Adding upstream version 0.5.0.
[debian/lxappearance.git] / po / da.po
CommitLineData
09ea0a61
DB
1# Danish translation lxappearance.
2# Copyright (C) 2010 lxappearance & nedenstående oversættere.
bd2899cf 3# This file is distributed under the same license as the lxappearance package.
09ea0a61 4# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
bd2899cf
DB
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxappearance\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
09ea0a61
DB
10"POT-Creation-Date: 2010-10-03 05:58+0000\n"
11"PO-Revision-Date: 2010-10-03 10:15+0200\n"
12"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>"
bd2899cf
DB
13"Language-Team: Danish\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
09ea0a61 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
bd2899cf
DB
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
18
09ea0a61
DB
19#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
20msgid "Customize Look and Feel"
21msgstr "Tilpas udseende"
bd2899cf 22
09ea0a61
DB
23#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
24msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
25msgstr "Tilpas skrivebordets udseende og programmer"
26
27#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
28msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
29msgstr "Ophavsret 2010 LXDE-projektet"
30
31#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
32msgid "Customizes look and feel of your desktop"
33msgstr "Tilpas skrivebordets udseende"
34
35#. Please replace this line with your own names, one name per line.
36#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
37msgid "translator-credits"
38msgstr ""
39"Joe Hansen, 2010.\n"
40"\n"
41"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
42"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
43
44#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
45msgid "<b>GUI Options</b>"
46msgstr "<b>Indstillinger for grafisk brugergrænseflade</b>"
bd2899cf 47
09ea0a61
DB
48#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
49msgid ""
50"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
51"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
52"applications till next login."
53msgstr ""
54"<b>Bemærk:</b> Ikke alle skrivebordsprogrammer understøtter ændring af "
55"løbende markørændring. Så dine ændringer her er måske ikke fuldt brugbare "
56"for alle programmer før næste logind."
bd2899cf 57
09ea0a61
DB
58#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
59msgid "<b>Sound Effect</b>"
60msgstr "<b>Lydeffekt</b>"
bd2899cf 61
09ea0a61
DB
62#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
63msgid "Background"
64msgstr "Baggrund"
65
66#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
67msgid "Bigger"
68msgstr "Større"
69
70#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
a78e4e46 71msgid "Check Button"
09ea0a61
DB
72msgstr "Tjekknap"
73
74#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
75msgid "Color"
76msgstr "Farve"
bd2899cf 77
09ea0a61
DB
78#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
79msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
80msgstr "Farveskema er ikke understøttet af aktuelt valgt kontroltema."
81
82#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
83msgid "Default font:"
84msgstr "Standardskrift:"
85
86#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
a78e4e46
DB
87msgid "Demo"
88msgstr "Demo"
bd2899cf 89
09ea0a61
DB
90#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
91msgid "Foreground"
92msgstr "Forgrund"
bd2899cf 93
09ea0a61
DB
94#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
95msgid "Icon Theme"
96msgstr "Ikontema"
bd2899cf 97
09ea0a61
DB
98#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
99msgid "Icons only"
100msgstr "Kun ikoner"
bd2899cf 101
09ea0a61
DB
102#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
103msgid "Install"
104msgstr "Installer"
bd2899cf 105
09ea0a61
DB
106#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
107msgid "Large toolbar icon"
108msgstr "Store værktøjsbjælkeikoner"
bd2899cf 109
09ea0a61
DB
110#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
111msgid "Mouse Cursor"
112msgstr "Musemarkør"
bd2899cf 113
09ea0a61
DB
114#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
115msgid "Normal windows:"
116msgstr "Normale vinduer:"
bd2899cf 117
09ea0a61
DB
118#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
119msgid "Other"
120msgstr "Andet"
bd2899cf 121
09ea0a61
DB
122#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
123msgid "Page1"
124msgstr "Side1"
bd2899cf 125
09ea0a61
DB
126#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
