Adding upstream version 0.6.2.
[debian/lxappearance.git] / po / cs.po
CommitLineData
6ec93802
DB
1# Czech translation for LXAppearance package.
2# Copyright (C) 2010
3# This file is distributed under the same license as the LXAppearance package.
4# Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>, 2010.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: LXAppearance\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8a116557
AG
10"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2015-03-26 21:14+0000\n"
12"Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
6ec93802
DB
13"Language-Team: Czech <radek@fastlinux.eu>\n"
14"Language: cs\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
8a116557
AG
19"X-Generator: Pootle 2.7\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1427404478.000000\n"
6ec93802 21
8a116557 22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
6ec93802
DB
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Upravit vzhled a chování"
25
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
6ec93802 27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
4e596b0b 28msgstr "Přizpůsobí vzhled a chování vašeho pracovního prostředí a aplikací"
6ec93802 29
8a116557
AG
30#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
31msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
32msgstr "okna;nastavení;motiv;styl;vzhled"
6ec93802 33
8a116557
AG
34#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
35msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
36msgstr "Autorské právo (C) 2008-2014 Projekt LXDE"
37
38#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
6ec93802
DB
39msgid "Customizes look and feel of your desktop"
40msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí"
41
42#. Please replace this line with your own names, one name per line.
8a116557 43#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
6ec93802 44msgid "translator-credits"
4e596b0b 45msgstr "Radek Tříška, Alois Nešpor"
6ec93802 46
8a116557 47#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
70478930
DB
48msgid "Preview of the selected widget style"
49msgstr "Náhled vybraného widget motivu"
6ec93802 50
8a116557 51#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
70478930
DB
52msgid "_File"
53msgstr "_Soubor"
6ec93802 54
8a116557 55#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
70478930
DB
56msgid "_Edit"
57msgstr "_Upravit"
6ec93802 58
8a116557 59#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
70478930
DB
60msgid "_Help"
61msgstr "_Nápověda"
6ec93802 62
8a116557 63#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
70478930
DB
64msgid "Radio Button"
65msgstr "Přepínací tlačítko"
6ec93802 66
8a116557 67#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
70478930
DB
68msgid "Check Button"
69msgstr "Zaškrtávací tlačítko"
6ec93802 70
8a116557 71#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
70478930
DB
72msgid "button"
73msgstr "tlačítko"
6ec93802 74
8a116557 75#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
70478930
DB
76msgid "Demo"
77msgstr "Demo"
6ec93802 78
8a116557 79#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
70478930
DB
80msgid "Page1"
81msgstr "Karta1"
6ec93802 82
8a116557 83#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
70478930
DB
84msgid "Page2"
85msgstr "Karta2"
6ec93802 86
8a116557 87#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
70478930
DB
88msgid "Default font:"
89msgstr "Výchozí písmo:"
6ec93802 90
8a116557 91#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
70478930
DB
92msgid "Widget"
93msgstr "Widget"
6ec93802 94
8a116557 95#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
70478930
DB
96msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
97msgstr "Barevné schéma není podporováno u aktuálně vybraného widget motivu."
6ec93802 98
8a116557 99#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
70478930
DB
100msgid "Use customized color scheme"
101msgstr "Použít vlastní barevné schéma"
6ec93802 102
8a116557 103#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
70478930
DB
104msgid "Normal windows:"
105msgstr "Normální okna:"
6ec93802 106
8a116557 107#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
70478930 108msgid "Text windows:"
4e596b0b 109msgstr "Textové okna:"
6ec93802 110
8a116557 111#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
70478930
DB
112msgid "Selected items:"
113msgstr "Vybrané položky:"
6ec93802 114
8a116557 115#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
70478930
DB
116msgid "Tooltips:"
117msgstr "Bublinková nápověda:"
6ec93802 118
8a116557 119#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
70478930
DB
120msgid "Background"
121msgstr "Pozadí"
6ec93802 122
8a116557 123#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
70478930
DB
124msgid "Foreground"
125msgstr "Popředí"
6ec93802 126
8a116557 127#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
70478930
DB
128msgid "Color"
129msgstr "Barva"
6ec93802 130
8a116557 131#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
70478930
DB
132msgid "Install"
133msgstr "Instalovat"
6ec93802 134
8a116557 135#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
70478930
DB
136msgid "Remove"
137msgstr "Odstranit"
6ec93802 138
8a116557 139#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
70478930
DB
140msgid "Preview of the selected icon theme"
141msgstr "Náhled vybraného motivu ikon"
6ec93802 142
8a116557 143#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
70478930
DB
144msgid "Icon Theme"
145msgstr "Motiv ikon"
6ec93802 146
8a116557 147#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
70478930
DB
148msgid "Preview of the selected cursor theme"
149msgstr "Náhled vybraného motivu kurzoru"
6ec93802 150
8a116557 151#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
70478930
DB
152msgid "Size of cursors"
153msgstr "Velikost kurzoru"
6ec93802 154
8a116557 155#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
70478930
DB
156msgid "Smaller"
157msgstr "Menší"
6ec93802 158
8a116557 159#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
70478930
DB
160msgid "Bigger"
161msgstr "Větší"
6ec93802 162
8a116557 163#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
70478930
DB
164msgid ""
165"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
166"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
167"applications till next login."
6ec93802 168msgstr ""
70478930 169"<b>Poznámka:</b> Některé aplikace nepodporují změnu tématu kurzoru za chodu. "
4e596b0b 170"Pro správnou funkčnost všech aplikací je potřeba opětovný login."
