Releasing debian version 0.5.1-3.
[debian/lxappearance.git] / po / da.po
CommitLineData
1469f737
DB
1# Danish translation lxappearance.
2# Copyright (C) 2010 lxappearance & nedenstående oversættere.
eddc0c49 3# This file is distributed under the same license as the lxappearance package.
1469f737 4# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
eddc0c49
DB
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxappearance\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
e7f9874d
DB
10"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-07-02 15:46+0200\n"
12"Last-Translator: Kristian <kristian9k@gmail.com>\n"
13"Language: da\n"
eddc0c49 14"MIME-Version: 1.0\n"
1469f737 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
eddc0c49 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
e7f9874d
DB
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
eddc0c49 19
e7f9874d 20#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
1469f737
DB
21msgid "Customize Look and Feel"
22msgstr "Tilpas udseende"
eddc0c49 23
1469f737
DB
24#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
25msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
26msgstr "Tilpas skrivebordets udseende og programmer"
27
e7f9874d
DB
28#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
29msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
30msgstr "Ophavsret 2011 LXDE-projektet"
1469f737 31
e7f9874d 32#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
1469f737
DB
33msgid "Customizes look and feel of your desktop"
34msgstr "Tilpas skrivebordets udseende"
35
36#. Please replace this line with your own names, one name per line.
e7f9874d 37#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
1469f737
DB
38msgid "translator-credits"
39msgstr ""
40"Joe Hansen, 2010.\n"
41"\n"
42"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
43"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
44
e7f9874d
DB
45#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
46#, fuzzy
47msgid "<b>Antialising</b>"
48msgstr "<b>Antialising</b>"
49
50#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
1469f737
DB
51msgid "<b>GUI Options</b>"
52msgstr "<b>Indstillinger for grafisk brugergrænseflade</b>"
eddc0c49 53
e7f9874d
DB
54#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
55#, fuzzy
56msgid "<b>Hinting</b>"
57msgstr "<b>Indstillinger for grafisk brugergrænseflade</b>"
58
59#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
1469f737
DB
60msgid ""
61"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
62"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
63"applications till next login."
64msgstr ""
65"<b>Bemærk:</b> Ikke alle skrivebordsprogrammer understøtter ændring af "
66"løbende markørændring. Så dine ændringer her er måske ikke fuldt brugbare "
67"for alle programmer før næste logind."
eddc0c49 68
e7f9874d 69#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
1469f737
DB
70msgid "<b>Sound Effect</b>"
71msgstr "<b>Lydeffekt</b>"
eddc0c49 72
e7f9874d
DB
73#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
74#, fuzzy
75msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
76msgstr "<b>Sub-pixel geometri</b>"
77
78#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
79msgid "BGR"
80msgstr "BGR"
81
82#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
1469f737
DB
83msgid "Background"
84msgstr "Baggrund"
85
e7f9874d 86#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
1469f737
DB
87msgid "Bigger"
88msgstr "Større"
89
e7f9874d 90#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
c93a68c7 91msgid "Check Button"
1469f737
DB
92msgstr "Tjekknap"
93
e7f9874d 94#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
1469f737
DB
95msgid "Color"
96msgstr "Farve"
eddc0c49 97
e7f9874d 98#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
1469f737
DB
99msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
100msgstr "Farveskema er ikke understøttet af aktuelt valgt kontroltema."
101
e7f9874d 102#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
1469f737
DB
103msgid "Default font:"
104msgstr "Standardskrift:"
105
e7f9874d 106#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
c93a68c7
DB
107msgid "Demo"
108msgstr "Demo"
eddc0c49 109
e7f9874d
DB
110#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
111msgid "Enable antialising"
112msgstr "Aktivér antialiasing"
113
114#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
115msgid "Enable hinting"
116msgstr ""
117
118# could also be "font", actually... However, "Skrifttype" is a native Danish word and should be understood by all...
