Adding upstream version 0.5.6.
[debian/lxappearance.git] / po / kk.po
CommitLineData
70478930
DB
1# Kazakh translation for lxappearance.
2# Copyright (C) 2012 The LXDE team
3# This file is distributed under the same license as the LXDE package.
4# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012.
70478930
DB
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: master\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
f80d2712
AG
9"POT-Creation-Date: 2013-12-20 13:08+0100\n"
10"PO-Revision-Date: 2014-01-12 12:23+0000\n"
11"Last-Translator: sotrud_nik <baurthefirst@gmail.com>\n"
70478930
DB
12"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
13"Language: kk\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
f80d2712
AG
18"X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
19"X-POOTLE-MTIME: 1389529403.0\n"
70478930
DB
20
21#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
22msgid "Customize Look and Feel"
23msgstr "Сыртқы түрін баптау"
24
25#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27msgstr "Жұмыс үстелі мен қолданбаларыңыздың сыртқы түрін баптау"
28
29#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE жобасы"
32
33#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
34msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35msgstr "Жұмыс үстеліңіздің сыртқы түрін баптау"
36
37#. Please replace this line with your own names, one name per line.
38#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
39msgid "translator-credits"
40msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com> 2012"
41
42#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
43msgid "Icons only"
44msgstr "Тек таңбашалар"
45
46#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
47msgid "Text only"
48msgstr "Тек мәтін"
49
50#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
51msgid "Text below icons"
52msgstr "Мәтін таңбашалардың астында"
53
54#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
55msgid "Text beside icons"
56msgstr "Мәтін таңбашалардың қасында"
57
58#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
59msgid "Same as menu items"
60msgstr "Мәзір нәрселері сияқты"
61
62#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
63msgid "Small toolbar icon"
64msgstr "Кіші панель таңбашалары"
65
66#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
67msgid "Large toolbar icon"
68msgstr "Үлкен панель таңбашалары"
69
70#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
71msgid "Same as buttons"
72msgstr "Батырмалар сияқты"
73
74#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
75msgid "Same as drag icons"
76msgstr "Тарту таңбашалары сияқты"
77
78#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
79msgid "Same as dialogs"
80msgstr "Сұхбаттар сияқты"
81
82#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
83msgid "None"
84msgstr "Ешнәрсе"
85
86#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
87msgid "Slight"
88msgstr "Әлсіз"
89
90#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
91msgid "Medium"
92msgstr "Орташа"
93
94#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
95msgid "Full"
96msgstr "Толық"
97
98#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
99msgid "RGB"
100msgstr "RGB"
101
102#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
103msgid "BGR"
104msgstr "BGR"
105
106#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
107msgid "VRGB"
108msgstr "VRGB"
109
110#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
111msgid "VBGR"
112msgstr "VBGR"
113
114#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
115msgid "Preview of the selected widget style"
116msgstr "Таңдалған интерфейс темасын алдын-ала қарау"
117
118#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
119msgid "_File"
120msgstr "_Файл"
121
122#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
123msgid "_Edit"
124msgstr "Тү_зету"
125
126#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
127msgid "_Help"
128msgstr "_Көмек"
129
130#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
131msgid "Radio Button"
132msgstr "Ауыстыру батырмасы"
133
134#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
135msgid "Check Button"
136msgstr "Белгілеу батымасы"
137
138#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
139msgid "button"
140msgstr "батырма"
141
142#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
143msgid "Demo"
144msgstr "Демо"
145
146#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
147msgid "Page1"
148msgstr "Page1"
149
150#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
151msgid "Page2"
152msgstr "Page2"
153
154#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
155msgid "Default font:"
156msgstr "Бастапқы қаріп:"
157
158#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
159msgid "Widget"
160msgstr "Виджет"
161
162#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
163msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
164msgstr "Ағымдағы таңдалған интерфейс темасы түстер схемасын қолдамайды."
