Adding upstream version 0.5.2.
[debian/lxappearance.git] / po / cs.po
CommitLineData
6ec93802
DB
1# Czech translation for LXAppearance package.
2# Copyright (C) 2010
3# This file is distributed under the same license as the LXAppearance package.
4# Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>, 2010.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: LXAppearance\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
70478930 10"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
6ec93802
DB
11"PO-Revision-Date: 2010-11-01 23:51+0100\n"
12"Last-Translator: Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>\n"
13"Language-Team: Czech <radek@fastlinux.eu>\n"
14"Language: cs\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
70478930 20#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
6ec93802
DB
21msgid "Customize Look and Feel"
22msgstr "Upravit vzhled a chování"
23
24#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
25#, fuzzy
26msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí a aplikací"
28
29#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32
33#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
34#, fuzzy
35msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí"
37
38#. Please replace this line with your own names, one name per line.
39#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
40msgid "translator-credits"
41msgstr "Radek Tříška (radek@fastlinux.eu)"
42
43#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
70478930
DB
44msgid "Icons only"
45msgstr "Pouze ikony"
6ec93802
DB
46
47#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
70478930
DB
48msgid "Text only"
49msgstr "Pouze text"
6ec93802
DB
50
51#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
70478930
DB
52msgid "Text below icons"
53msgstr "Text pod ikonami"
6ec93802
DB
54
55#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
70478930
DB
56msgid "Text beside icons"
57msgstr "Text vedle ikon"
6ec93802
DB
58
59#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
70478930
DB
60msgid "Same as menu items"
61msgstr "Stejné jako položky nabídek"
6ec93802
DB
62
63#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
70478930
DB
64msgid "Small toolbar icon"
65msgstr "Malé ikony panelu nástrojů"
6ec93802
DB
66
67#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
70478930
DB
68msgid "Large toolbar icon"
69msgstr "Velké ikony panelu nástrojů"
6ec93802
DB
70
71#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
70478930
DB
72msgid "Same as buttons"
73msgstr "Stejné jako tlačítka"
6ec93802
DB
74
75#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
70478930
DB
76#, fuzzy
77msgid "Same as drag icons"
78msgstr "Stejné jako přetahované ikony"
6ec93802
DB
79
80#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
70478930
DB
81msgid "Same as dialogs"
82msgstr "Stejné jako dialogy"
6ec93802
DB
83
84#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
70478930
DB
85msgid "None"
86msgstr ""
6ec93802
DB
87
88#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
70478930
DB
89msgid "Slight"
90msgstr ""
91
92#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
93msgid "Medium"
94msgstr ""
6ec93802
DB
95
96#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
70478930
DB
97msgid "Full"
98msgstr ""
6ec93802
DB
99
100#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
70478930
DB
101msgid "RGB"
102msgstr ""
6ec93802
DB
103
104#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
70478930 105msgid "BGR"
6ec93802
DB
106msgstr ""
107
108#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
70478930 109msgid "VRGB"
6ec93802
DB
110msgstr ""
111
112#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
70478930 113msgid "VBGR"
6ec93802
DB
114msgstr ""
115
6ec93802 116#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
70478930
DB
117msgid "Preview of the selected widget style"
118msgstr "Náhled vybraného widget motivu"
6ec93802
DB
119
120#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
70478930
DB
121msgid "_File"
122msgstr "_Soubor"
6ec93802
DB
123
124#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
70478930
DB
125msgid "_Edit"
126msgstr "_Upravit"
6ec93802
DB
127
128#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
70478930
DB
129msgid "_Help"
130msgstr "_Nápověda"
6ec93802
DB
131
132#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
70478930
DB
133msgid "Radio Button"
134msgstr "Přepínací tlačítko"
6ec93802
DB
135
136#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
70478930
DB
137msgid "Check Button"
138msgstr "Zaškrtávací tlačítko"
6ec93802
DB
139
140#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
70478930
DB
141msgid "button"
142msgstr "tlačítko"
6ec93802
DB
143
144#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
70478930
DB
145msgid "Demo"
146msgstr "Demo"
6ec93802
DB
147
148#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
70478930
DB
149msgid "Page1"
150msgstr "Karta1"
6ec93802
DB
151
152#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
70478930
DB
153msgid "Page2"
154msgstr "Karta2"
6ec93802
DB
155
156#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
70478930
DB
157msgid "Default font:"
158msgstr "Výchozí písmo:"
6ec93802
DB
159
160#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
70478930
DB
161msgid "Widget"
162msgstr "Widget"
6ec93802
DB
163
164#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
70478930
DB
165msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
166msgstr "Barevné schéma není podporováno u aktuálně vybraného widget motivu."