119#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
120msgid "Font"
121msgstr "Skrifttype"
122
123#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
1469f737
DB
124msgid "Foreground"
125msgstr "Forgrund"
eddc0c49 126
e7f9874d
DB
127#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
128msgid "Full"
129msgstr "Fuld"
130
131#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
132msgid "Hinting style: "
133msgstr ""
134
135#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
1469f737
DB
136msgid "Icon Theme"
137msgstr "Ikontema"
eddc0c49 138
e7f9874d 139#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
1469f737
DB
140msgid "Icons only"
141msgstr "Kun ikoner"
eddc0c49 142
e7f9874d 143#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
1469f737
DB
144msgid "Install"
145msgstr "Installer"
eddc0c49 146
e7f9874d 147#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
1469f737
DB
148msgid "Large toolbar icon"
149msgstr "Store værktøjsbjælkeikoner"
eddc0c49 150
e7f9874d
DB
151#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
152msgid "Medium"
153msgstr "Medium"
154
155#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
1469f737
DB
156msgid "Mouse Cursor"
157msgstr "Musemarkør"
eddc0c49 158
e7f9874d
DB
159#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
160msgid "None"
161msgstr "Ingen"
162
163#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
1469f737
DB
164msgid "Normal windows:"
165msgstr "Normale vinduer:"
eddc0c49 166
e7f9874d 167#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
1469f737
DB
168msgid "Other"
169msgstr "Andet"
eddc0c49 170
e7f9874d 171#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
1469f737
DB
172msgid "Page1"
173msgstr "Side1"
eddc0c49 174
e7f9874d 175#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
1469f737
DB
176msgid "Page2"
177msgstr "Side2"
eddc0c49 178
e7f9874d 179#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
1469f737
DB
180msgid "Play event sounds"
181msgstr "Afspil påmindelseslyde"
eddc0c49 182
e7f9874d
DB
183#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
184#, fuzzy
185msgid "Play event sounds as feedback to user input"
186msgstr "Afspil påmindelseslyde som tilbagemelding på brugerinput"
187
188#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
1469f737
DB
189msgid "Preview of the selected cursor theme"
190msgstr "Forhåndsvisning af det valgte markørtema"
eddc0c49 191
e7f9874d 192#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
1469f737
DB
193msgid "Preview of the selected icon theme"
194msgstr "Forhåndsvisning af det valgte ikontema"
c93a68c7 195
e7f9874d 196#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
1469f737
DB
197msgid "Preview of the selected widget style"
198msgstr "Forhåndsvisning af den valgte kontrolstil"
eddc0c49 199
e7f9874d
DB
200#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
201msgid "RGB"
202msgstr "RGB"
203
204#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
1469f737
DB
205msgid "Radio Button"
206msgstr "Radioknap"
c93a68c7 207
e7f9874d 208#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
1469f737
DB
209msgid "Remove"
210msgstr "Fjern"
c93a68c7 211
e7f9874d 212#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
1469f737
DB
213msgid "Same as buttons"
214msgstr "Som knapper"
c93a68c7 215
e7f9874d 216#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
1469f737
DB
217msgid "Same as dialogs"
218msgstr "Som dialoger"
c93a68c7 219
e7f9874d 220#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
1469f737
DB
221msgid "Same as drag icons"
222msgstr "Som trækkede ikoner"
c93a68c7 223
e7f9874d 224#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
1469f737
DB
225msgid "Same as menu items"
226msgstr "Som menupunkter"
c93a68c7 227
e7f9874d 228#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
1469f737
DB
229msgid "Selected items:"
230msgstr "Valgte punkter:"
c93a68c7 231
e7f9874d 232#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
1469f737
DB
233msgid "Show images in menus"
234msgstr "Vis billeder i menuer"
c93a68c7 235
e7f9874d 236#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
1469f737
DB
237msgid "Show images on buttons"
238msgstr "Vis billeder på knapper"
239
e7f9874d 240#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
1469f737
DB
241msgid "Size of cursors"
242msgstr "Størrelse på markører"
c93a68c7 243
e7f9874d
DB
244#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
245msgid "Slight"
246msgstr ""
247
248#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
1469f737
DB
249msgid "Small toolbar icon"
250msgstr "Små værktøjsbjælkeikoner"
c93a68c7 251
e7f9874d 252#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
1469f737
DB
253msgid "Smaller"
254msgstr "Mindre"
c93a68c7 255
e7f9874d
DB
256#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
257msgid "Sub-pixel geometry: "
258msgstr "Sub-pixel geometri"
259
260#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
c93a68c7 261msgid "Text below icons"
1469f737 262msgstr "Tekst under ikonerne"
c93a68c7 263
e7f9874d 264#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
c93a68c7 265msgid "Text beside icons"
1469f737 266msgstr "Tekst ved siden af ikonerne"
c93a68c7 267
e7f9874d 268#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
c93a68c7 269msgid "Text only"
1469f737 270msgstr "Kun tekst"
c93a68c7 271
e7f9874d 272#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
1469f737
DB
273msgid "Text windows:"
274msgstr "Tekstvinduer:"
275
e7f9874d
DB
276#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
277#, fuzzy
1469f737 278msgid "Toolbar Icon Size: "
e7f9874d 279msgstr "Størrelse på værktøjsbjælkeikoner:"
1469f737 280
e7f9874d 281#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
c93a68c7 282msgid "Toolbar Style: "
e7f9874d 283msgstr "Værktøjsbjælkens Stil:"
c93a68c7 284
e7f9874d 285#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
1469f737
DB
286msgid "Tooltips:"
287msgstr "Værktøjsfif:"
c93a68c7 288
e7f9874d 289#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
1469f737
DB
290msgid "Use customized color scheme"
291msgstr "Brug tilpasset farveskema"
c93a68c7 292
e7f9874d
DB
293#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
294msgid "VBGR"
295msgstr "VBGR"
296
297#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
298msgid "VRGB"
299msgstr "VRGB"
300
301#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
1469f737
DB
302msgid "Widget"
303msgstr "Kontrol"
8df2f63a 304
e7f9874d 305#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
1469f737
DB
306msgid "Window Border"
307msgstr "Vinduegrænse"
308
e7f9874d 309#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
1469f737
DB
310msgid "_Edit"
311msgstr "_Rediger"
312
e7f9874d 313#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
1469f737
DB
314msgid "_File"
315msgstr "_Fil"
316
e7f9874d 317#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
1469f737
DB
318msgid "_Help"
319msgstr "_Hjælp"
320
e7f9874d 321#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
1469f737
DB
322msgid "button"
323msgstr "knap"
324
e7f9874d 325#: ../src/utils.c:217
1469f737
DB
326msgid "Select an icon theme"
327msgstr "Vælg ikontema"
328
e7f9874d 329#: ../src/utils.c:224
1469f737
DB
330msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
331msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (ikontema)"