165
166#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
167msgid "Use customized color scheme"
168msgstr "Бапталған түстер схемасын қолдану"
169
170#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
171msgid "Normal windows:"
172msgstr "Қалыпты терезелер:"
173
174#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
175msgid "Text windows:"
176msgstr "Мәтін терезелері:"
177
178#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
179msgid "Selected items:"
180msgstr "Таңдалған нәрселер:"
181
182#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
183msgid "Tooltips:"
184msgstr "Қалқымалы кеңестер:"
185
186#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
187msgid "Background"
188msgstr "Фон"
189
190#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
191msgid "Foreground"
192msgstr "Алдыңғы көрінісі"
193
194#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
195msgid "Color"
196msgstr "Түстер"
197
198#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
199msgid "Install"
200msgstr "Орнату"
201
202#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
203msgid "Remove"
204msgstr "Өшіру"
205
206#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
207msgid "Preview of the selected icon theme"
208msgstr "Таңдалған таңбашалар темасын алдын-ала қарау"
209
210#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
211msgid "Icon Theme"
212msgstr "Таңбашалар"
213
214#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
215msgid "Preview of the selected cursor theme"
216msgstr "Таңдалған курсор темасын алдын-ала қарау"
217
218#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
219msgid "Size of cursors"
220msgstr "Курсорлар өлшемі"
221
222#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
223msgid "Smaller"
224msgstr "Кішірек"
225
226#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
227msgid "Bigger"
228msgstr "Үлкенірек"
229
230#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
231msgid ""
232"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
233"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
234"applications till next login."
235msgstr ""
236"<b>Ескерту:</b> Қолданбалардың барлығы курсор темасын ауыстыруды жұмыс істеу "
237"кезінде қолдай бермейді. Өзгерістер сіз жүйеге келесі рет кіргенше дейін "
238"іске аспауы мүмкін."
239
240#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
241msgid "Mouse Cursor"
242msgstr "Тышқан курсоры"
243
244#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
245msgid "Window Border"
246msgstr "Терезе шегі"
247
248#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
0fe00023 249msgid "Enable antialiasing"
70478930
DB
250msgstr "Антиалиасингті іске қосу"
251
252#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
0fe00023 253msgid "<b>Antialiasing</b>"
70478930
DB
254msgstr "<b>Антиалиасинг</b>"
255
256#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
257msgid "Enable hinting"
258msgstr "Тегістеуді іске қосу"
259
260#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
261msgid "Hinting style: "
262msgstr "Тегістеу түрі:"
263
264#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
265msgid "<b>Hinting</b>"
266msgstr "<b>Тегістеу</b>"
267
268#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
269msgid "Sub-pixel geometry: "
270msgstr "Субпиксель геометриясы:"
271
272#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
273msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
274msgstr "<b>Субпиксель геометриясы</b>"
275
276#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
277msgid "Font"
278msgstr "Қаріп"
279
280#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
281msgid "Toolbar Style: "
282msgstr "Саймандар панелінің стилі:"
283
284#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
285msgid "Toolbar Icon Size: "
286msgstr "Панель таңбашасы өлшемі:"
287
288#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
289msgid "Show images on buttons"
290msgstr "Батырмаларда суреттерді көрсету"
291
292#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
293msgid "Show images in menus"
294msgstr "Мәзірлерде суреттерді көрсету"
295
296#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
297msgid "<b>GUI Options</b>"
298msgstr "<b>Интерфейс</b>"
299
300#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
301msgid "Play event sounds"
302msgstr "Оқиғалар дыбыстарын іске қосу"
303
304#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
305msgid "Play event sounds as feedback to user input"
306msgstr "Пайдаланушы енгізуге жауап ретінде оқиғалар дыбыстарын ойнату"
307
308#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
309msgid "<b>Sound Effect</b>"
310msgstr "<b>Дыбыстар</b>"
311
312#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
313msgid "Other"
314msgstr "Басқа"
315
316#: ../src/utils.c:217
317msgid "Select an icon theme"
318msgstr "Таңбашалар темасын таңдаңыз"
319
320#: ../src/utils.c:224
321msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
322msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Таңбашалар темасы)"
f80d2712
AG
323
324#~ msgid "Enable antialising"
325#~ msgstr "Антиалиасингті іске қосу"
326
327#~ msgid "<b>Antialising</b>"
328#~ msgstr "<b>Антиалиасинг</b>"