Adding upstream version 0.5.6.
[debian/lxappearance.git] / po / cs.po
CommitLineData
6ec93802
DB
1# Czech translation for LXAppearance package.
2# Copyright (C) 2010
3# This file is distributed under the same license as the LXAppearance package.
4# Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>, 2010.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: LXAppearance\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
96072c6f 10"POT-Creation-Date: 2013-12-30 11:30+0100\n"
f80d2712
AG
11"PO-Revision-Date: 2014-07-27 22:14+0000\n"
12"Last-Translator: Jan Helebrant <jhelebrant@seznam.cz>\n"
6ec93802
DB
13"Language-Team: Czech <radek@fastlinux.eu>\n"
14"Language: cs\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
f80d2712
AG
19"X-Generator: Pootle 2.6.0-rc1\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1406499290.000000\n"
6ec93802 21
70478930 22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
6ec93802
DB
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Upravit vzhled a chování"
25
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
6ec93802 27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
4e596b0b 28msgstr "Přizpůsobí vzhled a chování vašeho pracovního prostředí a aplikací"
6ec93802
DB
29
30#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
31msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
33
34#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
6ec93802
DB
35msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí"
37
38#. Please replace this line with your own names, one name per line.
39#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
40msgid "translator-credits"
4e596b0b 41msgstr "Radek Tříška, Alois Nešpor"
6ec93802
DB
42
43#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
70478930
DB
44msgid "Icons only"
45msgstr "Pouze ikony"
6ec93802
DB
46
47#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
70478930
DB
48msgid "Text only"
49msgstr "Pouze text"
6ec93802
DB
50
51#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
70478930
DB
52msgid "Text below icons"
53msgstr "Text pod ikonami"
6ec93802
DB
54
55#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
70478930
DB
56msgid "Text beside icons"
57msgstr "Text vedle ikon"
6ec93802
DB
58
59#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
70478930
DB
60msgid "Same as menu items"
61msgstr "Stejné jako položky nabídek"
6ec93802
DB
62
63#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
70478930
DB
64msgid "Small toolbar icon"
65msgstr "Malé ikony panelu nástrojů"
6ec93802
DB
66
67#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
70478930
DB
68msgid "Large toolbar icon"
69msgstr "Velké ikony panelu nástrojů"
6ec93802
DB
70
71#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
70478930
DB
72msgid "Same as buttons"
73msgstr "Stejné jako tlačítka"
6ec93802
DB
74
75#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
70478930
DB
76msgid "Same as drag icons"
77msgstr "Stejné jako přetahované ikony"
6ec93802
DB
78
79#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
70478930
DB
80msgid "Same as dialogs"
81msgstr "Stejné jako dialogy"
6ec93802
DB
82
83#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
70478930 84msgid "None"
4e596b0b 85msgstr "Žádný"
6ec93802
DB
86
87#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
70478930 88msgid "Slight"
4e596b0b 89msgstr "Nepatrný"
70478930
DB
90
91#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
92msgid "Medium"
4e596b0b 93msgstr "Střední"
6ec93802
DB
94
95#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
70478930 96msgid "Full"
4e596b0b 97msgstr "Plný"
6ec93802
DB
98
99#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
70478930 100msgid "RGB"
4e596b0b 101msgstr "RGB"
6ec93802
DB
102
103#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
70478930 104msgid "BGR"
4e596b0b 105msgstr "BGR"
6ec93802
DB
106
107#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
70478930 108msgid "VRGB"
4e596b0b 109msgstr "VRGB"
6ec93802
DB
110
111#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
70478930 112msgid "VBGR"
4e596b0b 113msgstr "VBGR"
6ec93802 114
6ec93802 115#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
70478930
DB
116msgid "Preview of the selected widget style"
117msgstr "Náhled vybraného widget motivu"
6ec93802
DB
118
119#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
70478930
DB
120msgid "_File"
121msgstr "_Soubor"
6ec93802
DB
122
123#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
70478930
DB
124msgid "_Edit"
125msgstr "_Upravit"
6ec93802
DB
126
127#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
70478930
DB
128msgid "_Help"
129msgstr "_Nápověda"
6ec93802
DB
130
131#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
70478930
DB
132msgid "Radio Button"
133msgstr "Přepínací tlačítko"
6ec93802
DB
134
135#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
70478930
DB
136msgid "Check Button"
137msgstr "Zaškrtávací tlačítko"
6ec93802
DB
138
139#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
70478930
DB
140msgid "button"
141msgstr "tlačítko"
6ec93802
DB
142
143#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
70478930
DB
144msgid "Demo"
145msgstr "Demo"
6ec93802
DB
146
147#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
70478930
DB
148msgid "Page1"
149msgstr "Karta1"
6ec93802
DB
150
151#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
70478930
DB
152msgid "Page2"
153msgstr "Karta2"
6ec93802
DB
154
155#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
70478930
DB
156msgid "Default font:"
157msgstr "Výchozí písmo:"
6ec93802
DB
158
159#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
70478930
DB
160msgid "Widget"
161msgstr "Widget"
6ec93802
DB
162
163#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
70478930
DB
164msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
165msgstr "Barevné schéma není podporováno u aktuálně vybraného widget motivu."