6ec93802 171
8a116557 172#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
70478930
DB
173msgid "Mouse Cursor"
174msgstr "Kurzor myši"
6ec93802 175
8a116557 176#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
70478930
DB
177msgid "Window Border"
178msgstr "Okraj okna"
6ec93802 179
8a116557 180#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
0fe00023 181msgid "Enable antialiasing"
4e596b0b 182msgstr "Zapnout vyhlazování"
6ec93802 183
8a116557 184#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
0fe00023 185msgid "<b>Antialiasing</b>"
4e596b0b 186msgstr "<b>Vyhlazování</b>"
6ec93802 187
8a116557 188#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
70478930 189msgid "Enable hinting"
4e596b0b 190msgstr "Zapnout hinting"
6ec93802 191
8a116557 192#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
70478930 193msgid "Hinting style: "
4e596b0b 194msgstr "Styl hintingu: "
6ec93802 195
8a116557 196#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
70478930 197msgid "<b>Hinting</b>"
4e596b0b 198msgstr "<b>Hinting</b>"
6ec93802 199
8a116557 200#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
70478930 201msgid "Sub-pixel geometry: "
4e596b0b 202msgstr "Geometrie podpixelů: "
6ec93802 203
8a116557 204#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
70478930 205msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
4e596b0b 206msgstr "<b>Geometrie podpixelů</b>"
6ec93802 207
8a116557 208#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
70478930 209msgid "Font"
4e596b0b 210msgstr "Font"
6ec93802 211
8a116557 212#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
70478930 213msgid "Toolbar Style: "
4e596b0b 214msgstr "Styl panelu nástrojů: "
6ec93802 215
8a116557 216#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
70478930 217msgid "Toolbar Icon Size: "
4e596b0b 218msgstr "Velikost ikon panelu nástrojů: "
6ec93802 219
8a116557 220#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
70478930
DB
221msgid "Show images on buttons"
222msgstr "Zobrazovat obrázky na tlačítkách"
6ec93802 223
8a116557 224#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
70478930
DB
225msgid "Show images in menus"
226msgstr "Zobrazovat obrázky v nabídkách"
6ec93802 227
8a116557 228#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
70478930
DB
229msgid "<b>GUI Options</b>"
230msgstr "<b>Volby GUI</b>"
6ec93802 231
8a116557
AG
232#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
233msgid "Keyboard theme:"
234msgstr "Vzhled klávesnice:"
235
236#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
237msgid "<b>Keyboard Options</b>"
238msgstr "<b>Volby pro klávesnici</b>"
239
240#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
70478930
DB
241msgid "Play event sounds"
242msgstr "Přehrávání zvuků při událostech"
6ec93802 243
8a116557 244#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
70478930 245msgid "Play event sounds as feedback to user input"
4e596b0b 246msgstr "Přehrát zvuk při událostech"
6ec93802 247
8a116557 248#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
70478930
DB
249msgid "<b>Sound Effect</b>"
250msgstr "<b>Zvukový efekt</b>"
6ec93802 251
8a116557
AG
252#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
253msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
254msgstr "Povolit _usnadnění v programech GTK+"
255
256#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
257msgid "<b>Accessibility</b>"
258msgstr "<b>Zpřístupnění</b>"
259
260#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
70478930
DB
261msgid "Other"
262msgstr "Ostatní"
6ec93802 263
8a116557
AG
264#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
265msgid "None"
266msgstr "Žádný"
267
268#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
269msgid "RGB"
270msgstr "RGB"
271
272#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
273msgid "BGR"
274msgstr "BGR"
275
276#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
277msgid "VRGB"
278msgstr "VRGB"
279
280#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
281msgid "VBGR"
282msgstr "VBGR"
283
284#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
285msgid "Slight"
286msgstr "Nepatrný"
287
288#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
289msgid "Medium"
290msgstr "Střední"
291
292#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
293msgid "Full"
294msgstr "Plný"
295
296#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
297msgid "Same as menu items"
298msgstr "Stejné jako položky nabídek"
299
300#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
301msgid "Small toolbar icon"
302msgstr "Malé ikony panelu nástrojů"
303
304#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
305msgid "Large toolbar icon"
306msgstr "Velké ikony panelu nástrojů"
307
308#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
309msgid "Same as buttons"
310msgstr "Stejné jako tlačítka"
311
312#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
313msgid "Same as drag icons"
314msgstr "Stejné jako přetahované ikony"
315
316#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
317msgid "Same as dialogs"
318msgstr "Stejné jako dialogy"
319
320#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
321msgid "Icons only"
322msgstr "Pouze ikony"
323
324#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
325msgid "Text only"
326msgstr "Pouze text"
327
328#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
329msgid "Text below icons"
330msgstr "Text pod ikonami"
331
332#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
333msgid "Text beside icons"
334msgstr "Text vedle ikon"
335
336#: ../src/utils.c:216
6ec93802
DB
337msgid "Select an icon theme"
338msgstr "Vyberte motiv ikon"
339
8a116557 340#: ../src/utils.c:223
6ec93802
DB
341msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
342msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Motiv ikon)"
8a116557
AG
343
344#: ../src/color-scheme.c:299
345msgid ""
346"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
347msgstr ""
348"Nastavení barevného schématu není dostupné bez lxsession jako správce sezení."