Adding upstream version 0.5.6.
[debian/lxappearance.git] / po / da.po
CommitLineData
09ea0a61
DB
1# Danish translation lxappearance.
2# Copyright (C) 2010 lxappearance & nedenstående oversættere.
bd2899cf 3# This file is distributed under the same license as the lxappearance package.
09ea0a61 4# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
bd2899cf
DB
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: lxappearance\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
f80d2712
AG
9"POT-Creation-Date: 2013-12-20 13:08+0100\n"
10"PO-Revision-Date: 2014-05-03 21:11+0000\n"
11"Last-Translator: Peter <flywheel@illogical.dk>\n"
12"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
6ec93802 13"Language: da\n"
bd2899cf 14"MIME-Version: 1.0\n"
09ea0a61 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
bd2899cf 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
6ec93802 17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
f80d2712
AG
18"X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
19"X-POOTLE-MTIME: 1399151514.0\n"
bd2899cf 20
70478930 21#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
09ea0a61
DB
22msgid "Customize Look and Feel"
23msgstr "Tilpas udseende"
bd2899cf 24
09ea0a61
DB
25#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27msgstr "Tilpas skrivebordets udseende og programmer"
28
6ec93802
DB
29#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31msgstr "Ophavsret 2011 LXDE-projektet"
09ea0a61 32
6ec93802 33#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
09ea0a61
DB
34msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35msgstr "Tilpas skrivebordets udseende"
36
37#. Please replace this line with your own names, one name per line.
6ec93802 38#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
09ea0a61
DB
39msgid "translator-credits"
40msgstr ""
41"Joe Hansen, 2010.\n"
42"\n"
43"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
44"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
45
6ec93802 46#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
70478930
DB
47msgid "Icons only"
48msgstr "Kun ikoner"
6ec93802
DB
49
50#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
70478930
DB
51msgid "Text only"
52msgstr "Kun tekst"
bd2899cf 53
6ec93802 54#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
70478930
DB
55msgid "Text below icons"
56msgstr "Tekst under ikonerne"
6ec93802
DB
57
58#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
70478930
DB
59msgid "Text beside icons"
60msgstr "Tekst ved siden af ikonerne"
bd2899cf 61
6ec93802 62#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
70478930
DB
63msgid "Same as menu items"
64msgstr "Som menupunkter"
bd2899cf 65
6ec93802 66#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
70478930
DB
67msgid "Small toolbar icon"
68msgstr "Små værktøjsbjælkeikoner"
6ec93802
DB
69
70#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
70478930
DB
71msgid "Large toolbar icon"
72msgstr "Store værktøjsbjælkeikoner"
6ec93802
DB
73
74#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
70478930
DB
75msgid "Same as buttons"
76msgstr "Som knapper"
09ea0a61 77
6ec93802 78#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
70478930
DB
79msgid "Same as drag icons"
80msgstr "Som trækkede ikoner"
09ea0a61 81
6ec93802 82#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
70478930
DB
83msgid "Same as dialogs"
84msgstr "Som dialoger"
09ea0a61 85
6ec93802 86#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
70478930
DB
87msgid "None"
88msgstr "Ingen"
bd2899cf 89
6ec93802 90#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
70478930
DB
91msgid "Slight"
92msgstr "Lille"
93
94#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
95msgid "Medium"
96msgstr "Medium"
09ea0a61 97
6ec93802 98#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
70478930
DB
99msgid "Full"
100msgstr "Fuld"
09ea0a61 101
6ec93802 102#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
70478930
DB
103msgid "RGB"
104msgstr "RGB"
bd2899cf 105
6ec93802 106#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
70478930
DB
107msgid "BGR"
108msgstr "BGR"
6ec93802
DB
109
110#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
70478930
DB
111msgid "VRGB"
112msgstr "VRGB"
6ec93802 113
6ec93802 114#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
70478930
DB
115msgid "VBGR"
116msgstr "VBGR"
bd2899cf 117