6ec93802
DB
166
167#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
70478930
DB
168msgid "Use customized color scheme"
169msgstr "Použít vlastní barevné schéma"
6ec93802
DB
170
171#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
70478930
DB
172msgid "Normal windows:"
173msgstr "Normální okna:"
6ec93802
DB
174
175#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
70478930 176msgid "Text windows:"
4e596b0b 177msgstr "Textové okna:"
6ec93802
DB
178
179#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
70478930
DB
180msgid "Selected items:"
181msgstr "Vybrané položky:"
6ec93802
DB
182
183#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
70478930
DB
184msgid "Tooltips:"
185msgstr "Bublinková nápověda:"
6ec93802
DB
186
187#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
70478930
DB
188msgid "Background"
189msgstr "Pozadí"
6ec93802
DB
190
191#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
70478930
DB
192msgid "Foreground"
193msgstr "Popředí"
6ec93802
DB
194
195#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
70478930
DB
196msgid "Color"
197msgstr "Barva"
6ec93802
DB
198
199#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
70478930
DB
200msgid "Install"
201msgstr "Instalovat"
6ec93802
DB
202
203#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
70478930
DB
204msgid "Remove"
205msgstr "Odstranit"
6ec93802
DB
206
207#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
70478930
DB
208msgid "Preview of the selected icon theme"
209msgstr "Náhled vybraného motivu ikon"
6ec93802
DB
210
211#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
70478930
DB
212msgid "Icon Theme"
213msgstr "Motiv ikon"
6ec93802
DB
214
215#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
70478930
DB
216msgid "Preview of the selected cursor theme"
217msgstr "Náhled vybraného motivu kurzoru"
6ec93802
DB
218
219#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
70478930
DB
220msgid "Size of cursors"
221msgstr "Velikost kurzoru"
6ec93802
DB
222
223#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
70478930
DB
224msgid "Smaller"
225msgstr "Menší"
6ec93802
DB
226
227#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
70478930
DB
228msgid "Bigger"
229msgstr "Větší"
6ec93802
DB
230
231#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
70478930
DB
232msgid ""
233"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
234"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
235"applications till next login."
6ec93802 236msgstr ""
70478930 237"<b>Poznámka:</b> Některé aplikace nepodporují změnu tématu kurzoru za chodu. "
4e596b0b 238"Pro správnou funkčnost všech aplikací je potřeba opětovný login."
6ec93802
DB
239
240#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
70478930
DB
241msgid "Mouse Cursor"
242msgstr "Kurzor myši"
6ec93802
DB
243
244#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
70478930
DB
245msgid "Window Border"
246msgstr "Okraj okna"
6ec93802
DB
247
248#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
0fe00023 249msgid "Enable antialiasing"
4e596b0b 250msgstr "Zapnout vyhlazování"
6ec93802
DB
251
252#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
0fe00023 253msgid "<b>Antialiasing</b>"
4e596b0b 254msgstr "<b>Vyhlazování</b>"
6ec93802
DB
255
256#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
70478930 257msgid "Enable hinting"
4e596b0b 258msgstr "Zapnout hinting"
6ec93802
DB
259
260#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
70478930 261msgid "Hinting style: "
4e596b0b 262msgstr "Styl hintingu: "
6ec93802
DB
263
264#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
70478930 265msgid "<b>Hinting</b>"
4e596b0b 266msgstr "<b>Hinting</b>"
6ec93802
DB
267
268#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
70478930 269msgid "Sub-pixel geometry: "
4e596b0b 270msgstr "Geometrie podpixelů: "
6ec93802
DB
271
272#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
70478930 273msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
4e596b0b 274msgstr "<b>Geometrie podpixelů</b>"
6ec93802
DB
275
276#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
70478930 277msgid "Font"
4e596b0b 278msgstr "Font"
6ec93802
DB
279
280#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
70478930 281msgid "Toolbar Style: "
4e596b0b 282msgstr "Styl panelu nástrojů: "
6ec93802
DB
283
284#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
70478930 285msgid "Toolbar Icon Size: "
4e596b0b 286msgstr "Velikost ikon panelu nástrojů: "
6ec93802
DB
287
288#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
70478930
DB
289msgid "Show images on buttons"
290msgstr "Zobrazovat obrázky na tlačítkách"
6ec93802
DB
291
292#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
70478930
DB
293msgid "Show images in menus"
294msgstr "Zobrazovat obrázky v nabídkách"
6ec93802
DB
295
296#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
70478930
DB
297msgid "<b>GUI Options</b>"
298msgstr "<b>Volby GUI</b>"
6ec93802
DB
299
300#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
70478930
DB
301msgid "Play event sounds"
302msgstr "Přehrávání zvuků při událostech"
6ec93802
DB
303
304#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
70478930 305msgid "Play event sounds as feedback to user input"
4e596b0b 306msgstr "Přehrát zvuk při událostech"
6ec93802
DB
307
308#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
70478930
DB
309msgid "<b>Sound Effect</b>"
310msgstr "<b>Zvukový efekt</b>"
6ec93802
DB
311
312#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
70478930
DB
313msgid "Other"
314msgstr "Ostatní"
6ec93802
DB
315
316#: ../src/utils.c:217
317msgid "Select an icon theme"
318msgstr "Vyberte motiv ikon"
319
320#: ../src/utils.c:224
321msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
322msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Motiv ikon)"