6ec93802
DB
167
168#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
70478930
DB
169msgid "Use customized color scheme"
170msgstr "Použít vlastní barevné schéma"
6ec93802
DB
171
172#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
70478930
DB
173msgid "Normal windows:"
174msgstr "Normální okna:"
6ec93802
DB
175
176#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
70478930
DB
177#, fuzzy
178msgid "Text windows:"
179msgstr "Textová okna:"
6ec93802
DB
180
181#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
70478930
DB
182msgid "Selected items:"
183msgstr "Vybrané položky:"
6ec93802
DB
184
185#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
70478930
DB
186#, fuzzy
187msgid "Tooltips:"
188msgstr "Bublinková nápověda:"
6ec93802
DB
189
190#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
70478930
DB
191msgid "Background"
192msgstr "Pozadí"
6ec93802
DB
193
194#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
70478930
DB
195msgid "Foreground"
196msgstr "Popředí"
6ec93802
DB
197
198#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
70478930
DB
199msgid "Color"
200msgstr "Barva"
6ec93802
DB
201
202#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
70478930
DB
203msgid "Install"
204msgstr "Instalovat"
6ec93802
DB
205
206#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
70478930
DB
207msgid "Remove"
208msgstr "Odstranit"
6ec93802
DB
209
210#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
70478930
DB
211msgid "Preview of the selected icon theme"
212msgstr "Náhled vybraného motivu ikon"
6ec93802
DB
213
214#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
70478930
DB
215msgid "Icon Theme"
216msgstr "Motiv ikon"
6ec93802
DB
217
218#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
70478930
DB
219msgid "Preview of the selected cursor theme"
220msgstr "Náhled vybraného motivu kurzoru"
6ec93802
DB
221
222#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
70478930
DB
223msgid "Size of cursors"
224msgstr "Velikost kurzoru"
6ec93802
DB
225
226#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
70478930
DB
227msgid "Smaller"
228msgstr "Menší"
6ec93802
DB
229
230#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
70478930
DB
231msgid "Bigger"
232msgstr "Větší"
6ec93802
DB
233
234#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
70478930
DB
235msgid ""
236"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
237"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
238"applications till next login."
6ec93802 239msgstr ""
70478930
DB
240"<b>Poznámka:</b> Některé aplikace nepodporují změnu tématu kurzoru za chodu. "
241"Pro správnou funkčnost všech aplikací je potřeba opětovný login. "
6ec93802
DB
242
243#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
70478930
DB
244msgid "Mouse Cursor"
245msgstr "Kurzor myši"
6ec93802
DB
246
247#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
70478930
DB
248msgid "Window Border"
249msgstr "Okraj okna"
6ec93802
DB
250
251#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
70478930 252msgid "Enable antialising"
6ec93802
DB
253msgstr ""
254
255#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
70478930
DB
256msgid "<b>Antialising</b>"
257msgstr ""
6ec93802
DB
258
259#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
70478930
DB
260msgid "Enable hinting"
261msgstr ""
6ec93802
DB
262
263#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
70478930
DB
264msgid "Hinting style: "
265msgstr ""
6ec93802
DB
266
267#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
268#, fuzzy
70478930
DB
269msgid "<b>Hinting</b>"
270msgstr "<b>Volby GUI</b>"
6ec93802
DB
271
272#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
70478930
DB
273msgid "Sub-pixel geometry: "
274msgstr ""
6ec93802
DB
275
276#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
70478930
DB
277msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
278msgstr ""
6ec93802
DB
279
280#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
70478930
DB
281msgid "Font"
282msgstr ""
6ec93802
DB
283
284#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
70478930
DB
285#, fuzzy
286msgid "Toolbar Style: "
287msgstr "Styl panelu nástrojů:"
6ec93802
DB
288
289#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
70478930
DB
290#, fuzzy
291msgid "Toolbar Icon Size: "
292msgstr "Velikost ikon panelu nástrojů:"
6ec93802
DB
293
294#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
70478930
DB
295msgid "Show images on buttons"
296msgstr "Zobrazovat obrázky na tlačítkách"
6ec93802
DB
297
298#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
70478930
DB
299msgid "Show images in menus"
300msgstr "Zobrazovat obrázky v nabídkách"
6ec93802
DB
301
302#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
70478930
DB
303msgid "<b>GUI Options</b>"
304msgstr "<b>Volby GUI</b>"
6ec93802
DB
305
306#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
70478930
DB
307msgid "Play event sounds"
308msgstr "Přehrávání zvuků při událostech"
6ec93802
DB
309
310#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
70478930
DB
311#, fuzzy
312msgid "Play event sounds as feedback to user input"
313msgstr "Přehrávání zvuků při událostech jako zpětnou vazbu uživatelova vstupu"
6ec93802
DB
314
315#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
70478930
DB
316msgid "<b>Sound Effect</b>"
317msgstr "<b>Zvukový efekt</b>"
6ec93802
DB
318
319#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
70478930
DB
320msgid "Other"
321msgstr "Ostatní"
6ec93802
DB
322
323#: ../src/utils.c:217
324msgid "Select an icon theme"
325msgstr "Vyberte motiv ikon"
326
327#: ../src/utils.c:224
328msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
329msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Motiv ikon)"