometrija</b>"
72
73#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
74msgid "BGR"
75msgstr "BGR"
76
77#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
78msgid "Background"
79msgstr "Ozadje"
80
81#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
82msgid "Bigger"
83msgstr "Večje"
84
85#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
86msgid "Check Button"
87msgstr "Kljukica"
88
89#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
90msgid "Color"
91msgstr "Barva"
92
93#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
94msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
95msgstr "Trenutno izbrana tema gradnikov ne podpira barvnih shem."
96
97#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
98msgid "Default font:"
99msgstr "Privzeta pisava:"
100
101#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
102msgid "Demo"
103msgstr "Preizkus"
104
105#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
106msgid "Enable antialising"
107msgstr "Omogoči glajenje robov"
108
109#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
110msgid "Enable hinting"
111msgstr "Omogoči glajenje pisave"
112
113#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
114msgid "Font"
115msgstr "Pisava"
116
117#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
118msgid "Foreground"
119msgstr "Ospredje"
120
121#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
122msgid "Full"
123msgstr "Polno"
124
125#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
126msgid "Hinting style: "
127msgstr "Slog glajenja pisave: "
128
129#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
130msgid "Icon Theme"
131msgstr "Tema ikon"
132
133#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
134msgid "Icons only"
135msgstr "Samo ikone"
136
137#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
138msgid "Install"
139msgstr "Namesti"
140
141#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
142msgid "Large toolbar icon"
143msgstr "Velike ikone"
144
145#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
146msgid "Medium"
147msgstr "Srednje"
148
149#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
150msgid "Mouse Cursor"
151msgstr "Miškina kazalka"
152
153#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
154msgid "None"
155msgstr "Brez"
156
157#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
158msgid "Normal windows:"
159msgstr "Običajna okna:"
160
161#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
162msgid "Other"
163msgstr "Drugo"
164
165#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
166msgid "Page1"
167msgstr "Stran 1"
168
169#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
170msgid "Page2"
171msgstr "Stran 2"
172
173#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
174msgid "Play event sounds"
175msgstr "Ob dogodku predvajaj zvok"
176
177#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
178#, fuzzy
179msgid "Play event sounds as feedback to user input"
180msgstr "Ob dogodku predvajaj zvok kot odziv uporabnikovem vnosu"
181
182#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
183msgid "Preview of the selected cursor theme"
184msgstr "Predogled izbrane teme kazalke"
185
186#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
187msgid "Preview of the selected icon theme"
188msgstr "Predogled izbrane teme ikon"
189
190#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
191msgid "Preview of the selected widget style"
192msgstr "Predogled izbranega sloga gradnikov"
193
194#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
195msgid "RGB"
196msgstr "RGB"
197
198#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
199msgid "Radio Button"
200msgstr "Izbirni gumb"
201
202#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
203msgid "Remove"
204msgstr "Odstrani"
205
206#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
207msgid "Same as buttons"
208msgstr "Enako kot gumbi"
209
210#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
211msgid "Same as dialogs"
212msgstr "Enako kot pogovorna okna"
213
214#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
215msgid "Same as drag icons"
216msgstr "Enako kot vlečne ikone"
217
218#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
219msgid "Same as menu items"
220msgstr "Enako kot predmeti menija"
221
222#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
223msgid "Selected items:"
224msgstr "Izbrani predmeti:"
225
226#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
227msgid "Show images in menus"
228msgstr "Pokaži slike v menijih"
229
230#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
231msgid "Show images on buttons"
232msgstr "Pokaži slilke na gumbih"
233
234#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
235msgid "Size of cursors"
236msgstr "Velikost kazalk"
237
238#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
239msgid "Slight"
240msgstr "Rahlo"
241
242#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
243msgid "Small toolbar icon"
244msgstr "Majhne ikone"
245
246#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
247msgid "Smaller"
248msgstr "Manjše"
249
250#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
251msgid "Sub-pixel geometry: "
252msgstr "Podtočkovna geometrija: "
253
254#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
255msgid "Text below icons"
256msgstr "Besedilo pod ikonami"
257
258#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
259msgid "Text beside icons"
260msgstr "Besedilo poleg ikon"
261
262#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
263msgid "Text only"
264msgstr "Samo besedilo"
265
266#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
267msgid "Text windows:"
268msgstr "Besedilna okna:"
269
270#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
271msgid "Toolbar Icon Size: "
272msgstr "Velikost ikon orodne vrstice: "
273
274#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
275msgid "Toolbar Style: "
276msgstr "Slog orodne vrstice: "
277
278#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
279msgid "Tooltips:"
280msgstr "Orodni namigi:"
281
282#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
283msgid "Use customized color scheme"
284msgstr "Uporabi prilagojeno barvno shemo"
285
286#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
287msgid "VBGR"
288msgstr "VBGR"
289
290#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
291msgid "VRGB"
292msgstr "VRGB"
293
294#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
295msgid "Widget"
296msgstr "Gradnik"
297
298#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
299msgid "Window Border"
300msgstr "Obroba okna"
301
302#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
303msgid "_Edit"
304msgstr "_Uredi"
305
306#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
307msgid "_File"
308msgstr "_Datoteka"
309
310#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
311msgid "_Help"
312msgstr "_Pomoč"
313
314#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
315msgid "button"
316msgstr "Gumb"
317
318#: ../src/utils.c:217
319msgid "Select an icon theme"
320msgstr "Izberite temo ikon"
321
322#: ../src/utils.c:224
323msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
324msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Tema ikon)"