6ec93802 118#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
70478930
DB
119msgid "Preview of the selected widget style"
120msgstr "Forhåndsvisning af den valgte kontrolstil"
6ec93802
DB
121
122#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
70478930
DB
123msgid "_File"
124msgstr "_Fil"
6ec93802
DB
125
126#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
70478930
DB
127msgid "_Edit"
128msgstr "_Rediger"
bd2899cf 129
6ec93802 130#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
70478930
DB
131msgid "_Help"
132msgstr "_Hjælp"
bd2899cf 133
6ec93802 134#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
70478930
DB
135msgid "Radio Button"
136msgstr "Radioknap"
bd2899cf 137
6ec93802 138#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
70478930
DB
139msgid "Check Button"
140msgstr "Tjekknap"
bd2899cf 141
6ec93802 142#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
70478930
DB
143msgid "button"
144msgstr "knap"
6ec93802
DB
145
146#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
70478930
DB
147msgid "Demo"
148msgstr "Demo"
bd2899cf 149
6ec93802 150#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
70478930
DB
151msgid "Page1"
152msgstr "Side1"
6ec93802
DB
153
154#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
70478930
DB
155msgid "Page2"
156msgstr "Side2"
bd2899cf 157
6ec93802 158#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
70478930
DB
159msgid "Default font:"
160msgstr "Standardskrift:"
bd2899cf 161
6ec93802 162#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
70478930
DB
163msgid "Widget"
164msgstr "Kontrol"
bd2899cf 165
6ec93802 166#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
70478930
DB
167msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
168msgstr "Farveskema er ikke understøttet af aktuelt valgt kontroltema."
bd2899cf 169
6ec93802 170#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
70478930
DB
171msgid "Use customized color scheme"
172msgstr "Brug tilpasset farveskema"
bd2899cf 173
6ec93802 174#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
70478930
DB
175msgid "Normal windows:"
176msgstr "Normale vinduer:"
6ec93802
DB
177
178#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
70478930
DB
179msgid "Text windows:"
180msgstr "Tekstvinduer:"
bd2899cf 181
6ec93802 182#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
70478930
DB
183msgid "Selected items:"
184msgstr "Valgte punkter:"
a78e4e46 185
6ec93802 186#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
70478930
DB
187msgid "Tooltips:"
188msgstr "Værktøjsfif:"
bd2899cf 189
6ec93802 190#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
70478930
DB
191msgid "Background"
192msgstr "Baggrund"
6ec93802
DB
193
194#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
70478930
DB
195msgid "Foreground"
196msgstr "Forgrund"
a78e4e46 197
6ec93802 198#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
70478930
DB
199msgid "Color"
200msgstr "Farve"
a78e4e46 201
6ec93802 202#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
70478930
DB
203msgid "Install"
204msgstr "Installer"
a78e4e46 205
6ec93802 206#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
70478930
DB
207msgid "Remove"
208msgstr "Fjern"
a78e4e46 209
6ec93802 210#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
70478930
DB
211msgid "Preview of the selected icon theme"
212msgstr "Forhåndsvisning af det valgte ikontema"
a78e4e46 213
6ec93802 214#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
70478930
DB
215msgid "Icon Theme"
216msgstr "Ikontema"
a78e4e46 217
6ec93802 218#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
70478930
DB
219msgid "Preview of the selected cursor theme"
220msgstr "Forhåndsvisning af det valgte markørtema"
a78e4e46 221
6ec93802 222#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
70478930
DB
223msgid "Size of cursors"
224msgstr "Størrelse på markører"
a78e4e46 225
6ec93802 226#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
70478930
DB
227msgid "Smaller"
228msgstr "Mindre"
09ea0a61 229
6ec93802 230#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
70478930
DB
231msgid "Bigger"
232msgstr "Større"
a78e4e46 233
6ec93802 234#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
70478930
DB
235msgid ""
236"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
237"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
238"applications till next login."