127msgid "Page2"
128msgstr "Side2"
bd2899cf 129
09ea0a61
DB
130#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
131msgid "Play event sounds"
132msgstr "Afspil påmindelseslyde"
bd2899cf 133
09ea0a61
DB
134#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
135msgid "Preview of the selected cursor theme"
136msgstr "Forhåndsvisning af det valgte markørtema"
bd2899cf 137
09ea0a61
DB
138#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
139msgid "Preview of the selected icon theme"
140msgstr "Forhåndsvisning af det valgte ikontema"
a78e4e46 141
09ea0a61
DB
142#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
143msgid "Preview of the selected widget style"
144msgstr "Forhåndsvisning af den valgte kontrolstil"
bd2899cf 145
09ea0a61
DB
146#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
147msgid "Radio Button"
148msgstr "Radioknap"
a78e4e46 149
09ea0a61
DB
150#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
151msgid "Remove"
152msgstr "Fjern"
a78e4e46 153
09ea0a61
DB
154#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
155msgid "Same as buttons"
156msgstr "Som knapper"
a78e4e46 157
09ea0a61
DB
158#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
159msgid "Same as dialogs"
160msgstr "Som dialoger"
a78e4e46 161
09ea0a61
DB
162#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
163msgid "Same as drag icons"
164msgstr "Som trækkede ikoner"
a78e4e46 165
09ea0a61
DB
166#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
167msgid "Same as menu items"
168msgstr "Som menupunkter"
a78e4e46 169
09ea0a61
DB
170#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
171msgid "Selected items:"
172msgstr "Valgte punkter:"
a78e4e46 173
09ea0a61
DB
174#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
175msgid "Show images in menus"
176msgstr "Vis billeder i menuer"
a78e4e46 177
09ea0a61
DB
178#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
179msgid "Show images on buttons"
180msgstr "Vis billeder på knapper"
181
182#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
183msgid "Size of cursors"
184msgstr "Størrelse på markører"
a78e4e46 185
09ea0a61
DB
186#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
187msgid "Small toolbar icon"
188msgstr "Små værktøjsbjælkeikoner"
a78e4e46 189
09ea0a61
DB
190#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
191msgid "Smaller"
192msgstr "Mindre"
a78e4e46 193
09ea0a61 194#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
a78e4e46 195msgid "Text below icons"
09ea0a61 196msgstr "Tekst under ikonerne"
a78e4e46 197
09ea0a61 198#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
a78e4e46 199msgid "Text beside icons"
09ea0a61 200msgstr "Tekst ved siden af ikonerne"
a78e4e46 201
09ea0a61 202#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
a78e4e46 203msgid "Text only"
09ea0a61 204msgstr "Kun tekst"
a78e4e46 205
09ea0a61
DB
206#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
207msgid "Text windows:"
208msgstr "Tekstvinduer:"
209
210#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
211msgid "Toolbar Icon Size: "
212msgstr "Størrelse på værktøjsbjælkeikoner: "
213
214#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
a78e4e46 215msgid "Toolbar Style: "
09ea0a61 216msgstr "Stil for værktøjsbjælke: "
a78e4e46 217
09ea0a61
DB
218#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
219msgid "Tooltips:"
220msgstr "Værktøjsfif:"
a78e4e46 221
09ea0a61
DB
222#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
223msgid "Use customized color scheme"
224msgstr "Brug tilpasset farveskema"
a78e4e46 225
09ea0a61
DB
226#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
227msgid "Widget"
228msgstr "Kontrol"
13f1ec51 229
09ea0a61
DB
230#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
231msgid "Window Border"
232msgstr "Vinduegrænse"
233
234#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
235msgid "_Edit"
236msgstr "_Rediger"
237
238#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
239msgid "_File"
240msgstr "_Fil"
241
242#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
243msgid "_Help"
244msgstr "_Hjælp"
245
246#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
247msgid "button"
248msgstr "knap"
249
250#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
251msgid "play event sounds as feedback to user input"
252msgstr "afspil påmindelseslyde som tilbagemelding på brugerinddata"
253
254#: ../src/utils.c:212
255msgid "Select an icon theme"
256msgstr "Vælg ikontema"
257
258#: ../src/utils.c:219
259msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
260msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (ikontema)"
13f1ec51 261
a78e4e46 262