6ec93802 239msgstr ""
70478930
DB
240"<b>Bemærk:</b> Ikke alle skrivebordsprogrammer understøtter ændring af "
241"løbende markørændring. Så dine ændringer her er måske ikke fuldt brugbare "
242"for alle programmer før næste logind."
6ec93802
DB
243
244#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
70478930
DB
245msgid "Mouse Cursor"
246msgstr "Musemarkør"
a78e4e46 247
6ec93802 248#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
70478930
DB
249msgid "Window Border"
250msgstr "Vinduegrænse"
a78e4e46 251
6ec93802 252#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
0fe00023
AG
253#, fuzzy
254msgid "Enable antialiasing"
f80d2712 255msgstr "Aktivér udjævning"
6ec93802
DB
256
257#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
0fe00023
AG
258#, fuzzy
259msgid "<b>Antialiasing</b>"
f80d2712 260msgstr "<b>Udjævning</b>"
a78e4e46 261
6ec93802 262#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
70478930
DB
263msgid "Enable hinting"
264msgstr "Aktiver hinting"
a78e4e46 265
6ec93802 266#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
70478930
DB
267msgid "Hinting style: "
268msgstr "Hintingtype:"
a78e4e46 269
6ec93802 270#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
70478930
DB
271msgid "<b>Hinting</b>"
272msgstr "<b>Hinting</b>"
09ea0a61 273
6ec93802 274#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
70478930
DB
275msgid "Sub-pixel geometry: "
276msgstr "Sub-pixel geometri"
09ea0a61 277
6ec93802 278#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
70478930
DB
279msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
280msgstr "<b>Sub-pixel-geometri</b>"
a78e4e46 281
70478930 282# could also be "font", actually... However, "Skrifttype" is a native Danish word and should be understood by all...
6ec93802 283#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
70478930
DB
284msgid "Font"
285msgstr "Skrifttype"
a78e4e46 286
6ec93802 287#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
70478930
DB
288msgid "Toolbar Style: "
289msgstr "Værktøjsbjælkens Stil:"
a78e4e46 290
6ec93802 291#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
70478930
DB
292msgid "Toolbar Icon Size: "
293msgstr "Størrelse på værktøjsbjælkens ikoner: "
6ec93802
DB
294
295#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
70478930
DB
296msgid "Show images on buttons"
297msgstr "Vis billeder på knapper"
6ec93802
DB
298
299#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
70478930
DB
300msgid "Show images in menus"
301msgstr "Vis billeder i menuer"
13f1ec51 302
6ec93802 303#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
70478930
DB
304msgid "<b>GUI Options</b>"
305msgstr "<b>Indstillinger for grafisk brugergrænseflade</b>"
09ea0a61 306
6ec93802 307#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
70478930
DB
308msgid "Play event sounds"
309msgstr "Afspil påmindelseslyde"
09ea0a61 310
6ec93802 311#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
70478930
DB
312msgid "Play event sounds as feedback to user input"
313msgstr "Afspil lyde som tilbagemelding på brugerinput"
09ea0a61 314
6ec93802 315#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
70478930
DB
316msgid "<b>Sound Effect</b>"
317msgstr "<b>Lydeffekt</b>"
09ea0a61 318
6ec93802 319#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
70478930
DB
320msgid "Other"
321msgstr "Andet"
09ea0a61 322
6ec93802 323#: ../src/utils.c:217
09ea0a61
DB
324msgid "Select an icon theme"
325msgstr "Vælg ikontema"
326
6ec93802 327#: ../src/utils.c:224
09ea0a61
DB
328msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
329msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (ikontema)"
f80d2712
AG
330
331#~ msgid "Enable antialising"
332#~ msgstr "Aktivér antialiasing"
333
334#~ msgid "<b>Antialising</b>"
335#~ msgstr "<b>Antialias</b>"